Kritiky.cz > Recenze her > LEGO® Batman™: The Videogame

LEGO® Batman™: The Videogame

LegoBatman

Hrdinové slo­že­ní z lego kos­tek k nám zaví­ta­li už po něko­li­ká­té. Hra urči­tě pat­ří mezi více oblí­be­né hry a její hod­no­ce­ní se od toho odví­jí.
Mezi gra­fic­ky nároč­né hry jis­tě Lego Batman nepat­ří.

Traveller’s Tales tedy auto­ři všech Lego her mají do budouc­na v plá­nu zakou­pit dal­ší a dal­ší licen­ce a tím roz­jet hru i s jiný­mi hrdi­ny než dosud zná­me.
Po něko­li­ka dílech Lego Star Wars a v posled­ním díle Indiana Jones nám dali mož­nost zahrát si za Ochránce Gothamu tzv. Batmana.
Batman a Robin jsou hrdi­no­vé, za kte­ré v našem díle bude­me hrát. Je to neroz­luč­ná dvoj­ka.
Lego Batman jakož­to hra si nebe­re žád­nou inspi­ra­ci ze zná­mých fil­mů ani komik­sů tak­že pří­běh je brán za ori­gi­nál. Hře to urči­tě pro­spí­vá, pro­to­že tvůr­ci mají v tomhle smě­ru vol­nou ruku ve vývo­ji.

V kaž­dé misi se zamě­řu­je na jed­no­ho padou­cha, se kte­rým si na kon­ci mise dáte féro­vý sou­boj. Po výhře nad padou­chem ho zatkne­te a odve­de­te zpět na katr. Bohužel závě­reč­né sou­bo­je pro­ti jed­not­li­vým bos­sum nema­jí nějak extra vyso­kou obtíž­nost. Boss na vás pošle pás svých posko­ků, kte­ré sun­dá­te k zemi jed­nou ranou a násled­ně pak sko­lí­te i hlav­ní­ho bose ne nějak pří­liš slo­ži­tou ces­tou. Protivníky zle zne­škod­nit ne jed­ním způ­so­bem ale nej­kla­sič­těj­ší jsou asi umlá­ce­ná pěst­mi nebo sestře­le­ní pro­tiv­ní­ka hákem. Autoři také neza­po­mně­li na širo­kou nabíd­ku zápo­rá­ků, kte­ří se vám vel­mi rádi uka­zu­jí před kaž­dou misí v krat­ších a pove­de­ných komik­so­vých ukáz­kách, kde lze zahléd­nou zná­mé tvá­ře jako je : Joker, Catwoman, Riddler, Poison, Ivy a také Tučňák.
Před setká­ním se s hlav­ním bos­sem se na vás vrha­jí sposty zlo­čin­ců s cílem vás zabít. Málokdy se jim však pove­de vám ubrat ale­spoň jeden život. Je to hlav­ně kvů­li pří­stu­pu dětí ke hře. I přes­to je však obtíž­nost hry pří­liš jed­no­du­chá a srdíč­ko vám ube­re snad jen pád z výš­ky.

Základem pohy­bu v misích je pro Batmana a Robina jejich při­ro­ze­ná vlast­nost, kte­rou je pou­ží­vá­ní při­ta­ho­va­cí­ho háku na zdo­lá­ní plo­šin nad nimi. Hák mohou pou­ží­vat pou­ze v ozna­če­né čás­ti. V jiných situ­a­cích tam hrdi­na musí vysko­čit pou­ze svým doce­la dost níz­kým výsko­kem.

  • Lego Jurassic World - 80 %9. července 2015 Lego Jurassic World - 80 % Byl jsem v kině. Byl jsem doma. Viděl poslední film na plátně. Několikrát jsem si zopakoval předchozí díly na televizi. A hraju taky hru. Jedná se o hru, která těží ze slávy Lega a […] Posted in Recenze her
  • Lego Harry Potter léta 1-423. ledna 2015 Lego Harry Potter léta 1-4 Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: Disney Interactive Lokalizace: angličtina Datum vydaní: 25.6.2010 Počet hráčů: konzole 1-2, co-op 2 Tento titul je určen především pro děti a […] Posted in Recenze her
  • LEGO Star Wars: The Complete Saga17. května 2017 LEGO Star Wars: The Complete Saga Hra zdarma pro Xbox 360 (Xbox One) v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 31/05. https://youtu.be/a446Mug8Wa4 Posted in Novinky ze světa her
  • Bomberman Battlefest22. dubna 2015 Bomberman Battlefest Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 8.12.2010 Vydavatel: Hudson Entertainment Výrobce: Pi Studios Žánr: Akční a dobrodružné Počet hráčů: 1-4, online 2-8 Lokalizace: […] Posted in Recenze her
  • BETA Star Wars Battlefront26. října 2015 BETA Star Wars Battlefront Hodnocení: 80% Žánr: akční střílečka Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line, on-line Výrobce: DICE Datum vydání BETA Verze: 8. 10. 2015 Vychází: 19. 11. 2015 EA ACCESS […] Posted in Recenze her
  • Rayman Origins12. června 2015 Rayman Origins Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 1.12.2011 Výrobce: Ubisoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4 , režim co-op 2-4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Již […] Posted in Recenze her
  • Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 %18. ledna 2016 Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 % Tak vyšlo pokračování hry Guild Wars 2 – DLC. Co od toho můžeme očekávat, nové mapy, nové hrdiny a mnoho nového obsahu. To, že  hra vydána zdarma s podporou volitelných mikrotransakcí, tak […] Posted in Recenze her
  • SEGA Rally19. května 2015 SEGA Rally Vlastní hodnocení: 75% Datum vydání: 27.4.2011 Výrobce: SEGA Žánr: Závodní Počet hráčů: 1-2, online 2-4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Kdo by neznal legendární hru […] Posted in Recenze her
  • n200907271203 Rh 33. srpna 2009 Robin Hood: Legenda Sherwoodu Středověk nemuselo být špatné místo k životu. Hodně ovšem záleželo na tom, ke které vrstvě patříte. Obyčejní poddaní měli často život pod psa. Když nebyla válka, byl mor, když ne mor, […] Posted in Recenze her
  • TIGER WOODS PGA TOUR 132. června 2015 TIGER WOODS PGA TOUR 13 Vlastní hodnocení: 95% Datum vydání: 26.03.2012 Výrobce: EA SPORTS Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-4, online Lokalizace: angličtina Konečně jsme se dočkali dlouho […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...