Kritiky.cz > Pro ženy > Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?

Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?

mug 1209194 1920


Už jako malé hol­čič­ky jsme si lak na neh­ty taj­ně půj­čo­va­ly z mamin­či­na kos­me­tic­ké­ho šuplí­ku a s výraz­ně nala­ko­va­ný­mi neh­tí­ky si pak při­pa­da­ly hroz­ně dospě­lé a tren­dy. Láska k nama­lo­va­ným neh­tům vět­ši­nu z nás neo­pus­ti­la ani v dospí­vá­ní, kdy jsme pod­lé­ha­li čer­né­mu odstí­nu, jež na rukou půso­bil tak demon­stra­tiv­ně a drze. I v dospě­los­ti je lak na neh­ty nedíl­nou sou­čás­tí kos­me­tic­ké výba­vy mno­ha z nás a není se čemu divit - našim dráp­kům sty­lo­vé bar­vič­ky jed­no­du­še doda­jí šmrnc a umož­ní jim vynik­nout!

Jaký lak na nehty je teď na podzim v kurzu?

Venku nám panu­je pod­zim, kte­rý je typic­ký svý­mi barva­mi, ale i čas­tou změ­nou poča­sí, kdy v jed­nu chví­li sví­tí slu­níč­ko a oblo­ha je nád­her­ně mod­rá a za oka­mžik se spus­tí liják a nebe se stra­ši­del­ně zatáh­ne. Naše šat­ní­ky ovlá­da­jí pod­zim­ní tren­dy, kte­rým se sna­ží­me při­způ­so­bit a udr­žet tak krok s aktu­ál­ní­mi mód­ní­mi tipy. Podzimní vlně neu­nik­nou ani botič­ky, kdy se poo­hlí­ží­me po sty­lo­vých holin­kách, vybí­rá­me nové kozač­ky nad kole­na a někte­ré z nás sáh­nou po moder­ních a poho­dl­ných botič­kách ke kot­ní­kům. Jestli si mys­lí­te, že vám k doko­na­los­ti chy­bí už jen vědo­mí, jaký lak na neh­ty se teď na pod­zim nosí, pak jste tady správ­ně!

Fialová

Jestli něja­ká bar­vič­ka nesmí na pod­zim chy­bět, pak je to jed­no­znač­ně fia­lo­vá, kte­rá se nosí ve všech svých podo­bách a odstí­nech, na kte­ré si jen vzpo­me­ne­te. Hlavní slo­vo mají pře­de­vším tmavší a tlu­me­něj­ší odstí­ny této při­taž­li­vé bar­vy, ale zále­ží jen na vás, do kte­ré vari­an­ty se roz­hod­ne­te zaha­lit svo­je dráp­ky.

Zelená

K pod­zim­ním měsí­cům už tak nějak pat­ří i zele­ná, což je pří­rod­ní a zemi­tá barva, kte­rá se pro­lí­ná nejen do módy, ale i do bar­vi­ček laků na neh­ty. Tady si dovo­lí­me dopo­ru­čit spí­še tlu­me­něj­ší odstí­ny, snaž­te se vyhnout křikla­vým tónům, kte­ré se hodí spí­še na hor­ké léto.

Hnědá

I když se mož­ná něko­mu může zdát, že hně­dá barva neh­tům neslu­ší, opak je prav­dou - sta­čí to vyzkou­šet a rázem změ­ní­te názor. I hně­dou bar­vič­ku může­me s klid­ným svě­do­mím zařa­dit mezi pod­zim­ní odstí­ny, kte­rých se roz­hod­ně není tře­ba bát. Vsadit může­te jak na svět­le hně­dou, tak i na její sytou a tma­vou kole­gy­ni.

Červená

Na závěr ješ­tě kla­si­ka, kte­rá je tren­dy po celý rok, ale vsa­dit na ni může­te i teď, kdy za naši­mi okny kra­lu­je barev­ný pod­zim. Červená je hod­ně výrazná, tak­že počí­tej­te s tím, že díky ní budou vaše neh­tí­ky urči­tě vidět, vybrat si může­te jak její used­lej­ší a tlu­me­něj­ší tón, tak i křikla­věj­ší a svět­lej­ší vari­an­tu.

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout5. června 2019 Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout Červené šaty na podzim? To jako vážně? Za mě rozhodně ano! Když se chce žena cítit žádoucí, přitažlivá a touží podtrhnout svou ženskost, jsou to právě šaty, po kterých bez rozmyslu […] Posted in Pro ženy
  • Nové módní trendy21. září 2019 Nové módní trendy Pokud patříte spíše mezi ty, kteří se drží svého osvědčeného vzhledu, zkuste alespoň malé experimenty z nejnovějších trendů. Uvidíte, že to za to stojí. Zkusit můžete i něco, co jste si […] Posted in Pro ženy
  • Domácí hry či výlet za dobrodružstvím29. listopadu 2019 Domácí hry či výlet za dobrodružstvím Vaše malé ratolesti se doma nudí a je potřeba jim tedy zpříjemnit jejich dny? Co tedy vzít je na výlet! Bezvadný nápad, jak potěšit své ratolesti, je dopřát jim kousek zábavy, sportu, […] Posted in Pro ženy
  • Boty na podzim, které zkrátka musíte mít!10. srpna 2019 Boty na podzim, které zkrátka musíte mít! Také už si začínáte prohlížet boty na podzim? Chodíte kolem regálů a jako mlsné kočky pokukujete po modelech, ve kterých by bylo super přečkat sychravé podzimní měsíce? V tom případě jste […] Posted in Pro ženy
  • Financujte do pohodlí svých dětí11. prosince 2019 Financujte do pohodlí svých dětí Tak jako my, dospělí, tak i naše maličké děti, potřeb ují soukromí na klid i odpočinek. Jak jim ale dopřát krásu i přepych v jednom? Věřte, že jde pouze o správný výběr druhů […] Posted in Pro ženy
  • Vkusná vánoční výzdoba10. září 2019 Vkusná vánoční výzdoba Vánoční zdobení si užívá mnoho lidí. Je ale důležité dbát na to, aby výzdoba opravdu vypadala dobře. Dejte si hlavně pozor, abyste nezdobili tak, až byste svůj interiér přezdobili. Výzdoba […] Posted in Pro ženy
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […] Posted in Pro ženy
  • Ořech na tisíc způsobů26. prosince 2019 Ořech na tisíc způsobů Pokud bydlíte v rodinném domě, k němuž náleží také zahrada, případně máte k dispozici zahrádku zvlášť, třeba na ní máte také jeden ze stromů, který produkuje lahodné a velmi […] Posted in Pro ženy
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...