Kritiky.cz > Recenze knih > Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %

Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %

Pohadky

Tenounká kníž­ka je o skřít­ko­vi Vítkovi, kte­rý se vydá­vá na pozná­va­cí výpra­vy, při kte­rých potká vever­čá­ka Marcela, soj­ku Toničku, lasič­ky Mariánku a Jasmínku a dal­ší oby­va­te­le lesa. Vítek je nejen nepo­sed­ný a zvě­da­vý skří­tek, ale je také cit­li­vý pozo­ro­va­tel a vní­ma­vý poslu­chač. Proto se mu daří naslou­chat tiché řeči stro­mů, kame­nů i drob­né víly Sněženky.

Autorkou pří­bě­hů pro děti je Zuzana Šestáková, kte­rá kolem hlav­ní­ho hrdi­ny vytvo­ři­la pří­jem­né les­ní pro­stře­dí se zví­řát­ky. Současně dopl­ni­la celé les­ní spo­le­čen­ství o pohád­ko­vou vílu. Více než popi­su pro­stře­dí se autor­ka roz­hod­la pro dia­lo­gy, kte­ré dodá­va­jí situ­a­cím dyna­mi­ku a umož­ňu­jí čte­ná­ři vcí­tě­ní a empa­tic­ký pro­ži­tek. Škoda, že autor­ka nevě­no­va­la vět­ší pro­stor popi­su les­ních zákou­tí a změ­nám, kte­ré v lese pro­bí­ha­jí od pod­zi­mu do jara.

Ilustrátorka Zuzana Osako doda­la pří­bě­hům jem­ně ladě­né ilu­stra­ce, kte­ré dopl­ňu­jí to, co se autor­ce tex­tu nepo­da­ři­lo popsat. Drobné kvě­ti­ny, les­ní plo­dy, lis­ty i sně­ho­vé vloč­ky dotvá­ří pří­běh a vytvá­ří dojem, že jsou pří­mo sou­čás­tí tex­tu. V tlu­me­ně pas­te­lo­vých bar­vách půso­bí obráz­ky stej­ně kře­hce jako někte­ří hrdi­no­vé pří­bě­hu. Osako doda­la kníž­ce potřeb­nou atmo­sfé­ru a výtvar­ným poje­tím souzní s jem­nou poe­ti­kou Šestákové.

I když se jed­ná o útlou kníž­ku, kte­rá nemá ani sto strá­nek, je to díl­ko pove­de­né. Nečouhají z něho eko­lo­gic­ké pouč­ky, ale přes­to jsou z ní patr­né poro­zu­mě­ní a úcta k pří­ro­dě. Na můj vkus mi při­jde pří­běh pří­liš zjem­ně­lý, ale může být zají­ma­vým pro­ti­kla­dem k akč­ním fil­mo­vým pohád­kám a komik­sům.

Kniha je vhod­ná pro děti před­škol­ní­ho věku a začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Těm je při­způ­so­be­na i veli­kost písma a roz­vr­že­ní tex­tu na strán­ce. Příjemným zpes­t­ře­ním je uži­tí psa­cí­ho písma v tex­tu pís­ně a bás­nič­kách. Název Laskavé pohád­ky od staré­ho dubu odpo­ví­da­jí obsa­hu a svým cha­rak­te­rem při­po­mí­na­jí kla­sic­ké pohád­ky. A to není málo.


 • Datum vydá­ní: 23. 01. 2017
 • Katalogové čís­lo: 26582
 • ISBN: 978-80-271-0068-2
 • Formát / stran: 166× 243, 96 stran
 • Edice: Pohádkové čte­ní

Knihu si může­te zakou­pit na Grada.cz za cenu 229 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]