Lego Harry Potter léta 1-4

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Výrobce: Disney Interactive
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vyda­ní: 25.6.2010
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2, co-op 2

Tento titul je určen pře­de­vším pro děti a nad­šen­ce titu­lů lego. Hra je vel­mi detail­ně gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Zapadání a roz­pa­dá­ní kos­ti­ček, je vel­mi rea­lis­tic­ké a vel­mi pěk­né opro­ti před­cho­zím titu­lům jako lego Indiana Jones 2. Hra je vel­mi zábav­ná a nene­chá Vás oddech­nout snad jen v krát­kých ani­ma­cích, kte­ré nejdou pře­sko­čit, ale to vůbec neva­dí. Příběh ve hře, je vel­mi vtip­ně poja­tý a mys­lím, že smy­sl pří­bě­hu pocho­pí i ten, kte­rý nevi­děl nebo neče­tl všech­ny díly Harryho Pottera a zná ho jen z dosle­chu.
Titul nabí­zí mno­ho úrov­ní hra­ní včet­ně postu­pů mezi úrov­ní léta 1-4. Hra se vel­mi dob­ře ovlá­dá, zvlád­nou to i ti nejmen­ší a hlav­ně nabí­zí mno­ho zába­vy a oprav­du dlou­hé hodi­ny hra­ní.

Hru může­te hrát i ve dvou hrá­čích, kdy je nut­ná spo­lu­prá­ce hrá­čů. Rozdělení obra­zo­vek je doko­na­lé, nejste ome­zo­vá­ni. Druhý hráč může vstou­pit do hry kdy­ko­liv bude chtít a to hod­no­tím vel­mi klad­ně. V pří­pa­dě hra­ní jed­no­ho hrá­če, Vám vždy pomů­že ale­spoň s nápo­vě­dou neo­vlá­da­ný hráč.  Úkoly jsou jed­no­du­ché a pro­pra­co­vá­ní kou­zel je nápa­di­té. Za zís­ka­né body si může­te poří­dit nová kouz­la oble­če­ní a mno­ho dal­ší­ho.

Nejsem zrov­na z těch nejmen­ších a hra mě vel­mi zau­ja­la na dlou­hé a dlou­hé veče­ry hra­ní a po dokon­če­ní, ješ­tě dal­ší­ho a dal­ší­ho hrá­ní a obje­vo­vá­ní dal­ších neo­de­hra­ných kom­nat a mini her. Po dokon­če­ní se může­te pohy­bo­vat vol­ně, kde chce­te po Bradavicích a ven­ku a dále obje­vo­vat nedo­kon­če­né mise a dále si zvy­šo­vat skó­re a zís­ká­vat dal­ší kouz­la. Během hry bude­te postup­ně hrát se vše­mi hlav­ní­mi posta­va­mi z dílů 1-4. Hru dopo­ru­ču­ji hlav­ně pro děti, pro­to­že v ani­ma­cích se nemlu­ví a je vše hned jas­né a hlav­ně pro ty co je poba­ví pořád­ná kva­lit­ní hra s titu­lů lego.

Více na Kritiky.cz
Mizerové navždy (Bad Boys for Life) – Recenze – 60% Třetí Mizerové se vrací do kin po sedmnácti letech od druhého dílu, tentokrát bez účasti r...
Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichov...
Samsung PS64D8000 – plazmová 3D televize, která nemá konkurenci! Skvost! Nádhera! Dokonalost! – to jsou ty správná slova, která vás napadnou, když se podív...
Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka! Také si nedovedete představit snídani bez čerstvého a voňavého chleba? Pokud už máte dost...
Komiks 10 ...

Po letoš­ních prázd­ni­nách oče­ká­vej­te dru­hý titul hry lego Harry Potter léta 5-7!

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Lego Jurassic World - 80 %9. července 2015 Lego Jurassic World - 80 % Byl jsem v kině. Byl jsem doma. Viděl poslední film na plátně. Několikrát jsem si zopakoval předchozí díly na televizi. A hraju taky hru. Jedná se o hru, která těží ze slávy Lega a […]
  • LEGO® Batman™: The Videogame26. února 2020 LEGO® Batman™: The Videogame Hrdinové složení z lego kostek k nám zavítali už po několikáté. Hra určitě patří mezi více oblíbené hry a její hodnocení se od toho odvíjí. Mezi graficky náročné hry jistě Lego Batman […]
  • Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean)27. ledna 2015 Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean) Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: Disney Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 13.5.2011 Doporučený věk: od 7let Na úvod hodnotím […]
  • 22. června 2015 MADAGASCAR 3: Europes Most Wanted Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 7.6.2012 Výrobce: MIDWAY Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Na […]
  • 22. července 2015 Rayman Legends Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 28.8.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Nové […]
  • Epic Mickey 2 Dvojitý zásah15. června 2015 Epic Mickey 2 Dvojitý zásah Vlastní hodnocení: 45% Datum vydání: 19.11.2012 Výrobce: Disney Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2 (co-op) Lokalizace: jazyk: angličtina, české titulky Doporučený věk: […]
  • ARKANOID Live!22. dubna 2015 ARKANOID Live! Vlastní hodnocení: 70% Datum vydání: 6.5.2009 Vydavatel: Xbox LIVE Arcade Výrobce: TAITO CORPORATION Žánr: TAITO CORPORATION Počet hráčů: 1-2, online 2, co-op 2 Lokalizace: […]
  • Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)27. ledna 2015 Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1) Vlastní hodnocení : 80% Žánr: akční adventura Výrobce: EAGAMES Věk: od 12let Lokalizace: angličtina Datum vydání: 16.11.2010 Počet hráčů: konzole: 1, kinect: 1, co-op 2 Hned […]
  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […]
  • 24. června 2015 Harry Potter for Kinect (Kinect) Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12.10.2012 Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Dle námětů […]