Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Labyrint – nový televizní seriál

Labyrint – nový televizní seriál

DSCN2277
DSCN2277

Režisér Jiří Strach se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky dnes před­sta­vil novi­ná­řům prv­ní díl seri­á­lu Labyrint, kte­rý kom­bi­nu­je žánr thrille­ru a detek­tiv­ky. Inspirace obra­zem Poslední soud od Hieronyma Boshe napo­ví­dá, že se divák musí při­pra­vit na jis­tou dáv­ku drs­ných zábě­rů.

Skupina vyšet­řo­va­tel­ské­ho týmu v čele s majo­rem Remešem v podá­ní Jiřího Langmajera řeší slo­ži­tou sérii ritu­ál­ních vražd. Už prv­ní díl při­ne­sl dosta­tek napě­tí a postav z růz­né­ho pro­stře­dí. Bude zají­ma­vé sle­do­vat, jak se bude slo­ži­té pát­rá­ní vyví­jet.

V seri­á­lu si kro­mě jme­no­va­né­ho Jiřího Langmajera zahra­jí také Stanislav Majer, Zuzana Kanócz, Pavel Batěk, Zuzana Kajnarová, Lukáš Hlavica, Lenka Vlasáková, Miroslav Donutil a dal­ší.

Scénář sed­mi­díl­né­ho seri­á­lu napsal Petr Hudský (seri­ál Kriminálka Anděl). Natáčelo se v Brně a jeho oko­lí. První díl uvi­dí divá­ci v pon­dě­lí 31.srpna 2015 na ČT 1 ve 20:00 hodin.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,25465 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56604 KB. | 03.07.2022 - 13:31:37