Kristína Greppelová – Marcela

word image 286

S Radkou Pavlovčinovou hra­je­te dvoj­ča­ta a pro­fi beach volej­ba­list­ky. Znaly jste se před natá­če­ním? Ladily jste spo­lu for­mu na hřiš­tě?

S Radkou jsme se nezna­ly. Poprvé jsme se vidě­ly až na tré­nin­ku, a pro­to­že se smá­la mým vti­pům, tak se mi oka­mži­tě líbi­la. A jest­li jsme něco ladi­ly , tak úpl­ně všech­no, jenom ne for­mu.

Jak se vám líbi­la atmo­sfé­ra natá­če­ní, kte­ré se ode­hrá­va­lo z vel­ké čás­ti ve spor­tov­ním pro­stře­dí?

Já sport milo­va­la odma­lič­ka, vlast­ně jaký­ko­li. A dá se říct, že tré­nin­ky mě bavi­ly asi nej­víc, pro­to­že natá­če­ní, to už je straš­ně moc o reži­sé­ro­vi a kame­ra­ma­no­vi a šikov­nos­ti lidí ze štá­bu, her­ci jsou v jejich rukou. Atmosféra na pla­ce byla jiná, než jakou znám ze Slovenska. Byla jsem vel­mi pře­kva­pe­ná z cate­rin­gu, u nás na Slovensku dosta­ne­te kávu, čaj a vodu... A tady to bylo jako na sva­teb­ní hos­ti­ně! Je ško­da, že jsem kvů­li mno­ha scé­nám v plav­kách nemoh­la jíst, pro­to­že pak by to bylo všech­no vidět!

Hrálo se vám dob­ře pod tak­tov­kou novo­pe­če­né­ho reži­sé­ra Petra Kolečka?

Nemám ve fil­mu tak vel­kou roli, aby se mi hrá­lo špat­ně. Jsem typ hereč­ky, kte­rá si ráda hra­je s tím, co dosta­ne, a Petr ty moje hry při­jal. To je pro mě základ, chtě­la jsem dob­ře odvést svou prá­ci a aby pak na plát­ně bylo vidět, že mě to bavi­lo.

Chtěla bys­te Radku Pavlovčinovou za dvoj­če i ve sku­teč­ném živo­tě?

Za dvoj­če bych chtě­la jak Radku, tak Petru. Neuvěřitelně mi obě sed­ly a čas­to na ně mys­lím. Sem tam si napí­še­me. Jsou bláz­ni­vé a free jako já… Zkrátka až tak moc v ěci neře­ší, jako to dělá vět­ši­na žen.

Je vám beach volej­bal blíz­ký?

Beach volej­bal jsem sle­do­va­la vždyc­ky jenom zdál­ky, pro­to­že se nera­da uka­zu­ju v plav­kách. A tak jsem to teď v Přes prs­tech dosta­la napl­no.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […]
  • Marián Miezga – Gejza21. srpna 2019 Marián Miezga – Gejza Postava Gejzy se jeví jako hodně svá. Byla zábava si ji zahrát? Každá postava, která není plochá a není jednoznačně kladná ani záporná, se hraje dobře. A když je ještě mírně „šibnutá“ v […]
  • Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání27. května 2018 Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání Věděla jste něco o dukelské tragédii předtím, než jste si přečetla scénář? Přiznám se, že než jsem přečetla scénář k Dukle 61, neměla jsem o té tragédii ani tušení. Myslím, že to souvisí […]
  • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […]
  • Petra Hřebíčková – Linda20. srpna 2019 Petra Hřebíčková – Linda Petr Kolečko se v tomto projektu poprvé vrhl na režii. Jak se vám s ním spolupracovalo? Moc dobře. Petr je autorem scénáře, takže měl jasnou představu, jaké by měly jeho postavy být. […]
  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […]
  • Radka Pavlovčinová – Tereza21. srpna 2019 Radka Pavlovčinová – Tereza V celovečerním českém filmu jste si zahrála po dlouhé době. Těšila jste se před kameru? Těšila jsem se ohromně, ale byla jsem i lehce nervózní, protože jsem vyšla ze cviku. Mojí doménou […]
  • Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE6. června 2018 Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scénář a témata, které v něm byly zpracovány. Tedy to, že je to film o lásce, tanci, přátelství, […]
  • Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády2. března 2016 Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády Jak dlouho trvalo, než vznikla maska dryády?  V maskérně jsme trávily obvykle čtyři hodiny. Pokud jsme točily i další den, tak jsme si nechaly pouze odlíčit obličej a oddělat uši. V tom […]
  • JAKUB PRACHAŘ – Marek, přítel Lindy21. srpna 2019 JAKUB PRACHAŘ – Marek, přítel Lindy Film otevíráte tragikomickou scénkou s Petrou Hřebíčkovou. Improvizovali jste při ní, nebo jste se striktně drželi scénáře? Tam nešlo improvizovat, protože Petr Kolečko je tak fantastický […]
Další naše články...