Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Legendární Jih proti severu byl stažen ze streamovací...

Legendární Jih proti severu byl stažen ze streamovací...

Legendární Jih pro­ti seve­ru byl sta­žen ze stre­a­mo­va­cí služ­by HBO Max po nalé­há­ní scé­náris­ty Johna Ridleyho (12 let v řetě­zech, Ben-Hur z roku 2016), že film zob­ra­zu­je etnic­ké a raso­vé před­sud­ky, kte­ré byly běž­né v ame­ric­ké spo­leč­nos­ti. HBO Max sou­hla­si­lo a film dočas­ně stáh­lo, brzy by se měl ale film do nabíd­ky vrá­tit, nově ovšem s s dis­ku­zí o his­to­ric­kém kon­tex­tu a s odsou­ze­ním rasis­tic­kých vyob­ra­ze­ní. Film ale přes­to zůsta­ne ve zná­mé podo­bě, aby se stu­dio nesna­ži­lo teh­dej­ší před­sud­ky zce­la igno­ro­vat. Nutno ovšem zmí­nit, že i když film otroc­tví nekri­ti­zo­val tak se k němu záro­veň ani nevy­ja­dřo­val a na toho téma se ve fil­mu sku­teč­ně nebral důraz....
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,24389 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53608 KB. | 21.01.2022 - 09:47:05