Kritiky.cz > Vaření > KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY

KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY

j13013

KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY

POTŘEBNÉ PŘÍSADY

*** 1/2 kg hlad­ké mou­ky (pokud bude­te mít žit­nou, může­te namí­chat v jakém­ko­liv pomě­ru, já dávám tak půl na půl) *** 1 kávo­vá lžič­ka celé­ho kmí­nu *** 1 lžič­ka soli *** 1 lží­ce octa *** 1/4 l vody (v pří­pa­dě potře­by může­te i při­dat) *** sko­ro celá kos­tič­ka kvas­nic - 42 g (ula­mu­ji jen malý růžek) *** tro­cha mlé­ka

POSTUP PŘÍPRAVY

Do hrneč­ku dám troš­ku mlé­ka, mír­ně zahře­ji, dám 1/2 káv. lžič­ky cuk­ru a roz­dro­bím kvas­ni­ce a jem­ně poprá­ším mou­kou. Tím nám vznik­ne kvá­sek.
Mezitím si do mísy (ev. robo­tu) při­pra­vím všech­ny ostat­ní suro­vi­ny (vodu dávám také vlaž­nou - těs­to pak lépe kyne). Když už je hrne­ček plný kvás­ku tak ho při­dá­me do mísy a ze všech suro­vin vypra­cu­je­me těs­to.
Těsto nechá­me v míse, při­kry­je­me ho utěr­kou a nechá­me kynout (já to urych­lu­ji v hor­ko­vzduš­né trou­bě nasta­ve­né na mini­mum a po chví­li vypí­nám). Když těs­to vyky­ne, opět mír­ně pro­pra­cu­je­me a opět nechá­me kynout (ten­to­krát je těs­to vyky­nu­té již za chví­li).
Zapneme trou­bu a mezi­tím si při­pra­ví­me bochá­nek - zále­ží na kaž­dém, zda-li kula­tý nebo ovál­ný. Než se vyhře­je trou­ba, těs­to opět naky­ne.
Před vlo­že­ním do trou­by potřu vodou a během peče­ní také ješ­tě 1x potí­rám.
Chlebík peču asi o tro­chu více jak půl hodi­ny, ale to zále­ží jak na kte­ré trou­bě.
Nezapomenout nama­zat plech - pekáč apod., ale nevy­sy­pá­vat!!!

Dle poznat­ků mami­nek, chle­bík se peče déle než půl hodi­ny!!!!!


KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY
Hodnocení: 3.4 - ‎11 hl.


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...