Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Křest knihy Peruť 312

Křest knihy Peruť 312

DSC00486

V úte­rý 13.únoru se konal v Galerii Lucerna v Praze slav­nost­ní křest kni­hy Peruť 312 a ver­ni­sáž výsta­vy foto­gra­fií.

Knihu vyda­lo vyda­va­tel­ství Mladá fron­ta a.s. a paní Magdaléna Deiml, vedou­cí mar­ke­tingu a PR divi­ze Knihy, se na začát­ku křtu uja­la prů­vod­ní­ho slo­va. Po krát­kém kla­vír­ním vystou­pe­ní před­sta­vi­la hos­ty křtu. Pozvání při­ja­la paní Lenka Klicperová, váleč­ná repor­tér­ka a foto­gra­f­ka, paní Milena Grenfell-Baines, Wintonovo dítě a dce­ra let­ce RAF, paní Adéla Kándlová, vnuč­ka Ladislava Sitenského, pan Tomáš Černý, ředi­tel divi­ze Knihy v Mladé fron­tě, pan Pavel Kadlec, gra­fik kni­hy Peruť 312, ad.

Poté se uja­li postup­ně všich­ni hos­té slo­va a podě­li­li se s pub­li­kem o své zku­še­nos­ti z tvor­by kni­hy. Nejdelší slo­vo měla paní A.Kándlová, kte­rá při­blí­ži­la návštěv­ní­kům život své­ho dědeč­ka a poté slo­ži­tou ces­tu vydá­ní kni­hy Peruť 312. Na závěr si všich­ni hos­té slav­nost­ně při­pi­li a pokřti­li kni­hu.

Po slav­nost­ním křtu si moh­li návštěv­ní­ci i hos­té pro­hléd­nout vysta­ve­né foto­gra­fie, kte­ré pochá­ze­jí z kni­hy a poho­vo­řit s hos­ty.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92081 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53270 KB. | 25.09.2021 - 02:36:39