Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat

Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat

Lasta 1
Lasta 1

Emily je hlav­ní posta­va nové­ho romá­nu Sarah Jio Láska z dení­ku. Po roz­vo­du se svým man­že­lem odjíž­dí ke své tetě Bee na kou­zel­ný ost­rov Bainbridge. Stráví tam nece­lý měsíc. V růžo­vém poko­ji, kde ji uby­tu­je její své­rázná teta Bee nalez­ne růžo­vý deník. Ten malý deník roz­pou­tá sled mno­ha udá­los­tí, slo­ži­tou sple­ti­tost vzta­hů, pomo­cí stříp­ků doká­že Emily roz­plést veli­kou pavu­či­nu. Potká svou dáv­nou lás­ku Grega. Na prv­ní pohled to vypa­dá snad­ně, že se spo­lu dají dohro­ma­dy. Setká se s tajem­ným Jackem, kte­rý ji postup­ně zapad­ne do děje růžo­vé­ho dení­ku. Kdo je ta tajem­ná Esther, kte­rá celý pří­běh vyprá­ví? Podaří se Emily všech­ny detai­ly spo­jit do jed­no­ho děje? Zvládne Emily napsat svůj dal­ší román? Neváhejte si dal­ší díl ze série Srdcovek pře­číst. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Láska z dení­ku bude roz­hod­ně pat­ři ke kni­hám, ke kte­rým se urči­tě vrá­tím. Zanechala ve mně hlu­bo­ký dojem. Nenechala mě spát, pře­mýš­le­la jsem, jak spo­lu sou­vi­sí vztah Bee, Emily, či Esther? Nedokázala jsem se odtrh­nout od děje. Děj byl sviž­ný a veli­ce pou­ta­vý. Moc se mě líbi­ly úryv­ky z dení­ku pro­klá­da­né domněn­ka­mi Emily, kte­rá se sna­ži­la vše­mu při­jít, jak se říká „na kloub.“

Velice se mě líbil citát:

„Velkou lás­ku nezni­čí čas, bolest ani vzdá­le­nost. I když se všech­no zdá ztra­ce­né, pra­vá lás­ka pře­tr­vá­vá.“

Edice Srdcovky při­ná­ší výběr těch nej­lep­ších romá­nů pro ženy, kte­ré může­te při­ba­lit na ces­ty. Začtěte se v leta­dle, ve vla­ku, u vody nebo tře­ba když jede­te do prá­ce. Ať už míří­te kam­ko­li, nepře­stá­vej­te snít. V této edi­ci vyšly dal­ší kni­hy: Něco jako lás­ka, Láska z dení­ku, Popelčiny stře­víč­ky, S lás­kou Luisa, Láska v řadě 27.

Autor: Sarah Jio

Žánr: edi­ce srd­cov­ky, romá­ny pro ženy

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 317

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-267-1168-1.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65659 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56704 KB. | 02.07.2022 - 04:02:40