Kritiky.cz > Filmové recenze > Kupec benátský

Kupec benátský

200611291840 1

Al Pacino jako nená­vi­dě­ný a nená­vi­dě­jí­cí židov­ský lichvář září v adap­ta­ci slav­né kome­die Williama Shakespeara.

Skandální dra­ma se ode­hrá­vá v Benátkách šest­nác­té­ho sto­le­tí, kdy per­ze­ku­ce Židů nabí­ra­la na plné obrát­ky. Mladík Bassanio (Joseph Fiennes) v žáru lás­ky k spa­ni­lé dív­ce žádá své­ho dob­ré­ho pří­te­le, kup­ce Antonia (Jeremy Irons), o finanč­ní pomoc. Svízelná situ­a­ce však kup­ce nutí ke spol­če­ní se s lichvá­řem Shylockem (Al Pacino), jejichž vzá­jem­ný vztah by se nedal defi­no­vat jako zrov­na přá­tel­ský.

Nicméně se obě stra­ny nako­nec dohod­nou. Ač to zní para­dox­ně, je to mož­ná prá­vě jejich nená­vist, jež je vede k uza­vře­ní smlou­vy, v níž si vypo­čí­ta­vý Žid v pří­pa­dě její­ho nedo­dr­že­ní sta­no­ví poně­kud zvrh­lý poža­da­vek… V zápla­vě Shakespearových ver­šů a za pod­ma­ni­vé­ho hudeb­ní­ho dopro­vo­du ply­ne celý pří­běh, kte­rý neza­pře pohád­ko­vé moti­vy, vcel­ku rych­le.

Výpravná scé­na hýří barev­ný­mi kos­týmy a deko­ra­ce­mi. Romantická benát­ská zákou­tí jsou stej­nou pas­tvou pro oči jako exo­tic­ké pro­stře­dí Portiina palá­ce. Největší síla fil­mu spo­čí­vá v pre­ciz­ním ztvár­ně­ní ambi­va­lent­ních postav, jimž jed­no­znač­ně kra­lu­je bož­ský Al Pacino. Jeho ukřiv­dě­ný Shylock vzbu­zu­je sou­cit, na dru­hé stra­ně však i odpor.

Kupec Benátský je odváž­ným poči­nem – tema­ti­ka anti­se­mi­tis­mu z něj dělá nad­ča­so­vé dílo. Shakespearovi fanouš­ci budou s tou­to vel­mi pove­de­nou adap­ta­cí bez­po­chy­by spo­ko­je­ni, stej­ně tak i ti, kte­ří jeho ver­šům prá­vě nehol­du­jí. Michael Radford si dal vel­kou prá­ci s pře­ne­se­ním celé­ho děje na plát­no – věr­nost diva­del­ní hře by snad ani nemoh­la být vět­ší a přes­to nenu­dí. Naopak má spád a nepo­strá­dá vtip (i když se skrý­vá za spous­tou slov).

O filmu:

The Merchant of Venice
Scénář a režie: Michael Radford
Kamera: Benoît Delhomme
Střih: Lucia Zucchettiová
Hudba: Jocelyn Pooková
V hlav­ních rolích: Jeremy Irons, Al Pacino, Joseph Fiennes, Lynn Collinsová, Kris Marshall, Gregor Fisher, Charlie Cox
USA/Itálie/Velká Británie/Lucembursko, 2004, 138 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hovory s TGM – Recenze – 60%17. října 2018 Hovory s TGM – Recenze – 60% Celovečerní režijní debut filmového producenta Jakuba Červenky Hovory s TGM se odehrává v roce 1928, kdy spisovatel Karel Čapek přijíždí za tehdejším československým prezidentem Masarykem, […]
  • Hovory s TGM – Recenze – 60%23. října 2018 Hovory s TGM – Recenze – 60% Celovečerní režijní debut filmového producenta Jakuba Červenky Hovory s TGM se odehrává v roce 1928, kdy spisovatel Karel Čapek přijíždí za tehdejším československým prezidentem Masarykem, […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Samaritánka16. srpna 2006 Samaritánka Ačkoli už našimi kiny proběhl Kimův novější snímek Luk a na MFF v Karlových Varech byl promítán jeho nejnovější film Čas, o dva roky starší Samaritánka, příběh o hříchu a vykoupení, k nám […]
  • Bumblebee – Recenze – 60%19. prosince 2018 Bumblebee – Recenze – 60% Posledních několik dílů filmové série Transformersod režiséra Michaela Baye (zejména díl čtvrtý a pátý) se neslo v duchu hesla „pokaždé to musí být ještě větší, epičtější, výbušnější, […]
  • Nejhledanější muž na Blu-ray18. dubna 2015 Nejhledanější muž na Blu-ray Tak v krátkosti recenzuji Blu-ray filmu jednoho z posledních filmů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film prolétl kiny strašně rychle a ani pro digitální nosiče není […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Post Coitum28. května 2004 Post Coitum Komedie, která se odehrává především v postelích a autech a u které vám bude dělat větší problémy uhodnout, kdo se s kým nevyspí než kdo se s kým vyspí. Ale přecejen je to komedie. Možná […]
  • Ostrovní zprávy11. srpna 2004 Ostrovní zprávy Na motivy knihy Annie Proulx natočil režisér filmů Čokoláda nebo Pravidla moštárny i poetické drama odehrávající se převážně v divoké krajině mezi drsnými obyvateli […]