Kulturistika pro začátečníky

Posilovani

Je vaším přá­ním zfor­mo­vat si posta­vu a pus­tit se s ver­vou do posi­lo­vá­ní? Pokud je vaše odpo­věď klad­ná, tak urči­tě čtě­te dál. Společně nahléd­ne­me pod poklič­ku výše uve­de­né pro­ble­ma­ti­ky a záro­veň si udě­lá­te ve všem jas­no. Tak tedy vzhů­ru do čte­ní!

V pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te pro prv­ní návště­vu fit­ness cen­t­ra, urči­tě se poo­hléd­ně­te po spe­ci­a­li­zo­va­ném tre­né­ro­vi, jež vám osvět­lí způ­sob cvi­če­ní, sezná­mí vás se pro­vá­dě­ním cvi­ků a také vám sesta­ví cvi­čeb­ní plán přes­ně na míru. Doporučuje se také kon­zul­ta­ce s osob­ním tre­né­rem ale­spoň 1 – 2 měsí­ce, kde vychy­tá­te mož­né pohy­bo­vé chy­by při pro­vá­dě­ní daných cvi­ků. Nevhodně rea­li­zo­va­ný cvik může vaše­mu zdra­ví uško­dit. Peníze za tre­né­ra se v začát­ku urči­tě vypla­tí.

Mladí muži, kte­ří zaví­ta­jí do posi­lov­ny zce­la popr­vé bez asi­s­ten­ce osob­ní­ho tre­né­ra se nej­čas­tě­ji dopouš­tě­jí násle­du­jí­cích omy­lů jako nad­měr­ná zátěž, nedo­sta­teč­né pro­cvi­če­ní těla před začát­kem posi­lo­vá­ní, nad­by­teč­né zatě­žo­vá­ní nebo nao­pak pře­tě­žo­va­ní daných sva­lo­vých par­tií.

Ženy děla­jí opa­ko­va­ně chy­by v níz­ké zátě­ži cvi­če­ní, dopřá­va­jí si nená­roč­né cvi­ky nebo volí více aerob­ních prv­ků.

Jako inspi­ra­ci vám při­ná­ší­me ukáz­ku cvi­čeb­ní­ho plá­nu, pořád­ně si ji pro­stu­duj­te také vy!

Den první

 1. Nastartujte orga­nis­mus roz­cvič­kou, vsa­dit může­te na roto­ped, dále rea­li­zuj­te pro­ta­ho­va­cí cvi­ky z jógy, kte­ré vás dosta­teč­ně při­pra­ví na posi­lo­vá­ní.
 2. Bicepsový zdvih s čin­kou 3x15
 3. Spuštění či sta­ho­vá­ní vrch­ní klad­ky cíle­no na prsa 2 x10
 4. Zdvih s čin­kou ve sto­je 3x15
 5. Lýtkové výpo­ny ve sto­je 3x15
 6. Split na bul­har­ský způ­sob 2x10
 7. Předklánějte se pomo­cí lano­vé­ho pří­stro­je 2x10

Posilování vyža­du­je dis­ci­plí­nu a pře­de­vším odhod­lá­ní, bez kte­ré­ho si nikam nepo­su­ne­te.

Více na Kritiky.cz
Uzly a pomeranče - 01 ...
MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ují...
Volver Un film de Pedro Almodóvar. Komu to nestačí k tomu, aby se zvedl a šel do kina?...
Robin Williams Robin McLaurin Williams (21. července 1951, Chicago, USA – 11. srpna 2014, Tiburon, Kalifornie, U...
Vánoční pomerančový dort babičky Marty Vánoční pomerančový dort je naprosto úžasný dort, vřele ho doporučuji. Je vláčný, díky...

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jaký posilovací stroj si zvolíte?1. ledna 2020 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […]
 • Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás!18. prosince 2019 Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás! Největší efekt má cvičení, které je prováděno pravidelně, pečlivě a nejlépe na kvalitních posilovacích strojích. Domácí posilovna nemůže nikdy přinést takové „ovoce“ jako posilovna, […]
 • Posilovací cviky na hamstringy29. ledna 2020 Posilovací cviky na hamstringy Hamstringy představují v podstatě spojení tří svalů, jedná se sice o biceps femoris, semitendinosus a semimembranosus. Zjednodušeně je možno říci, že se jedná o zadní strany stehen. […]
 • Kulturistika pro ženy15. ledna 2020 Kulturistika pro ženy Rozhodli jste se pro formování vaší postavy a nemáte dostatek informací, jak správně začít? Nezoufejte, náš článek je tady přímo pro vaše potřeby. Pro začátek vám gratulujeme k vašemu […]
 • Jak správně posilovat a nezmrzačit se25. prosince 2019 Jak správně posilovat a nezmrzačit se Tyto řádky jsou určené především pro začínající kulturisty, kteří chtějí začít pravidelně posilovat. Tyto rady vám mohou pomoci snížit riziko zranění a vyvarovat se zbytečným chybám na […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Historie světové kulturistiky11. prosince 2019 Historie světové kulturistiky Kulturistika má stejně tak jako jiné sportovní odvětví svou historii. Světová kulturistika se v podstatě odčlenila od vzpírání. Za samotný původ tohoto sportu lze potom považovat […]
 • Posilování bicepsů5. února 2020 Posilování bicepsů Posilování patří k základním volnočasovým aktivitám velkého množství lidí. Není se čemu divit, díky tomuto sportu se totiž odreagujeme, nabereme novou sílu a ještě k tomu posílíme naše […]
 • Cviky pro svaly na rameni27. listopadu 2019 Cviky pro svaly na rameni Ramena jsou důležitou oblastí našeho těla. Jistě se mezi námi najde mnoho takových, kteří je chtějí mít co nejvíce vytvarované a vypracované. Jedná se zejména o pány, kteří se těmito […]
 • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […]