Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

KFp03
KFp03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 V před­cho­zích dílech se ten­to neo­hro­že­ný hrdi­na pozvol­na pře­mě­ňu­je z nezná­mé pan­dy do mis­tra kung fu, až do Dračího bojov­ní­ka. Zdá se, že tato pro­mě­na je již u kon­ce, a Po už nebu­de mít snad ani co na prá­ci. V kli­du hlí­dá ves­ni­ci, kde žije, a uží­vá si živo­ta se svý­mi přá­te­li, a je stá­le v kon­tak­tu se svým uči­te­lem Sifu. Ten mu ale jed­no­ho dne sdě­lí, že je při­pra­ven na dal­ší prá­ci, a to, aby se sám stal uči­te­lem dal­ších bojov­ní­ků. Po z toho nemá vůbec radost, vždyť on sám se necí­tí ješ­tě úpl­ným bojov­ní­kem kung fu, natož pak uči­te­lem, ale co se dá dělat. Kostky jsou již vrže­ny a Po vede svou prv­ní hodi­nu a i když se sna­ží stej­ně jako jeho žáci, dopa­dá hodi­na kata­stro­fál­ně. Po se ale nechce vzdát, zvláš­tě potom, co se obje­ví padouch Kai, kte­rý shá­ní všech­ny mis­try kung fu, aby mohl zís­kat jejich čchi.

KFp01

Scénář napsa­li Glenn Berger a Jonathan Aibel, kte­ří napsa­li i scé­ná­ře k před­cho­zím dílům Kung Fu Panda a Kung Fu Panda 2. Autoři i ten­to­krát necha­li hlav­ní­ho hrdi­nu, aby stej­ně jako v minu­lých dílech hle­dal sám sebe, svou roli ve svě­tě. Dokonce se mu to i poda­ří a obje­ví své pra­vé já. Jemu pomá­ha­jí oba otco­vé, kte­ří mu ze všech sil chtě­jí pomo­ci, dokon­ce spo­lu i navá­žou díky syno­vi přá­tel­ství. Je pěk­né, jak je ve fil­mu zakom­po­no­vá­na pro­ble­ma­ti­ka dítě­te a jeho rodi­čů, včet­ně spo­leč­né­ho obje­vo­vá­ní a nachá­ze­ní.

Hudbu k fil­mu zkom­po­no­val skla­da­tel Hans Zimmer, kte­rý se podí­lel i na před­cho­zích fil­mech s Poem. Jednotlivé scé­ny jsou skvě­le dopl­ně­ny hud­bou, kte­rá jim dodá­vá na dra­ma­tič­nos­ti, nebo nao­pak dodá­vá pří­sluš­nou dáv­ku citu do klid­něj­ších a cit­li­věj­ších scén. Zimmer je sku­teč­ný mis­tr hud­by, což doklá­dá i jeho zís­ka­né oce­ně­ní: Zlaté Globy za Gladiátora a Lvího krá­le, za kte­ré­ho zís­kal i Oscara.

Režie toho­to dílu se uja­li Jennifer Yuh a Alessandro Carloni. Yuh reží­ro­va­la i Kung Fu Pandu 2, za kte­rý dosta­la i Oskara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film. Naopak pro Carloniho je to tepr­ve dru­hý reži­sér­ský počin, a jak se zdá, spo­lu­prá­ce s Yuh mu pro­spí­vá. Pokud by v budouc­nu spo­lu opět reží­ro­va­li, může­me čekat opět kva­lit­ní prá­ci.

KFp02

Film je nato­čen vel­mi sviž­ně, s řadou vtip­ných scén či nará­žek, z nichž někte­ré jsou uzpů­so­be­né pro děti a dal­ší pro jejich dospě­lý dopro­vod. Snímek je řazen do žán­ru kome­die a dob­ro­druž­né­ho rodin­né­ho fil­mu, což plně odpo­ví­dá. Jeho sto­páž je 94 minut, což uběh­ne vel­mi rych­le a ply­nu­le.

Protože je film určen hlav­ně pro, vel­kou roli hra­je nada­bo­vá­ní jed­not­li­vých postav. Postavu Poa mlu­ví Ondřej Brzobohatý, zákeř­né­ho Kaie Zbyšek Horák, pana Pinga Bohuslav Kalva či mis­tra Shifu Petr Pelzer. Další posta­vy nada­bo­va­li Regina Řandová, Libor Bouček, Michal Holán, Pavel Šrom, Filip Švarc. Postavy jsou skvě­le a vtip­ně nada­bo­vá­ny a dotvá­ří tak cel­ko­vý rámec fil­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Kung Fu Panda


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kung Fu Panda11. července 2008 Kung Fu Panda Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník14. dubna 2019 Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […] Posted in Retro filmové recenze
  • The One and Only Ivan4. září 2020 The One and Only Ivan Příběh se zaměří na talentovanou gorilu jménem Ivan (s hlasem Sama Rockwella), který už odmalička prokazoval neuvěřitelný talent v kreslení. Už od útlého věku se o něj stará Mack (Bryan […] Posted in Filmové recenze
  • King Kong - King Kong je prostě legendou...25. listopadu 2022 King Kong - King Kong je prostě legendou... ..., která je nezapomenutelnou ukázkou toho, jak byli schopni filmaři vytvořit silný a trikově náročný příběh i v první polovině 20. století. Lidé mají různé sny. Peter Jackson měl sen o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fabelmanovi - 90 %21. listopadu 2022 Fabelmanovi - 90 % Částečně autobiografický snímek Stevena Spielberga o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana (Mateo Zoryon […] Posted in Filmové recenze
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max.3. srpna 2022 Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max. Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max. Prvotní ohlasy byli tak tragické, že se studio rozhodlo film totálně […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova1. ledna 2022 Spider-Man: Bez domova Spider-Man: Bez domova patřil k nejočekávanějším filmům letošního roku. Monumentální zakončení spidermanovské trilogie od režiséra Jona Wattse mělo přinést něco více než jen generickou […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35968 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61743 KB. | 08.12.2022 - 10:23:31