Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Lejla Abbasová vyrazila na premiéru do kina s nevlastní dcerou

Lejla Abbasová vyrazila na premiéru do kina s nevlastní dcerou

LejlaAbbasova

Velkolepou pre­mi­é­ru nové­ho fil­mu Ad Astra s Bradem Pittem v hlav­ní roli si v praž­ském kině IMAX nene­cha­la ujít celá řada čes­kých celebrit. Miroslav Dubovický nechal Veroniku Kopřivovou doma a dora­zil s bra­t­rem, Míša Nosková zase vytáh­la své­ho pod­ni­ka­te­le  a uká­zal se i Pavel Callta.

Na všech­ny pří­tom­né čekal ve foyer kina i samot­ný Brad Pitt, což bylo vel­ké pře­kva­pe­ní a nena­šel se snad nikdo, kdo by se s ním nechtěl vyfo­tit. “Když jsme při­chá­ze­li, úpl­ně ve mně hrklo - on je tady fakt Brad Pitt? Jsem nad­še­ná, že s ním mám fot­ku, i když je jenom z vosku,” smá­la se model­ka a mode­rá­tor­ka Monika Leová, kte­rá dora­zi­la v dopro­vo­du své­ho man­že­la Martina ve slu­ši­vých klo­bou­cích. “A ve fil­mu byl skvě­lý, moc se mi to líbi­lo. Hodně psy­cho­lo­gic­ky vysta­vě­ná posta­va a ty nád­her­né zábě­ry z vesmí­ru na tom vel­kém plát­ně v IMAX, to bylo něco,” doda­la. Určitě by s ní sou­hla­si­la i Lejla Abbasová, kte­rá si spo­leč­ně s nevlast­ní dce­rou Vanesskou udě­la­la dám­skou jízdu, stej­ně tak jako Kamila Nývltová, co dora­zi­la s mamin­kou.

Snímek Ad Astra vyprá­ví o blíz­ké budouc­nos­ti, kdy se na Měsíc létá téměř pra­vi­del­ně jako na dovo­le­nou a Mars je kolo­ni­zo­ván. Roy McBride (Brad Pitt) zasvě­til výzku­mu slu­neč­ní sou­sta­vy celý život pod­le vzo­ru své­ho otce, kte­rý zmi­zel během expe­di­ce u Neptunu. Zemi i okol­ní pla­ne­ty však zača­ly sužo­vat nebez­peč­né výbo­je a navíc se zjis­ti­lo, že Royův otec mož­ná žije a mož­ná za nimi sto­jí prá­vě on. Je tak na Royovi vydat se do hlu­bo­ké­ho vesmí­ru a bojo­vat nejen s nástra­ha­mi, co tam na něj čeka­jí, ale i sám se sebou.

Epické zábě­ry kame­ry Hoyteho van Hoytema (Interstellar) obdi­vo­va­li i zpě­vák Pavel Callta, Vlasta Korec, Ornela Koktová, Míša Dolinová nebo Bára Mottlová s Pepou Kůrkou. Vy si je též nenech­te ujít a vyraz­te na fil­mo­vou novin­ku s názvem Ad Astra do mul­tiplexů Cinema City od 18. září, a to ve for­má­tech 2D, 4DX, Dolby Atmos, IMAX a VIP Chodov! Více infor­ma­cí o jed­not­li­vých pro­jek­cích a kinech nalez­ne­te na www.cinemacity.cz.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...