Kritiky.cz > Pro ženy > Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?

Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?

mug 1209194 1920


Už jako malé hol­čič­ky jsme si lak na neh­ty taj­ně půj­čo­va­ly z mamin­či­na kos­me­tic­ké­ho šuplí­ku a s výraz­ně nala­ko­va­ný­mi neh­tí­ky si pak při­pa­da­ly hroz­ně dospě­lé a tren­dy. Láska k nama­lo­va­ným neh­tům vět­ši­nu z nás neo­pus­ti­la ani v dospí­vá­ní, kdy jsme pod­lé­ha­li čer­né­mu odstí­nu, jež na rukou půso­bil tak demon­stra­tiv­ně a drze. I v dospě­los­ti je lak na neh­ty nedíl­nou sou­čás­tí kos­me­tic­ké výba­vy mno­ha z nás a není se čemu divit - našim dráp­kům sty­lo­vé bar­vič­ky jed­no­du­še doda­jí šmrnc a umož­ní jim vynik­nout!

Jaký lak na nehty je teď na podzim v kurzu?

Venku nám panu­je pod­zim, kte­rý je typic­ký svý­mi barva­mi, ale i čas­tou změ­nou poča­sí, kdy v jed­nu chví­li sví­tí slu­níč­ko a oblo­ha je nád­her­ně mod­rá a za oka­mžik se spus­tí liják a nebe se stra­ši­del­ně zatáh­ne. Naše šat­ní­ky ovlá­da­jí pod­zim­ní tren­dy, kte­rým se sna­ží­me při­způ­so­bit a udr­žet tak krok s aktu­ál­ní­mi mód­ní­mi tipy. Podzimní vlně neu­nik­nou ani botič­ky, kdy se poo­hlí­ží­me po sty­lo­vých holin­kách, vybí­rá­me nové kozač­ky nad kole­na a někte­ré z nás sáh­nou po moder­ních a poho­dl­ných botič­kách ke kot­ní­kům. Jestli si mys­lí­te, že vám k doko­na­los­ti chy­bí už jen vědo­mí, jaký lak na neh­ty se teď na pod­zim nosí, pak jste tady správ­ně!

Fialová

Jestli něja­ká bar­vič­ka nesmí na pod­zim chy­bět, pak je to jed­no­znač­ně fia­lo­vá, kte­rá se nosí ve všech svých podo­bách a odstí­nech, na kte­ré si jen vzpo­me­ne­te. Hlavní slo­vo mají pře­de­vším tmavší a tlu­me­něj­ší odstí­ny této při­taž­li­vé bar­vy, ale zále­ží jen na vás, do kte­ré vari­an­ty se roz­hod­ne­te zaha­lit svo­je dráp­ky.

Zelená

K pod­zim­ním měsí­cům už tak nějak pat­ří i zele­ná, což je pří­rod­ní a zemi­tá barva, kte­rá se pro­lí­ná nejen do módy, ale i do bar­vi­ček laků na neh­ty. Tady si dovo­lí­me dopo­ru­čit spí­še tlu­me­něj­ší odstí­ny, snaž­te se vyhnout křikla­vým tónům, kte­ré se hodí spí­še na hor­ké léto.

Hnědá

I když se mož­ná něko­mu může zdát, že hně­dá barva neh­tům neslu­ší, opak je prav­dou - sta­čí to vyzkou­šet a rázem změ­ní­te názor. I hně­dou bar­vič­ku může­me s klid­ným svě­do­mím zařa­dit mezi pod­zim­ní odstí­ny, kte­rých se roz­hod­ně není tře­ba bát. Vsadit může­te jak na svět­le hně­dou, tak i na její sytou a tma­vou kole­gy­ni.

Červená

Na závěr ješ­tě kla­si­ka, kte­rá je tren­dy po celý rok, ale vsa­dit na ni může­te i teď, kdy za naši­mi okny kra­lu­je barev­ný pod­zim. Červená je hod­ně výrazná, tak­že počí­tej­te s tím, že díky ní budou vaše neh­tí­ky urči­tě vidět, vybrat si může­te jak její used­lej­ší a tlu­me­něj­ší tón, tak i křikla­věj­ší a svět­lej­ší vari­an­tu.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Nové módní trendy21. září 2019 Nové módní trendy Pokud patříte spíše mezi ty, kteří se drží svého osvědčeného vzhledu, zkuste alespoň malé experimenty z nejnovějších trendů. Uvidíte, že to za to stojí. Zkusit můžete i něco, co jste si […]
  • Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout5. června 2019 Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout Červené šaty na podzim? To jako vážně? Za mě rozhodně ano! Když se chce žena cítit žádoucí, přitažlivá a touží podtrhnout svou ženskost, jsou to právě šaty, po kterých bez rozmyslu sáhne. […]
  • Boty na podzim, které zkrátka musíte mít!10. srpna 2019 Boty na podzim, které zkrátka musíte mít! Také už si začínáte prohlížet boty na podzim? Chodíte kolem regálů a jako mlsné kočky pokukujete po modelech, ve kterých by bylo super přečkat sychravé podzimní měsíce? V tom případě jste […]
  • Vkusná vánoční výzdoba10. září 2019 Vkusná vánoční výzdoba Vánoční zdobení si užívá mnoho lidí. Je ale důležité dbát na to, aby výzdoba opravdu vypadala dobře. Dejte si hlavně pozor, abyste nezdobili tak, až byste svůj interiér přezdobili. Výzdoba […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […]
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […]
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […]
  • Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!30. srpna 2019 Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na kterém hodláte pořádně oslavit příchod nového roku. Vyrazit si poslední den v roce na nějakou […]