Kritiky.cz > Filmové recenze > Křižovatka osudu

Křižovatka osudu

200608131158 cap001

Křižovatka osu­du je road movie tak tro­chu ve sty­lu čes­ké­ho Výletu od Alice Nelis. Podobně jako ve Výletu i zde se na ces­tu vydá­vá rodi­na a taky s poslá­ním vskut­ku pohřeb­ním.

Prvních pár minut fil­mu je tro­chu nud­ných, na scé­ně se obje­vu­jí tři dospě­lí muži, jejichž vzta­hy nejsou zce­la jas­né. V oka­mži­ku, kdy se však sta­rý pán roz­hod­ne umřít, čímž vyhro­žu­je už dost dlou­ho, a zor­ga­ni­zu­je si vlast­ní „pohřeb“, začí­ná­te se bavit. Henry (Michael Caine) totiž své­mu syno­vi Turnerovi, vnu­ko­vi Jasonovi a prav­nu­ko­vi Zackovi (Jonah Bobo) naplá­nu­je tra­su po mís­tech, kde si pře­je být roz­ptý­len. Pozor, a ne sám, ale taky se svým věr­ným psem, jemuž smrt taky před­po­vě­děl. Zvláštním pojít­kem mezi jed­not­li­vý­mi pohřeb­ní­mi mís­ty se stá­va­jí restau­ra­ce KFC (zají­ma­lo by mě, kolik „pro­kla­tě dob­ré kuře“ tahle rekla­ma stá­la :-). K vel­ké rados­ti Turnera (Christopher Walken) a Jasona (Josh Lucas), kte­ří kuřa­ta neje­dí.

Hlavní smy­sl celé mise je jas­ný. Henry se sna­ží dát svou rodi­nu, svůj kmen, zase dohro­ma­dy. Turner totiž Jasona opus­til, když mu byli 2 roky a zno­vu se obje­vil po tři­ce­ti letech. Jason byl vycho­ván svým dědou Henrym. Vztahy otce a syna jsou zpo­čát­ku logic­ky hod­ně chlad­né, Jason se brá­ní při­stou­pit na Henryho hru. Je to uspě­cha­ný ban­kéř a před­sta­va, že se vlá­čí po stá­tech navíc ješ­tě s tátou, kte­ré­ho roky nevi­děl, jej nijak nelá­ká. Postupně však samo­zřej­mě ledy tají, Jason se dozví­dá, co se vlast­ně před tři­ce­ti lety sta­lo a rodi­na se koneč­ně stme­lu­je.

Film je čás­teč­ně stříz­li­vá kome­die, čás­teč­ně dra­ma o smr­ti a rodin­ných vzta­zích. Ústřední dvo­ji­ce Turnera a Jasona je sym­pa­tic­ká, scé­nář sviž­ný bez zby­teč­ných pate­tic­kých výle­vů. Čeho si na fil­mu roz­hod­ně všim­ne­te je úžas­ná hud­ba, kte­rá neslou­ží jen jako fil­mo­vý pod­maz, ale má i svou vlast­ní roli. Podobně jako např. v Elizabethtownu, i v Křižovatce osu­du totiž Henry naplá­no­val své rodi­ně dokon­ce i hud­bu, kte­rou mají během své pou­ti poslou­chat.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální strán­ka fil­mu: Around the Bend

Scénář a režie: Jordan Roberts
Kamera: Michael Grady
V hlav­ních rolích: Christopher Walken, Josh Lucas, Michael Caine, Jonah Bobo
Délka: 85 minut

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery)9. září 2017 Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery) "Dej týnejžrovi deníček a je z něj Superman. Dej mu k tomu ještě tužku a je z něj bůh Kira.." I tak by se dal popsat tenhle velice zajímavý tvůrčí počin, který je křížencem Japonského […] Posted in Filmové recenze
  • LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60%8. února 2019 LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60% Animovaný film LEGO® příběh 2navazuje přesně tam, kde skončil před pěti lety první LEGO® příběh – hrdinové Emmet a Lucy (a další) zachránili, co mohli, když v tom se jim do města snesou […] Posted in Filmové recenze
  • Noční let9. listopadu 2005 Noční let Přestárlý otec teenagerského hororu Wes Craven nám po neúspěšném snímku Prokletí servíruje svůj další letošní filmový počin - hitchcockovskou variaci na téma „zabij mě něžně“ - thriller […] Posted in Filmové recenze
  • Důkaz30. ledna 2006 Důkaz Někdo moudrý kdysi řekl, že hranice mezi genialitou a šílenstvím je křehká. A něco na tom bude, alespoň podle filmu Důkaz soudě. Ústřední zápletku filmu tvoří hned dva důkazy. Jednak […] Posted in Filmové recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […] Posted in Filmové recenze
  • RIDDICK - Blu-ray17. února 2014 RIDDICK - Blu-ray Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...