Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět

LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět

Lego

Lego film, nejen pro ty nejmen­ší nato­či­li slav­ní reži­sé­ři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kte­ří reží­ro­va­li mimo jiné slav­né fil­my Zataženo, občas tra­ka­ře (2009) a 21 Jump Street (2012). Animovaný 3D lego pří­běh poja­li vskut­ku detail­ně z pohle­du pra­vých lego kos­ti­ček. Film je moder­ní a vtip­né láka­dlo pro malé děti a tee­nage­ry.

V Lego pří­bě­hu nechy­bě­li slav­ní hrdi­no­vé, napo­do­be­ni­ny slav­ných osob­nos­tí ani hrdin­ky pro hol­čič­ky, pros­tě kaž­dý si našel v lego pří­bě­hu své zalí­be­ní. Každý si z nás si jis­tě ne jed­nou hrál s legem a vymýš­lel si růz­né scé­ná­ře hra­ní a tak pří­běh roze­smál i nejed­no­ho dospě­lé­ho.

O výbor­ný čes­ký dabing hlav­ní lego posta­vy Emmeta se posta­ral Jan Maxián, kte­rý byl mimo jiné i pří­to­men se svou malou nada­nou dcer­kou na fil­mo­vé pre­mi­é­ře, kte­rá se kona­la 30.1.2014 a pře­ne­chal jí také ke kon­ci pří­bě­hu pár sekund na její prv­ní ofi­ci­ál­ní dabing ve fil­mu, ale to se nech­te sami pře­kva­pit. Vytváření fil­mu z Lego kos­ti­ček muse­lo být urči­tě nároč­né, ale nako­nec to zvlád­li a vzni­kl tak kva­lit­ní ani­mo­va­ný film pro naše nejmen­ší rato­les­ti, kte­rý sto­jí za to vidět.

Hudba je fil­mu moder­ní a dali si sku­teč­ně zále­žet na tom, aby hud­ba neod­pu­zo­va­la divá­ky, hlav­ně ty nejmen­ší. V začát­ku je pří­běh tako­vý uta­ha­ný a lehce nud­ný, ale pořád­ná nálož vti­pu a akč­ních scén se dosta­ví v 2/3 fil­mu a nene­chá Vás vychlad­nout. Celosvětová fir­ma Lego, kte­rá ten­to rok sla­ví 65leté výro­čí má ve fil­mu vel­kou rekla­mu a tak uvi­dí­me, zda­li se od reži­sé­rů, také dočká­me dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní v dob­ro­druž­ství Lego hrdi­nů.
Opravdový trhák začne při záchra­ně ostat­ní­ho Lego náro­da, avšak celý 100 minu­to­vý pří­běh Vám odkrý­vat nebu­du, máte se oprav­du na co těšit. V Lego pří­bě­hu pozná­te mno­ho slav­ných Lego hrdi­nů od Batmana až po Supermana a i dal­ších nových imi­ta­cí lego figu­rek jako napří­klad staré­ho, vtip­né­ho, pople­te­né­ho a sle­pé­ho dědeč­ka, kte­rý se hod­ně podo­bal Gandalfovi.

Jediné, co mi však vadi­lo, bylo, že i když film pre­zen­tu­jí jako 3D film, v někte­rých pasá­žích bylo poza­dí děje roz­ma­za­né a 3D tri­ků v tom­to fil­mu moc nena­jde­te. Raději si tedy film užij­te s dět­mi ve 2D a bude­te mít stej­nou kva­li­tu bez roz­ma­zá­ní poza­dí a lev­něj­ší líst­ky, pro­to musím pár bodí­ků z hod­no­ce­ní sní­žit.

Hodnocení: 75 %

  • 22 Jump Street - pro děti do 12 let nevhodné14. května 2019 22 Jump Street - pro děti do 12 let nevhodné Poté, co si policejní důstojníci Schmidt a Jenka zažili vyšetřování na střední škole, čeká je teď další práce. Jejich šéf, kapitán Dickson, je pověřuje případem, který se ale tentokrát […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ledově ostří - I dva muži mohou vyhrát šampionát!19. února 2021 Ledově ostří - I dva muži mohou vyhrát šampionát! Po dlouhé době se objevuje film, který se věnuje oku lahodícímu sportu – párovému krasobruslení. Tentokrát se však nejedná o žádnou romantickou limonádu, v hlavní roli totiž uvidíte dva […] Posted in Retro filmové recenze
  • Wanted - další film natáčený v Praze11. července 2020 Wanted - další film natáčený v Praze Kdyby chtěl Timur Bekmambetov (Noční a Denní hlídka) nalákat na svůj film co nejvíce diváků, příběhem by jich asi moc nezískal. Máme tu klasického losera Wesleyho (čím dál populárnější […] Posted in Retro filmové recenze
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […] Posted in Filmové recenze
  • Bez kalhot XXL - 50%20. července 2015 Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez kalhot XXL. Vážný příběh anebo zajímavou zápletku u tohoto filmu rozhodně nehledejte. Jedná se o […] Posted in Filmové recenze
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,00855 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46948 KB. | 09.03.2021 - 01:54:16