Kritiky.cz > Pro ženy > Lásku vzhled nezajímá

Lásku vzhled nezajímá

img a277573 w1731 t1480672675

Když mlu­ví­me o sexu­ál­ní při­taž­li­vos­ti žen, hra­je v ní nej­vět­ší roli vždy lás­ka. Už Vás napadlo, jak se asi zami­lo­vá­va­jí nevi­do­mí lidé? Nikdy nevi­dě­li ani tvář ani tělo toho dru­hé­ho a přes­to jsou k sobě sil­ně při­ta­ho­vá­ni. Bezvýhradně při­jí­ma­jí svůj pro­těj­šek, pro­to­že k němu cítí lás­ku.
blondýna ve větru
Cítí vzá­jem­né pro­po­je­ní a souzně­ní, nepo­tře­bu­jí vněj­ší podo­bu. Záleží jim na tom, jaký člo­věk je. Oni vlast­ně ani jinou mož­nost nema­jí. Nevidomý muž říká ženě, že se mu líbí, pro­to­že se na ni může spo­leh­nout a pro­to­že mají hod­ně spo­leč­né­ho.
 
Kdy nás sex s part­ne­rem neo­mr­zí
Na pří­pa­du nevi­do­mých lidí asi nej­lé­pe pocho­pí­me, oč ve vzta­hu jde a v čem spo­čí­vá při­taž­li­vost ženy. Slepý muž neví, zda se jeho žena pohy­bu­je po kuchy­ni v tep­lá­cích nebo rafi­no­va­ných miniša­tič­kách. A přes­to k ní cítí hlu­bo­kou lás­ku a sex ho s ní stá­le těší.

Konečně i u nás, kte­ří se může­me deno­den­ně vzá­jem­ně doko­na­le pro­hléd­nout, je sex zalo­že­ný na něčem úpl­ně jiném. A neo­mr­zí nás teh­dy, když se na sebe bude­me vzá­jem­ně těšit, když bude­me jeden dru­hé­mu vonět a pře­de­vším bude­me vědět, jaké jsou naše hod­no­ty a proč jsme spo­lu.
milenecký pár na pobřeží 
Cit a lás­ka v hlav­ní roli
Dva se sezná­mí a začnou spo­lu sexu­ál­ně žít. Nemusí to hned být idyl­ka. Můžou totiž zjis­tit, že jim to spo­lu v poste­li moc nejde. Co udě­la­jí? Rozejdou se kvů­li nesou­la­du v sexu nebo se poku­sí zabo­jo­vat, vyjít si vstříc a nako­nec najít spo­leč­nou ces­tu? Někdy musí být lás­ka vel­mi sil­ná, aby to doká­za­la. A čas­to to trvá del­ší dobu, než se dva sla­dí. Ale musí oba chtít, komu­ni­ko­vat spo­lu i v této oblas­ti a dát naje­vo, co se jim líbí. Jestli Vám ten dru­hý za to oprav­du sto­jí, doká­že­te se domlu­vit, pro­to­že cit Vám sám napo­ví.
srdce z rukou
Žena je tvor od pří­ro­dy cito­vě zalo­že­ný a štěs­tí jí doká­že při­nést vztah s mužem, kte­rý jí doká­že šťast­nou udě­lat. Vzájemné sym­pa­tie tu jis­tě být musí, ale posta­va, barva očí, vla­sů nebo tvar obli­če­je shle­dá­me brzy, že nejsou vůbec důle­ži­té nebo ale­spoň ne tolik, jak jsme si ve vel­mi mla­dém věku mys­le­li.

  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […] Posted in Pro ženy
  • V čem spočívá přitažlivost ženy7. listopadu 2019 V čem spočívá přitažlivost ženy Krása a sexuální přitažlivost ženy je zcela určitě relativní pojem. Každému muži se zdá přitažlivá jiná žena, protože každý máme o kráse jinou představu, každému se líbí něco jiného. To […] Posted in Pro ženy
  • Kdy mají ženy nejlepší sex?22. listopadu 2019 Kdy mají ženy nejlepší sex? Výzkumů v této oblasti už proběhlo nespočet. Většina se nejvíce přibližuje aktuálním výsledkům tvůrců aplikace Antikoncepce Natural Cycles. Jejich závěry ale poněkud naznačují, že […] Posted in Pro ženy
  • Dětské oslavy narozenin16. prosince 2019 Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patřičně oslavit. Každé tyto narozeniny si budeme pamatovat nejen my, ale především naše děti. Čím budou […] Posted in Pro ženy
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […] Posted in Pro ženy
  • SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky13. ledna 2020 SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky Pryč s konvenčním sexem? Už vás to nebaví? Potřebujete se dostat skrze bolesti, smutky a tuhé slupky zklamání ze sebe, ze života, z partnera? Tak toto jsou asi dvě nejdůležitější […] Posted in Pro ženy, Sex a Vztahy
  • Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže!30. července 2019 Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže! Zvířecí vzory jako takové se obecně těší velké popularitě, přesto bych v dnešním článku chtěla zmínit konkrétně jeden, který dokonale ovládne přechod mezi podzimem a zimou: krokodýlí kůže! […] Posted in Pro ženy
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […] Posted in Pro ženy
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...