Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Kristína Greppelová – Marcela

Kristína Greppelová – Marcela

word image 286

S Radkou Pavlovčinovou hra­je­te dvoj­ča­ta a pro­fi beach volej­ba­list­ky. Znaly jste se před natá­če­ním? Ladily jste spo­lu for­mu na hřiš­tě?

S Radkou jsme se nezna­ly. Poprvé jsme se vidě­ly až na tré­nin­ku, a pro­to­že se smá­la mým vti­pům, tak se mi oka­mži­tě líbi­la. A jest­li jsme něco ladi­ly , tak úpl­ně všech­no, jenom ne for­mu.

Jak se vám líbi­la atmo­sfé­ra natá­če­ní, kte­ré se ode­hrá­va­lo z vel­ké čás­ti ve spor­tov­ním pro­stře­dí?

Já sport milo­va­la odma­lič­ka, vlast­ně jaký­ko­li. A dá se říct, že tré­nin­ky mě bavi­ly asi nej­víc, pro­to­že natá­če­ní, to už je straš­ně moc o reži­sé­ro­vi a kame­ra­ma­no­vi a šikov­nos­ti lidí ze štá­bu, her­ci jsou v jejich rukou. Atmosféra na pla­ce byla jiná, než jakou znám ze Slovenska. Byla jsem vel­mi pře­kva­pe­ná z cate­rin­gu, u nás na Slovensku dosta­ne­te kávu, čaj a vodu... A tady to bylo jako na sva­teb­ní hos­ti­ně! Je ško­da, že jsem kvů­li mno­ha scé­nám v plav­kách nemoh­la jíst, pro­to­že pak by to bylo všech­no vidět!

Hrálo se vám dob­ře pod tak­tov­kou novo­pe­če­né­ho reži­sé­ra Petra Kolečka?

Nemám ve fil­mu tak vel­kou roli, aby se mi hrá­lo špat­ně. Jsem typ hereč­ky, kte­rá si ráda hra­je s tím, co dosta­ne, a Petr ty moje hry při­jal. To je pro mě základ, chtě­la jsem dob­ře odvést svou prá­ci a aby pak na plát­ně bylo vidět, že mě to bavi­lo.

Chtěla bys­te Radku Pavlovčinovou za dvoj­če i ve sku­teč­ném živo­tě?

Za dvoj­če bych chtě­la jak Radku, tak Petru. Neuvěřitelně mi obě sed­ly a čas­to na ně mys­lím. Sem tam si napí­še­me. Jsou bláz­ni­vé a free jako já… Zkrátka až tak moc v ěci neře­ší, jako to dělá vět­ši­na žen.

Je vám beach volej­bal blíz­ký?

Beach volej­bal jsem sle­do­va­la vždyc­ky jenom zdál­ky, pro­to­že se nera­da uka­zu­ju v plav­kách. A tak jsem to teď v Přes prs­tech dosta­la napl­no.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,73787 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53378 KB. | 17.04.2021 - 02:16:25
X