Kritiky.cz > Latest

Dress code - formální oblečení

Správné oblečení na danou příležitost Už se vám tahle situ­a­ce urči­tě někdy při­ho­di­la. Dostala jste pozván­ku na něja­kou význam­nou udá­lost. Kamarádka se vdá­vá nebo šlo tře­ba o pro­mo­ci vaše­ho mlad­ší­ho...Read more »

Jak pečovat o svetry, aby dlouho vydržely jako nové

V žád­ném žen­ském, ani v pán­ském šat­ní­ku v dneš­ní době nesmí chy­bět něja­ký ten sve­třík, a to nejen na zimu, ale na kaž­dé roč­ní obdo­bí. Svetry jsou pros­tě in a nosí se de...Read more »

Vzpomínky na farmačku 1

Read more »

Nové záběry z Halloween zabíjí

Nové záběry z Halloween zabíjí Read more »

Gangsterská komedie UBAL A ZMIZ úspěšně dotočena

    Mireček, Kráska a André: Matouš Ruml, Šarlota Frantinová                  Slibované seká­ní malíč­ku: Karel Dobrý a  jeho kli­ent a Marek Lambora   Na něko­li­ka mís­tech v Praze v Hotelu International, v klu­bu...Read more »

Nilfgardské brnění prošlo v druhé sezoně Zaklínače...

Nilfgardské brnění prošlo v druhé sezoně Zaklínače výraznou změnouRead more »

Red Dead Redemption 2 / část 8 / Zajatec / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 7 / Medvěd / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 6 / Kde jsou naše holky / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Natáčení Nezvratného osudu 6 se kvůli pandemii COVID-19 odkládá na neurčito

Natáčení Nezvratného osudu 6 se kvůli pandemii COVID-19 odkládá na neurčitoRead more »

Insidious 5 zrežíruje Patrick Wilson, pro kterého půjde o režijní debut. Zároveň si Wilson zopakuje roli Josha Lamberta ...

Insidious 5 zrežíruje Patrick Wilson, pro kterého půjde o režijní debut. Zároveň si Wilson zopakuje roli Josha Lamberta z prvních dvou dílů. Kromě něj se vrátí také Ty Simpkins...Read more »

Top Spin 4

Na úvod napí­ši, že tuto hru hod­no­tím vel­mi klad­ně až supro­vě.  Graficky je hra vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ná, pohy­by a detai­ly hrá­čů jsou oprav­du rea­lis­tic­ké, včet­ně oble­če­ní. Zaujme také mož­nost módu...Read more »

Adaptace videohry Uncharted hlásí dotočeno

Adaptace videohry Uncharted hlásí dotočenoRead more »

Mafie 2 Defintive edition / Část 10 / CZ Dabing / HD 1080 / 60 FPS

Read more »

Srdečné pozdravy z Ruska - druhá (ještě lepší) Bondovka

Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda (Sean Connery). Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své...Read more »

Miluj svůj život 2021: Čas šancí...

Nad tím­to kalen­dá­řem mne kaž­dý rok napad­ne, jak obrov­ský dar s novým rokem vždy drží­me v rukou. Čas. Čas, kte­rý může­me věno­vat nej­lé­pe své­mu roz­vo­ji, tomu, abychom byli lep­ší­mi lid­mi pro...Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 5 / Velká vlaková loupež / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 4 / Potřebujeme dynamit / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 3 / Lov / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Jak vypadá život lékařů, když svléknou bílý plášť? Startuje nový cyklus Mistři medicíny

Nejsložitější mozko­vé nádo­ry, léč­ba dětí s mozko­vou obr­nou, ale taky inkon­ti­nen­ce a infek­ce. Nová doku­men­tár­ní série České tele­vi­ze před­sta­ví pohle­dem tří reži­sé­rů tři­náct před­ních čes­kých léka­řek a léka­řů, mezi nimiž nechy­bí Pavel...Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 2 / Ztracený John / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

InTyMně: Markéta Lukášková

Jste deva­de­sát­ko­vé dítě? Pamatujete si na prv­ní mobi­ly, víte co jste děla­li když spadla dvoj­ča­ta, zná­te VHS kaze­ty, vzpo­mí­ná­te na počát­ky inter­ne­tu? Kniha InTyMně je nadu­pad­ná vzpo­mín­ka­mi Markéty Lukáškové,...Read more »

Nový film Petra Kolečka Zbožňovaný dotočen

V minu­lých dnech skon­či­lo natá­če­ní nové­ho fil­mu sce­náris­ty a reži­sé­ra Petra Kolečka Zbožňovaný (pra­cov­ní název Božský děda) s Jiřím Bartoškou v titul­ní roli. V kome­dii o tom, že vaše tajem­ství vás nako­nec vždyc­ky dostih­nou a ten,...Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 1 / Záchrana Mrs. Adler / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

PŘED PREMIÉROU 2. SÉRIE MANDALORIANA RETROSPEKTIVA 1. SÉRIE: Chapter 1: The Mandalorian- https://www.facebook.com/ph...

PŘED PREMIÉROU 2. SÉRIE MANDALORIANA RETROSPEKTIVA 1. SÉRIE: Chapter 1: The Mandalorian- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1609961315842398&set=gm.1265519663653598 Chapter 2: The Child- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1609957699176093&set=gm...Read more »