Kritiky.cz > Filmové recenze > Kult hákového kříže

Kult hákového kříže

200510092153 AH

Tragédie jed­né rodi­ny jako para­le­la tragé­die celé­ho lid­stva. Vynikající herec­ké výko­ny, pře­de­vším Edwarda Nortona - ten­to­krát se před­sta­vu­je v roli „polep­še­né­ho“ skinhe­a­da Dereka, jenž se prá­vě vra­cí z věze­ní s tou­hou posbí­rat a sle­pit roz­tříš­tě­né kous­ky své rodi­ny...

Celým pří­bě­hem nás pro­vá­zí jeho mlad­ší bra­tr Danny, kte­rý má za úkol napsat esej, v němž má roze­brat a vysvět­lit všech­ny udá­los­ti kolem Derekova uvěz­ně­ní a jak mu tyto udá­los­ti pomoh­ly zfor­mo­vat jeho nyněj­ší pohled na život v Americe…

A tak Danny retrospek­tiv­ně vzpo­mí­ná – na jeden z prv­ních impul­sů, kte­ré ved­ly k Derekovu „ide­o­lo­gic­ké­mu osví­ce­ní“ – na den, kdy byl jejich otec, hasič, zastře­len při vyko­ná­vá­ní své prá­ce něko­li­ka zfe­to­va­ný­mi čer­no­chy… Vzpomíná na počát­ky for­mo­vá­ní gan­gů a jejich krve­žíz­ni­vé boje lač­né po raso­vé „očis­tě“. Vzpomíná na noc, kdy se Derek poté, co zastře­lil dva neg­ry, kte­ří se mu pokou­še­li ukrást auto, oci­tá za mří­že­mi, kde díky kru­tým zku­še­nos­tem pozná­vá, že to, za co bojo­val, a to, čemu sle­pě věřil, nemě­lo napros­to žád­ný smy­sl…

Když je tedy po třech letech pro­puš­těn na svo­bo­du, sna­ží se o napra­ve­ní svých chyb, sna­ží se „otevřít oči“ Dannymu, jenž tiše krá­čí v jeho sto­pách… Na něja­ký hap­pyend už je však zřej­mě poz­dě…

Tento film má pod­le mě nej­vět­ší sílu ve svém rea­lis­tic­kém zpra­co­vá­ní. Je tvr­dý, bru­tál­ní a hlav­ně nekom­pro­mis­ní – přes­ně tak jako jeho hlav­ní hrdi­no­vé. Celou atmo­sfé­ru navíc umoc­ňu­je jeho čer­no­bí­lý for­mát – ješ­tě více tak zvý­raz­ňu­je kon­trast mezi bílou a čer­nou, jejich neu­stá­lý a nesmy­sl­ný boj…

O filmu:

American History X
Režie: Tony Kaye
V hlav­ních rolích: Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D’Angelo, Jennifer Lien, Fairuza Balk
USA 1998, 119 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %28. listopadu 2016 Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 % Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • ZTRACENÝ SVĚT3. března 2003 ZTRACENÝ SVĚT Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel […]
  • Kousek nebe7. března 2005 Kousek nebe Podtitul filmu Kousek nebe zní: "Není na světě místo, kde by nás nemohla potkat láska". Oním místem je komunistické vězení 50. let. V něm se shodou šťastných náhod potkají křehká Dana a […]
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]
  • Indiana Jones na Blu-ray21. července 2015 Indiana Jones na Blu-ray Všechny čtyři díly jsou na moderním nosiči digitálně vyčištěny a přináší dokonalý obraz všech snímků. Na některých jsou sice vidět zuby času, ale je to pouze v minimech případů. Originální […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Špína Londýna6. srpna 2004 Špína Londýna Když přišla Špína Londýna do českých kin, chystal jsem se na ni vyrazit. Bohužel mi to nevyšlo, a tak jsem si na skvělý pocit po jejím shlédnutí musel počkat až do domácí pohody. Špína […]