Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %

Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %

Pohadky

Tenounká kníž­ka je o skřít­ko­vi Vítkovi, kte­rý se vydá­vá na pozná­va­cí výpra­vy, při kte­rých potká vever­čá­ka Marcela, soj­ku Toničku, lasič­ky Mariánku a Jasmínku a dal­ší oby­va­te­le lesa. Vítek je nejen nepo­sed­ný a zvě­da­vý skří­tek, ale je také cit­li­vý pozo­ro­va­tel a vní­ma­vý poslu­chač. Proto se mu daří naslou­chat tiché řeči stro­mů, kame­nů i drob­né víly Sněženky.

Autorkou pří­bě­hů pro děti je Zuzana Šestáková, kte­rá kolem hlav­ní­ho hrdi­ny vytvo­ři­la pří­jem­né les­ní pro­stře­dí se zví­řát­ky. Současně dopl­ni­la celé les­ní spo­le­čen­ství o pohád­ko­vou vílu. Více než popi­su pro­stře­dí se autor­ka roz­hod­la pro dia­lo­gy, kte­ré dodá­va­jí situ­a­cím dyna­mi­ku a umož­ňu­jí čte­ná­ři vcí­tě­ní a empa­tic­ký pro­ži­tek. Škoda, že autor­ka nevě­no­va­la vět­ší pro­stor popi­su les­ních zákou­tí a změ­nám, kte­ré v lese pro­bí­ha­jí od pod­zi­mu do jara.

Ilustrátorka Zuzana Osako doda­la pří­bě­hům jem­ně ladě­né ilu­stra­ce, kte­ré dopl­ňu­jí to, co se autor­ce tex­tu nepo­da­ři­lo popsat. Drobné kvě­ti­ny, les­ní plo­dy, lis­ty i sně­ho­vé vloč­ky dotvá­ří pří­běh a vytvá­ří dojem, že jsou pří­mo sou­čás­tí tex­tu. V tlu­me­ně pas­te­lo­vých bar­vách půso­bí obráz­ky stej­ně kře­hce jako někte­ří hrdi­no­vé pří­bě­hu. Osako doda­la kníž­ce potřeb­nou atmo­sfé­ru a výtvar­ným poje­tím souzní s jem­nou poe­ti­kou Šestákové.

I když se jed­ná o útlou kníž­ku, kte­rá nemá ani sto strá­nek, je to díl­ko pove­de­né. Nečouhají z něho eko­lo­gic­ké pouč­ky, ale přes­to jsou z ní patr­né poro­zu­mě­ní a úcta k pří­ro­dě. Na můj vkus mi při­jde pří­běh pří­liš zjem­ně­lý, ale může být zají­ma­vým pro­ti­kla­dem k akč­ním fil­mo­vým pohád­kám a komik­sům.

Kniha je vhod­ná pro děti před­škol­ní­ho věku a začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Těm je při­způ­so­be­na i veli­kost písma a roz­vr­že­ní tex­tu na strán­ce. Příjemným zpes­t­ře­ním je uži­tí psa­cí­ho písma v tex­tu pís­ně a bás­nič­kách. Název Laskavé pohád­ky od staré­ho dubu odpo­ví­da­jí obsa­hu a svým cha­rak­te­rem při­po­mí­na­jí kla­sic­ké pohád­ky. A to není málo.


 • Datum vydá­ní: 23. 01. 2017
 • Katalogové čís­lo: 26582
 • ISBN: 978-80-271-0068-2
 • Formát / stran: 166× 243, 96 stran
 • Edice: Pohádkové čte­ní

Knihu si může­te zakou­pit na Grada.cz za cenu 229 Kč.

 • Karel IV. - královské sňatky15. května 2016 Karel IV. - královské sňatky František Kavka, historik a autor mnoha publikací, se tentokrát na 195 stranách věnuje Blance z Valois, Anně Falcké, Anně Svídnické i Alžbětě Pomořanské. Životy čtyř manželek Karla IV. […] Posted in Recenze knih
 • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
 • Tlumočnice - recenze17. června 2005 Tlumočnice - recenze Politický thriller je už dnes takmer vymierajúcim žánrom, ktorý pri živote držia už len občasné filmové výkriky do tmy striedavo priemernej kvality. Preto som sa na najnovší počin Sydneyho […] Posted in Filmové recenze
 • Vdovy (Widows) – Recenze – 80%28. listopadu 2018 Vdovy (Widows) – Recenze – 80% Skupina lupičů ukradne dva miliony dolarů, během akce ale jejich lup shoří a všichni zahynou, takže po nich zbydou akorát jejich pozůstalé manželky. Vdovu Veronicu (Viola Davis) pak […] Posted in Filmové recenze
 • Komiks 717. září 2016 Komiks 7 Posted in Komiks
 • Chernobyl: Full Miniseries Now Streaming (Promo) | HBO4. června 2019 Chernobyl: Full Miniseries Now Streaming (Promo) | HBO Posted in Videa
 • ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!8. července 2019 ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě! Tato kniha srozumitelně a velmi jednoduchou formou zodpoví všechny otázky zvídavých dětí, na které jste doposud marně hledali odpovědi. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozvíte […] Posted in Recenze knih
 • RECENZE – RODINA Z PODKROVÍ23. dubna 2021 RECENZE – RODINA Z PODKROVÍ Autorka: Lisa JewellováPřeklad: Milan LžičkaNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2021Počet stran: 352ISBN: 978-80-271-1347-7Anotace:Pozor, koho si pustíte domů…Londýn, módní […] Posted in Recenze knih
 • S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení22. října 2003 S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení Patří k nejlepším z nejlepších. Jsou elitou mezi strážci zákona. Nyní je čeká nejtěžší mise.OBSAH Patří k nejlepším z nejlepších. Jsou elitou mezi strážci zákona. Nyní je čeká […] Posted in Filmové premiéry
 • Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%23. dubna 2018 Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60% Další americká komedie o tom, jak chce partička lidí zažít nejlepší maturitní ples svého života a tak trochu se to zvrtne? Ne! Tohle je neotřelá komedie z pohledu rodičů. Rodičů příliš […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63565 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53305 KB. | 20.09.2021 - 03:49:30