Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > KRISTUPAS SABOLIUS

KRISTUPAS SABOLIUS

 Kristupas Sabolius, naro­zen roku 1979, je veřej­ně aktiv­ní inte­lek­tu­ál, spi­so­va­tel a docent filo­zo­fie na Univerzitě ve Vilniusu. Nedávno vydal kni­hu Furious Sleep (2012) o ima­gi­na­ci a feno­me­no­lo­gii. Sabolius také napsal něko­lik diva­del­ních her a knih (Bad Book, 2006). Spolupracoval se sou­čas­ný­mi uměl­ci, pra­co­val jako kon­zul­tant v diva­dle Oskarase Koršunovase a zalo­žil něko­lik kul­tur­ních pro­jek­tů (One Minute Film Festival, Haiku To Vilnius, Freshman Awards). Jeho nej­no­věj­ší kni­ha o fil­mu a ima­gi­na­ci byla vydá­na v lis­to­pa­du 2013.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,47792 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56621 KB. | 28.06.2022 - 20:02:10