Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Kris Kristofferson se dožívá 85 let

Kris Kristofferson se dožívá 85 let

KK

Kristoffer Kristofferson (naro­zen 22. červ­na 1936) je ame­ric­ký zpě­vák, skla­da­tel a herec na odpo­čin­ku. Mezi jeho skla­da­tel­ské poči­ny pat­ří pís­ně „Me and Bobby McGee“, „For the Good Times“, „Sunday Mornin“ Comin“ Down“ a „Help Me Make It Through the Night“, kte­ré se sta­ly hity pro jiné uměl­ce. Kristofferson sklá­dal vlast­ní pís­ně a spo­lu­pra­co­val s nashvill­ský­mi auto­ry, jako byl napří­klad Shel Silverstein.

V roce 1985 se Kristofferson při­po­jil ke svým kole­gům Waylonu Jenningsovi, Williemu Nelsonovi a Johnnymu Cashovi a vytvo­řil coun­try­o­vou super­sku­pi­nu Highwaymen, kte­rá se sta­la klí­čo­vou tvůr­čí silou v hnu­tí outlaw coun­t­ry music, jež se vyhý­ba­lo nashvill­ské hudeb­ní maši­né­rii ve pro­spěch nezá­vis­lé­ho psa­ní pís­ní a pro­duk­ce. V roce 2004 byl Kristofferson uve­den do Síně slá­vy coun­t­ry hud­by. Jako herec se pro­sla­vil role­mi ve fil­mech Pat Garrett & Billy the Kid (1973), Zamilovaný Blume (1973), Alice už tu nebyd­lí (1974), Zrodila se hvězda (1976) (za kte­rou zís­kal Zlatý gló­bus za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon), Konvoj (1978), Nebeská brá­na (1980), Osamělá hvězda (1996), Dostavník (1986) a fil­mo­vá tri­lo­gie Blade (1998-2004).

Osobní život

V roce 1961 se ože­nil se svou dlou­ho­le­tou pří­tel­ky­ní Frances „Fran“ Mavia Beer, s níž se nako­nec roz­ve­dl. Kristofferson krát­ce cho­dil s Janis Joplin před její smr­tí v říj­nu 1970. Jeho dru­hé man­žel­ství trva­lo od roku 1973 do roku 1976 se zpě­vač­kou Ritou Coolidge, kte­ré skon­či­lo roz­vo­dem v roce 1980. Kristofferson se v roce 1983 ože­nil s Lisou Meyers.

Kristofferson a Lisa Meyersová Kristofferson vlast­ní dům v kaňo­nu Los Flores v Malibu v Kalifornii a udr­žu­je si rezi­den­ci v Hana na ost­ro­vě Maui.Kristofferson se v posled­ních dese­ti­le­tích setkal s něko­li­ka váž­ný­mi zdra­vot­ní­mi pro­blémy. V roce 1999 pod­stou­pil úspěš­nou ope­ra­ci bypas­su, ale od roku 2004 do roku 2015 trpěl one­moc­ně­ním, kte­ré bylo nako­nec dia­gnos­ti­ko­vá­no jako bore­li­ó­za, ačko­li bylo původ­ně a nespráv­ně pova­žo­vá­no za počí­na­jí­cí Alzheimerovu cho­ro­bu. Není jas­né, jak se Kristofferson bore­li­ó­zou naka­zil, ale exis­tu­je pode­zře­ní, že ji chy­til při natá­če­ní fil­mu v lesích ve Vermontu v roce 2002. Jeho man­žel­ka při­pi­su­je úspěš­nou dia­gnó­zu a uzdra­ve­ní tomu, že si při řeše­ní dia­gnóz auto­imu­nit­ní­ho a Alzheimerova typu nechal pora­dit od dru­hé­ho názo­ru. Kristofferson se v sou­čas­né době léčí u spe­ci­a­lis­ty v Kalifornii, „kte­rý do Krisova pro­to­ko­lu při­dal anti­bi­o­tic­ké intra­musku­lár­ní injek­ce a pokra­ču­je v léč­bě Krise“, uved­la jeho man­žel­ka.

Kristofferson má ze tří man­žel­ství osm dětí: z prv­ní­ho man­žel­ství s Fran Beer dce­ru Tracy (nar. 1962) a syna Krise (nar. 1968), z dru­hé­ho man­žel­ství s Ritou Coolidge dce­ru Casey (nar. 1974) a z man­žel­ství se sou­čas­nou man­žel­kou Lisou (Meyers) Kristofferson Jesseho (nar. 1983), Jody (nar. 1985), Johnnyho (nar. 1988), Kelly Marii (nar. 1990) a Blakea (nar. 1994).

Do důcho­du ode­šel v roce 2021 Kristofferson pro­hlá­sil, že by chtěl mít na náhrob­ku prv­ní tři řád­ky pís­ně Leonarda Cohena „Bird on the Wire“:.


Foto: Republic Country Club | Wikimedia Commons | CC BY 2.0

  • Blade: Trinity - Když se probudí Drákula, tak je jisté, že bude nutné ho zabít!19. dubna 2021 Blade: Trinity - Když se probudí Drákula, tak je jisté, že bude nutné ho zabít! Třetí díl upírského filmu Blade začíná kdesi v syrijské poušti, kam partička upírů přišla oživit... ano Draculu. Tady mu sice říkají Drake, zřejmě aby si ho mohli upravit po svém a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.15. dubna 2021 Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.    Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52. Navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev. Upíři mohou poklidu žít a nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. 14. dubna 2021 Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes.  Až po okraje napěchovaný akční thriller v režii Stephena Norringtona.  Oddechových akčních filmů není nikdy dost a tak každý další působí jako osvěžující balzám. Ne, že by nebyl dostatek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Nezvratný osud 51. srpna 2021 Nezvratný osud 5 „Nezvratný osud“ je celkem zajímavá série, která vycházela z jednoduchého nápadu. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnohdy vznikají právě z jednoduchých nápadů. Ten jednoduchý nápad spočíval […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,38741 s | počet dotazů: 215 | paměť: 55115 KB. | 04.08.2021 - 08:05:34