Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean)

Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean)

DSC02363 150x150 1
DSC02363 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Na úvod hod­no­tím lego pirá­ty z Karibiku vel­mi dob­ře, dal­ší vydá­ní z řad her lego při­ne­sl ten­to titul opět dal­ší vylep­še­ní v podo­bě kva­lit­něj­ší­ho zpra­co­vá­ní pří­bě­hu, ani­ma­cí a hra­tel­nos­ti, nejen také toho, že v tom­to titu­lu jde koneč­ně pře­ska­ko­vat ani­ma­ce mezi úrovněmi.Tato hra zaujme nejen malé hrá­če, tato hra je akč­ní tak­že si ani na chvil­ku neodpočinete.<nic226“>Hra je poja­tá opět vtip­ně a sho­du­je se s vyda­ný­mi fil­my. Animace jsou kva­lit­ně zpra­co­va­né občas jsou del­ší, ale dá se to opo­me­nout díky mož­nos­ti tyto ani­ma­ce pře­sko­čit což v titu­lu lego Harry Potter léta 1-4 postrá­dám. Princip ovlá­da­ní, je na stej­ném prin­ci­pu jako u před­cho­zích titu­lů z řad lego, tak­že pro hrá­če zku­še­né je to jed­no­du­ché. Po gra­fic­ké strán­ce je hra vel­mi špič­ko­vě pro­pra­co­va­ná, viz úžas­ný pod­moř­ský svět pod hla­di­nou, to hod­no­tím ve hře na 200%. Prostředí je v této hře dob­ré, dle úrov­ně někdy i tma­vé, ale na tu chví­li se to pře­žít dá, ostat­ně dle scé­ná­ře fil­mu těch­to tma­vých úrov­ní bude urči­tě i více.

Hra je opět zalo­že­ná na 4 dílech a z čehož, je kaž­dý díl ješ­tě roz­dě­le­ný do úrov­ní, kte­ré musí­te vždy dokon­čit, pokud nechce­te při­jít o před­cho­zí minu­ty hra­ní. Tyto úrov­ně jsou dlou­hé cca 20 minut.

Ve hře je dost akce jako bojo­va­ní, stří­le­ní s děl z lodě, balan­co­vá­ní na sto­žá­rech nebo jen pros­tě tako­vé­ho se pro­chá­ze­ní po plá­ži či úžas­né­ho pla­vá­ní pod hla­di­nou J Ve hře bude­te muset hádat hádan­ky, hle­dat poklad a pře­mýš­let jak být chytřej­ší než ostat­ní. Hra nabí­zí i mož­nost  hra­ní vol­né hry. Určitě to bude opět hra­ní na dlou­hé a dlou­hé veče­ry.

Opět si zahra­je­te se vše­mi posta­va­mi, kaž­dý má své urči­té schop­nos­ti, kte­ré k dokon­čo­vá­ní úrov­ní bude­te potře­bo­vat.  Hru opět může­te hrát ve dvou, kde bude­te muset spo­lu­pra­co­vat na daných úko­lech, v pří­pa­dě jed­no­ho to zvlád­ne­te také, dis­po­zi­ci máte vždy nespo­čet nápo­věd.

Tato hra se mi veli­ce líbí a stá­la za to si ji poří­dit a těším se na dal­ší pokra­čo­va­ní her z řad lego, pro­to­že pro­pra­co­va­ní her je stá­le lep­ší a lep­ší…….
DSC02363
DSC02365
DSC02367
DSC02370
DSC02372
DSC02373
DSC02378
DSC02379
DSC02381
DSC02383
DSC02393


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Výrobce: Disney
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vydá­ní: 13.5.2011
Doporučený věk: od 7let


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,45557 s | počet dotazů: 253 | paměť: 61764 KB. | 30.09.2023 - 19:17:40