Kreativní a originální dekorace

img a301080 w1682 t1511186648

Každý rok je to stej­né. Procházíme se uli­ce­mi, kte­ré září růz­ný­mi vánoč­ní­mi světýl­ky. Obchody jsou vyzdo­be­né snad kaž­dý rok dřív a dřív. Během náku­pů poslou­chá­me kole­dy. Předvánoční atmo­sfé­ra na nás dýchá ze všech stra­na a my se jen kochá­me tou skvost­nou nád­he­rou. Vpusťte vánoč­ní atmo­sfé­ru i do vašich domo­vů. Zkuste si vyro­bit kre­a­tiv­ní a ori­gi­nál­ní deko­ra­ce. Nechte se inspi­ro­vat naši­mi tipy.

vánoční stůl

Vánoční stromeček trochu jinak

Vánoční stro­me­ček k Vánocům neod­mys­li­tel­ně pat­ří. V tuto chví­li však nemá­me na mys­li stro­me­ček jako tako­vý. Vyrobte si ori­gi­nál­ní deko­ra­ci. Budete potře­bo­vat tvr­dý papír, jutu, malin­ké vánoč­ní baněč­ky. Srolujte tvr­dý papír do rulič­ky, kte­rá bude na jed­né stra­ně sro­lo­va­ná úpl­ně úzce, na dru­hé stra­ně bude roze­vře­ná. Bude se podo­bat jako­by trych­tý­ři. Na papír postup­ně naná­šej­te lepi­dlo a namo­tá­vej­te jutu těs­ně u sebe kolem doko­la. Díky tomu bude­te mít omo­ta­ný ten­to trych­týř nahus­to od sho­ra dolů. To bude před­sta­vo­vat prá­vě onen zmi­ňo­va­ný stro­me­ček. Následně může­te na stro­me­ček pomo­cí tav­né pis­to­le decent­ně nale­pit baněč­ky v růz­ných bar­vách tak, aby vám to ladi­lo k ostat­ní výzdo­bě v bytě. Nakonec může­te stro­me­ček lehce posy­pat třpyt­ka­mi. Pokud máte rádi spí­še pří­rod­ní mate­ri­á­ly. Nalepte na stro­me­ček suše­né půl­ky pome­ran­čů, celou sko­ři­ci, oříš­ky nebo tře­ba bady­án. Jakmile se vám dozdo­be­ní bude líbit, máte hoto­vo. Vidíte, neby­lo to tak slo­ži­té, a přes­to vám to jis­tě nadě­lá spous­tu pará­dy.

vánoční čas

Zasněžené šišky

V lese si nasbí­rej­te nej­lé­pe roze­vře­né boro­vi­co­vé šiš­ky. Potom vám posta­čí pou­ze sprej, kte­rý se pou­ží­vá na obráz­ky na okna. Na šiš­ky z vrchu nastří­kej­te sprej tak, aby to vypa­da­lo, že je zasně­že­ná. Tyto šiš­ky si může­te nasklá­dat do něja­ké skle­ně­né mísy, budou vám tak tvo­řit deko­ra­ci tře­ba na sto­le nebo na komo­dě. Můžete je však pou­žít také k dozdo­be­ní advent­ní­ho věn­ce nebo věn­ce na dve­ře.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Financování rekonstrukce21. prosince 2019 Financování rekonstrukce Pokud byste se chtěli pustit do renovace svého bytu, domu nebo chaty a nemáte našetřeno dostatek finančních prostředků, můžete se obrátit na bankovní či nebankovní instituce. K […]
  • Moderní architektura5. dubna 2020 Moderní architektura Funkcionalismusje moderní architektonický styl. Koncept funkcionalismu definoval Luis Sullivan v roce 1893, nicméně k rozmachu tohoto slohu dochází až ve dvacátých letech dvacátého […]
  • Dětské hřiště na vaší zahradě10. ledna 2020 Dětské hřiště na vaší zahradě Vyberte si z široké nabídky atrakcí, které můžete snadno u místit i na svou terasu nebo zahradu. Nebude vás to stát tolik, jako pravidelná návštěva dětských hracích center či poutí, a […]
  • Vyberte si půjčku podle svých představ5. dubna 2020 Vyberte si půjčku podle svých představ Chcete si půjčit peníze, ale stále nevíte, na koho byste se měli se svojí žádostí obrátit? Máte obavy z toho, že svoji vysněnou půjčku nezískáte? Byli jste již na několika místech […]
  • Obtížnější než nová stavba4. dubna 2020 Obtížnější než nová stavba Rekonstrukce je vždy obtížnější než stavba nového domu. A rozhodně může být velmi nákladná. Rekonstruovat je ovšem možné cokoli, nejen domy. Lidé si potrpí na výstřednosti, a proto nechají […]
  • Trendy pro rok 20177. března 2020 Trendy pro rok 2017 Ať už si zařizujete nové bydlení, nebo rádi udržujete krok s módou, připravili jsme pro vás přehled trendů, které budou v následujícím roce kralovat na trhu s nábytkem a […]
  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […]
  • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]