Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Kristen Stewart

Kristen Stewart

KSW

Kristen Jaymes Stewartová (* 9. dub­na 1990, Los Angeles, Kalifornie) je ame­ric­ká fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka. Je zná­má z fil­mů Úkryt, Zathura: Vesmírné dob­ro­druž­ství, Na úze­mí žen, Zábavný park, Útěk do divo­či­ny, Prokletí domu slu­neč­nic a Stmívání.Obsah

Osobní život

Kristen Stewart se naro­di­la a vyrůs­ta­la v Los Angeles v Kalifornii. Její otec, John Stewart, je diva­del­ní ředi­tel a tele­viz­ní pro­du­cent, kte­rý pra­co­val pro spo­leč­nost Fox. Její mat­ka, Jules Mann-Stewartová, kon­t­ro­lu­je scé­ná­ře. Je původ­ně z Maroochydore v aus­tral­ském Queenslandu. Do 7. tří­dy cho­di­la Kristen Stewartová do ško­ly, poté její výu­ka pro­bí­ha­la kore­spon­denč­ně. Má star­ší­ho bra­t­ra Camerona Stewarta a dva ado­p­to­va­né bra­t­ry Taylora a Dana. Kristen je v sou­čas­nos­ti zasnou­be­ná s Robertem Pattinsonem. Robert dal Kristen dru­hou šan­ci a dle médií mají spa­de­no na svat­bu.

Kariéra

Svou kari­é­ru zača­la v osmi letech, kdy ji jeden agent viděl hrát vánoč­ní hru. Její prv­ní role byla krát­ká, nemluv­ná v tele­vi­zi Disney Channel v The Thirteenth Year. Následně se obje­vi­la ve fil­mu The Safety of Objects, ve kte­rém hra­je ulič­nic­kou dce­ru svo­bod­né mat­ky. Pak dosta­la hlav­ní roli v holly­wo­od­ském fil­mu Úkryt (Panic Room) jako mrzu­tá, dia­be­tic­ká dce­ra roz­ve­de­né mat­ky, kte­rou hrá­la Jodie Fosterová. Film měl pozi­tiv­ní recen­ze a i herec­ký výkon Kristen Stewartové byl ozna­čen za dob­rý.

Po úspě­chu ve fil­mu Panic Room dosta­la dal­ší roli v thrille­ru Cold Creek Manor, kde hra­je dce­ru Dennise Quaida a Sharon Stoneové. Film byl neú­spěš­ný. Její prv­ní hvězd­nou rolí byla v dět­ském akč­ním kome­di­ál­ním fil­mu Catch That Kid s Maxem Thieriotem a Corbinem Bleu. Pak hrá­la Lilu ve fil­mu Undertow. Dále v tele­viz­ním fil­mu Speak, zalo­že­ný na romá­nu Halse Laurie Anderson.

V roce 2005 se obje­vi­la ve fantasticko-dobrodružném fil­mu Zathura, kde hra­je Lisu - nezod­po­věd­nou sest­ru dvou mlad­ších klu­ků, kte­ří opouš­tě­jí svůj dům v kos­mic­ké lodi. V násle­du­jí­cím roce hrá­le Mayu ve Fierce People, reži­sé­ra Greffina Dunnela. Po tom­to fil­mu zís­ka­la roli Jess Solomon v thrille­ru The Messengers.

V roce 2007 se obje­vi­la jako nác­ti­le­tá Lucy Hardwickeová ve fil­mu Na úze­mí žen (In the Land of Women), roman­tic­kém dra­ma­tu s hvězd­nou Meg Ryanovou a Adamem Brodym (O.C.). Film i výkon Kristen Stewartové se dočka­ly smí­še­ných recen­zí. V témže roce si zahrá­la ve fil­mu Seana Penna Útěk do divo­či­ny (Into the Wild). Její ztvár­ně­ní Tracy Tatro - mla­dé zpě­vač­ky, kte­rá cítí náklon­nost k mla­dé­mu dob­ro­dru­ho­vi Christopheru McCandlessovi, se dočka­lo pozi­tiv­ních ohla­sů. Potom hrá­la ve fil­mech Jumper a What Just Happened.

V roce 2008 dosta­la roli ve fil­mu Twilight (Stmívání), kde hra­je sedm­nác­ti­le­tou Bellu Swanovou, kte­rá se zami­lu­je do upí­ra Edwarda Cullena (Robert Pattinson). O rok poz­dě­ji si zahrá­la tutéž roli v dru­hém pokra­čo­vá­ní ságy Twilight sága: Nový měsíc. O dal­ší rok poz­dě­ji Twilight sága: Zatmění a násled­ně i posled­ní dva díly Twilight sága: Rozbřesk.

V roce 2009 také dosta­la roli Joan Jett ve fil­mu The Runaways. Je to auto­bi­o­gra­fic­ký sní­mek sku­pi­ny The Runaways, kde Joan Jett zpí­vá a hra­je na kyta­ru.

Její dal­ší vel­kou fil­mo­vou rolí je Sněhurka a lovec, kde si zahrá­la hlav­ní roli jako Sněhurka po boku Charlize Theronové a Chrise Hemswortha.

Filmografie

Životní jis­to­ty (The Safety of Objects) (2001) … Sam Jennings

Úkryt (Panic Room) (2002) … Sarah Altman

Cold Creek Manor (2003) … Kristen Tilson

Mluv (Speak) (2004) … Melinda Sordino

Chyťte tu hol­ku (Catch That Kid) (2004) … Maddy

Undertow (2004) … Lila

Nelítostná rasa (Fierce People) (2005) … Maya Osbourne

Zathura: Vesmírné dob­ro­druž­ství (Zathura) (2005) … Lisa

Prokletí domu slu­neč­nic (The Messengers) (2007) … Jess Solomon

Na úze­mí žen (In the Land of Women) (2007) … Lucy Hardwicke

The Cake Eaters (2007) … Georgia

Útěk do divo­či­ny (Into the Wild) (2007) … Tracy Tatro

Cutlass (2007) … Young Robin

Jumper (2008) … Sophie

The Yellow Handkerchief (2008) … Martine

What Just Happened (2008) … Zoe

Stmívání (Twilight) (2008) … Bella Swan

Zábavný park (Adventureland) (2009) … Em

Twilight sága: Nový měsíc (2009) … Bella Swan

The Runaways (2010) … Joan Jett

Twilight sága: Zatmění (2010) … Bella Swan

Svět pod­le Mallory (2010) … Mallory

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (2011) … Bella Swan

Twilight sága: Rozbřesk - 2. část (2012) … Bella Cullen

On the Road (2012) …

K-11 (2012) … Butterfly

Backwoods (2012) … Bree

An American Girl (2012) …

Sněhurka a lovec (2012) … Sněhurka

Cali (2013) …

The Devil’s Pool (2014) …

Detaily o člán­ku Kristen Stewartová
Jméno člán­ku: Kristen Stewartová
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 30. 10. 2012, 21:54 UTC
Datum pře­vze­tí: 6. 11. 2012, 15:16 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristen_Stewartov%C3%A1&oldid=9234830
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 9234830

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48640 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51683 KB. | 22.10.2021 - 08:13:35