Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Lego Jurassic World - 80 %

Lego Jurassic World - 80 %

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Byl jsem v kině. Byl jsem doma. Viděl posled­ní film na plát­ně. Několikrát jsem si zopa­ko­val před­cho­zí díly na tele­vi­zi. A hra­ju taky hru. Jedná se o hru, kte­rá těží ze slá­vy Lega a samo­zřej­mě ze slá­vy všech fil­mů.

LEGO Jurassic World pokra­ču­je už v zave­de­ných prin­ci­pech před­cho­zích her. Jako je tře­ba Lego Harry Potter, Pán Prstenů a samo­zřej­mě pra­pů­vod­ní prv­ní Lega jako je LEGO Star Wars nebo Indiana Jones.

Jsou už zave­de­né prin­ci­py. Pokud se jed­ná o film, jako byly tře­ba LEGO Piráti z Karibiku, tak pří­běh hry pře­jí­má fil­mo­vý pří­běh.

Lego z Jurského svě­ta se drží fil­mo­vé před­lo­hy, a tak nic nové­ho nepři­ná­ší. Můžete si s kaž­dou posta­vou zahrát její pří­běh z fil­mu. Po ode­hrá­ní leve­lu lze se vždy do té čás­ti vrá­tit a ode­hrát epi­zo­du z jinou posta­vou, než byla v fil­mo­vém pří­bě­hu. Tím odkrýt nedo­stup­né čás­ti.

Postupně si level po leve­lu ode­hra­je­me kaž­dý film se svý­mi oblí­be­ný­mi posta­va­mi až na konec. Postupně také sbí­rá­me také kos­ti dinou­sa­rů, abychom si mohl stvo­řit své­ho dino­sau­ra ze svých dílů.

Hra je vel­mi zábav­ná a pod­po­ru­ji spo­je­ní Lego her a fil­mů. Je hlav­ně hra­ní pro celou rodi­nu, a tak si zahra­jí i malá mrňa­ta, kte­rá stě­ží uzved­nou ovla­dač nebo klá­ves­ni­ci. Ve spo­lu­prá­ci se svý­mi rodi­či se vždy, i přes malé výtky, jako občas­né zamr­zá­ní posta­vi­ček, nebo spad­nu­tí mimo úro­veň, dít­ko zaba­ví a bude vel­mi rádo hrát dál.

[adro­ta­te banner=„35“]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45204 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58027 KB. | 10.08.2022 - 14:12:51