Kritiky.cz > Domácí rady > Krémové gnocci s žampiony

Krémové gnocci s žampiony

img 1490n
img 1490n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve všech recep­tech, na kte­ré zběž­ně nara­zí­te, se ke gnocchi podá­vá kuře­cí maso nebo špe­nát se sme­ta­nou. Oboje je na mě na trá­ve­ní cel­kem těž­ká vari­a­ce, pro­to jsem se roz­hod­la udě­lat bez­masý chod plný zele­ni­ny, kte­rý naše tělo potě­ší vel­kým množ­stvím vita­mí­nů a mine­rá­lů, kte­ré se v jed­né por­ci ukrý­va­jí.

 

Pár slov ke zdra­ví...

Fazole jsou pro lid­ský orga­nis­mus vel­mi pro­spěš­né. Posilují srd­ce a krev­ní oběh, chrá­ní před obtí­že­mi jater a led­vin, doká­ží odvod­nit orga­nis­mus. Jak uva­řit fazo­le, aby nás nena­dý­ma­ly? Je dob­ré je přes noc namo­čit, namá­če­cí vodu vylít a dát je vařit na hodi­nu a půl nebo na 45 minut do tla­ko­vé­ho hrn­ce. Nejlépe je vaří­me s kmí­nem, satu­rej­kou, tymi­á­nem nebo majo­rán­kou, čímž sní­ží­me nadýmá­ní na mini­mum. Můžete při­dat i malý kou­sek (cca 3 cm) moř­ské řasy, dodá­te fazo­lím dal­ší mine­rá­ly a zlep­ší­te stra­vi­tel­nost luš­tě­nin.

 

Suroviny
 • 1 cibu­le
 • 1 strou­žek česne­ku
 • 2 lží­ce oli­vo­vé­ho ole­je
 • 5 olou­pa­ných žam­pi­o­nů
 • ? hrn­ku zele­né­ho hráš­ku
 • ? hrn­ku kuku­ři­ce

 • ? hrn­ku zele­ných fazo­lek
 • 150 g suše­ných raj­čat
 • 1 hrnek vaře­ných bílých fazo­lí
 • 150 ml rost­lin­né sme­ta­ny (oves­ná, man­dlo­vá,..)
 • 100 g ruko­ly
 • Sůl, pepř
 • 3 lží­ce neak­tiv­ní­ho drož­dí (seže­ne­te ve zdra­vé výži­vě)
 • 1 lží­ce sójo­vé omáč­ky Shoyu
 • 1 lžič­ka pro­ven­sál­ské­ho koře­ní
 • 200 g gnocchi
Postup

1.
Na oli­vo­vém ole­ji ores­tu­je­me nakrá­je­nou cibu­li a česnek, při­dá­me nakrá­je­né žam­pi­o­ny a pět minut res­tu­je­me. Přidáme hrá­šek, kuku­ři­ci, fazol­ky a dal­ších pět minut sma­ží­me na pán­vi.

2.
Do vznik­lé smě­si při­dá­me suše­ná raj­ča­ta a fazo­le, nechá­me pro­hřát a zali­je­me rost­li­nou sme­ta­nou. Přisypeme sůl, pepř, neak­tiv­ní drož­dí, pro­ven­sál­ské koře­ní a dochu­tí­me sójo­vou omáč­kou. Přimícháme ruko­lu, počká­me, až líst­ky zavad­nou a odsta­ví­me.

3.
Do vrou­cí oso­le­né vody vsy­pe­me gnocchi, počká­me, až vypla­vou, sce­dí­me a hoto­vé noky pro­mí­chá­me s uva­ře­nou smě­sí.

4.
Podáváme se zele­ni­no­vým salá­tem.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89657 s | počet dotazů: 267 | paměť: 61649 KB. | 28.09.2023 - 20:00:16