Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > La La Land je jediná světlá chvilka v nabídce televizí do konce roku

La La Land je jediná světlá chvilka v nabídce televizí do konce roku

LaLa
LaLa

Už se blí­ží Nový rok, je už něko­lik dní do kon­ce toho­to roku a tele­vi­ze se začí­na­jí před­há­nět, kte­rou „zla­tou“ kla­si­ku nám ješ­tě do tele­vi­ze při­ne­sou.

Začneme dneškem a tím je kla­sic­ký Mrazík, bez kte­ré­ho si někte­ří fanouš­ci tele­vi­ze neu­mí konec roku před­sta­vit. Já ano, před­sta­va, vidět už po x-té Mrazíka tele­vi­zi mi pro­s­te ničí duši.

Páteční odpo­led­ne a večer nám při­ná­ší dal­ší „kla­si­ky“, kte­ré pros­tě jin­dy do tele­vi­ze nejdou. Hříšný tanec na Nově, Dívka na koš­tě­ti na tom samém pro­gra­mu, Kašpárek, cože to je za film, jooo ten s Belmondem, Bourneovo ulti­má­tum, 3. díl tetra­lo­gie a samo­zřej­mě tro­cha retro „Olympic sla­ví 55 let“, to snad nééé, oni ješ­tě neu­mře­li, co si pama­tu­ji, byl jsem na jejich tři­ce­ti­nách.

A co sobo­ta, zno­va mno­ho fil­mů, kte­ré se nor­mál­ně nepro­mí­ta­jí, jako tře­ba Dobrý voják Švejk, Třetí princ, „Nekonečný sil­vestr 2016“ a dal­ší „retro“ fil­my.

A co 30? Začneme dru­hým Kamarádem do deš­tě, Přání k mání, pre­mi­é­ra, a hlav­ně „Karel Svoboda 80“.

A co bude posled­ní den v roce, pros­tě spe­ci­ál­ní vydá­ní pořa­dů, jako je tře­ba Prima Partička – Silvestr 2018, Tvoje tvář má zná­mý hlas - Silvestr z kara­va­nu, Barrandovský Silvestr 2018… a další...Snad jedi­né, co na co se dá kou­kat je La La Land, kte­rý se snad dá pova­žo­vat za pre­mi­é­ru hod­na kon­ce roku.

Opravdu neví­te tele­vi­ze do dávat během posled­ních dnů v roce? Retro a nud­ným opa­ko­vá­ním stej­ných fil­mů si fanouš­ky nevy­lep­ší­te, já se budu věno­vat dětem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,30647 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56596 KB. | 29.06.2022 - 06:12:58