Kritiky.cz > Filmové recenze > Legendy z Dogtownu

Legendy z Dogtownu


V 70. letech žilo v Kalifornii pár klu­ků, kte­ří se neu­stá­le pro­há­ně­li buď na moři nebo po uli­cích na ska­te­bo­ar­du. Každý z nich byl sice úpl­ně jiný, ale tuhle vášeň měli spo­leč­nou. Legendy z Dogtownu jsou fil­mem o sku­teč­né par­tě klu­ků, kte­rá dala vznik­nout nové­mu sty­lu jízdy „na prk­ně“.

Scénář k Legendám z Dogtownu napsal jeden z teh­dej­ších hlav­ních hrdi­nů, Stacy Peralta. Není to při­tom jeho prv­ní film o tzv. Z-Boys, par­tě mla­dých klu­ků, kte­ří svě­tu při­nes­li nový, poně­kud nebez­peč­ný styl ska­te­bo­ar­din­gu. Rozdíl mezi do té doby před­vá­dě­ným a jejich sty­lem nej­lé­pe dokres­lu­jí scé­ny z jejich úpl­ně prv­ní sou­tě­že. Zatímco jízdy jejich kole­gů vypa­da­ly spí­še jako kra­so­brus­le­ní nebo kra­so­jíz­da na kolech, Z-boys před­vá­dě­li agre­siv­ní styl ne nepo­dob­ný sur­fo­vá­ní na moř­ských vlnách.

Jednou z věcí, kte­ré Z-Boys pomoh­ly k jejich výko­nům a pode­psa­ly se také na jejich slá­vě, byly opuš­tě­né bazé­ny na zahra­dách vodo­mil­ných kali­forňa­nů. To léto, kdy se z oby­čej­ných klu­ků sta­ly spor­tov­ní hvězdy, bylo kvů­li vět­ší­mu suchu zaká­zá­no ohrom­né beto­no­vé bazé­ny napouš­tět. Pro par­tu se však sta­ly doslo­va rájem, ve kte­rém moh­li zkou­šet své kre­a­ce a pořá­dat ska­te­bo­ar­do­vé dýchán­ky.

Jak už jsem nazna­čo­va­la, Z-boys byla cha­rak­te­ro­vě roz­to­div­ná ban­da. Zatímco ze Stacyho (John Robinson), kte­rý do týmu při­byl jako vůbec posled­ní, srší spor­tov­ní nad­še­ní a smy­sl pro fair play, Tony Alva (Victor Rasuk) se nao­pak vel­mi rych­le pod­dá slá­vě a dojmu hvězdy prv­ní veli­kos­ti, kte­rou z něj děla­jí jeho spon­zo­ři. Třetí z par­ty, Jay Adams (Emile Hirsch), je zase rebel kaž­dým cou­lem, kte­rý se pros­tě jen rád pro­há­ní na ska­tu a nene­chá se svá­zat něja­ký­mi spon­zor­ský­mi smlou­va­mi. Ale je to prá­vě on, kdo vymýš­lí ty nej­kr­ko­lom­něj­ší kous­ky (např. jíz­da v obří skru­ži). Partičku dopl­ňu­je tro­chu neši­kov­ný a nemoc­ný Sid, z jehož nemo­ci si všich­ni děla­jí legra­ci, a kte­rý nako­nec pod­leh­ne rako­vi­ně moz­ku.

Celý film je spí­še hra­ným doku­men­tem, nato­če­ným ve vel­mi rych­lém tem­pu, kte­ré napros­to odpo­ví­dá teh­dej­ší­mu život­ní­mu i spor­tov­ní­mu elá­nu hlav­ních před­sta­vi­te­lů. Ostrý styl navíc pod­tr­hu­je řada rocko­vých vypa­lo­va­ček tře­ba od Jimiho Hendrixe nebo Davida Bowieho.

O filmu:

Rok: 2005
Režie: Catherine Hardwicke
Scénář: Stacy Peralta
V hlav­ních rolích: Emile Hirsch, Victor Rasuk, John Robinson, Michael Angarano, Heath Ledger
Délka: 104 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Umučení Krista5. května 2004 Umučení Krista Přemýšlím, o co vlastně Melu Gibsonovi v tomhle filmu šlo. Věřící určitě vědí, jak Ježíš trpěl, takže nepotřebují pro své prozření tenhle film. A ateista? Ateista musí být sadisticky […]
  • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […]
  • Sexbomba od vedle - Změna je život?15. prosince 2004 Sexbomba od vedle - Změna je život? Mno… Ačkoliv by se slušelo začít jinak, nemohu si pomoci. Sexbomba od vedle je hodně zajímavou komedií. Byť je v nejrůznějších periodikách psáno, jak tento film netlačí na pilu v oblasti […]
  • Cokoliv21. dubna 2004 Cokoliv První věc, která mě v souvislosti s tímto filmem napadá je, že je to film hrozně milý, příjemný. Děj se odehrává v příjemných interiérech bytu a hospod New Yorku a pokud jde o exteriéry, […]