Laurel Canyon

115

Trochu vol­nos­ti, tro­chu samo­ty, čás­teč­né nepo­ro­zu­mě­ní, pří­jem­né pro­stře­dí doká­že pořád­ně zamí­chat lid­ský­mi vzta­hy…

Sam a Alex jsou čer­ství absol­ven­ti Harvardu a spo­lu se stě­hu­jí do Los Angeles k dokon­če­ní svých stu­dií. Sam plá­nu­je byd­let u jeho mat­ky Jane v boha­té oblas­ti Laurel Canyon, v samém srd­ci Hollywoodu. Jane je dáv­no roz­ve­de­ná, stří­da­jí­cí své mlad­ší part­ne­ry mož­ná až pří­liš čas­to. Samovi se to moc nelí­bí, nevě­ří jí, že se změ­ni­la, ale nabíd­ce byd­le­ní nemohl odmít­nout, ale­spoň než si najdou s  Alex své vlast­ní.

Avšak hned po pří­jez­du je Sam pře­kva­pen pří­tom­nos­tí celé hudeb­ní sku­pi­ny na jejímž natá­če­ní des­ky prá­vě Jane pra­cu­je. Navíc v sou­čas­nos­ti spí se zpě­vá­kem a vedou­cím čle­nem té sku­pi­ny. Alex to neva­dí a tak na čas zůsta­nou. Sama může pokra­čo­vat na své diser­tač­ní prá­ci a Sam dojíž­dět na pra­xi do blíz­ké nemoc­ni­ce. Nyní se ale věci začnou poma­lu měnit.

Oba milen­ci takhle celý den od sebe odděl­ní se začí­na­jí při­způ­so­bo­vat více své­mu oko­lí, tím pádem se vzda­lu­jí­ce od sebe. Sam obje­ví své zalí­be­ní v Izraelské zaměst­nan­ky­ni Sara, kte­rá mu to mož­ná ješ­tě v o něco vět­ší míře oplá­cí. Naopak Alex se pře­stá­vá sou­stře­dit na svou prá­ci a nalé­zá urči­té uvol­ně­ní v blíz­kos­ti Samovi mat­ky a její­ho pří­te­le Iana při natá­če­ní nové des­ky. Dostává se tak do jejich ryt­mu a Ianovi tak nedě­lá pro­blém pře­svěd­čit ji i o zapo­je­ní se do jejich intim­něj­ších hrá­tek.

Krásně takhle může­me sle­do­vat dvě stra­ny zdán­li­vě neroz­dě­li­tel­ných lidí milost­ně zaple­te­ných do cizích vzta­hů, pro­ží­va­jí­cích tak vel­mi pří­jem­né chví­le vol­nos­ti a upřím­nos­ti, samo­zřej­mě ved­le opač­ných poci­tů viny, nevě­ry a neu­přím­nos­ti na dru­hé stra­ně. Scénář nám sice zabrá­ní roz­luš­tě­ní těch­to vzta­hů, což ale zase na dru­hou stra­nu nechá ote­vře­no naší fan­ta­zii nebo i vzpo­mín­kám na mno­hé zážit­ky z naše­ho vlast­ní­ho živo­ta.

Profil Christiana Balea


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Iron Man 3 3D (2013) - 80%7. května 2013 Iron Man 3 3D (2013) - 80% Postava Iron Mana je mezi všemi filmovými superhrdiny moje nejoblíbenější. Je to charismatický chlápek z masa a kostí, který nevděčí za své „nadpřirozené“ schopnosti pavoučímu kousnutí, […]
  • Mazaný Filip23. listopadu 2004 Mazaný Filip Po ulici se linula vůně příjemná asi tak, jako kdyby na vás dýchl zarostlý mexičan, který si už ani nepamatuje, co to je, nevypít za dopoledne čtyři lahve Tequily.Do kanceláře jsem vyšel […]
  • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
  • Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 201824. srpna 2019 Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018 Film Hearts Beat Loud režiséra Bretta Haleyho (který se také podílel na tvorbě scénáře) je celkem příjemným, pohodovým kouskem. Problem, který s ním trochu mám, je - v mých očích - […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen21. března 2016 Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen Film Tři dny v Září je první debut Makedonského režiséra Darijana Pejovskiho a vypráví  o dvou ženách. Prostitutce Marice a spořádané Janě, která jede na rodinnou chalupu na venkov, aby si […]
  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […]
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […]
Další naše články...