Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Krátké filmy Future Shorts se vrací na Flédu

Krátké filmy Future Shorts se vrací na Flédu

fleda
fleda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celosvětový pop-up fes­ti­val Future Shorts se již tře­tím rokem pra­vi­del­ně vra­cí do Brna, vždy s chut­nou dáv­kou těch nej­vy­bra­něj­ších pochou­tek z oblas­ti krát­kých fil­mů z celé­ho svě­ta. Promítání v rám­ci zim­ní sezó­ny se usku­teč­ní v brněn­ském klu­bu Fléda, a to v pon­dě­lí 10. břez­na od 20:00 hod.

Program zim­ní sezó­ny je mimo­řád­ně pes­t­rý. V nabíd­ce je hned 9 kraťa­sů z celé­ho svě­ta. Své zastou­pe­ní tu mají země jako Velká Británie, Švýcarsko, USA, Kanada, Švédsko, Japonsko, Izrael nebo Jihoafrická repub­li­ka. Pestrá je i nabíd­ka žánrů. Na své si při­jdou pří­z­niv­ci doku­men­tu, ani­ma­ce, video­kli­pu, kome­die i dra­ma­tu. Vybrané krát­ké fil­my již byly pro­mí­tá­ny na pres­tiž­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech, jako jsou Sundance, New York, Cannes, Chicago, San Sebastian a jeden z nich byl nomi­no­ván Oscara.

Festival Future Shorts ovšem není jen o fil­mech. Jde pře­de­vším o kul­tur­ní a spo­le­čen­ský záži­tek, kte­rý by měl spo­jit všech­ny divá­ky nehle­dě na původ, soci­ál­ní posta­ve­ní, poli­tic­ký názor nebo mateř­ský jazyk. I pro­to budou fil­my pro­mí­tá­ny v ori­gi­nál­ním zně­ní nejen s čes­ký­mi, ale i s ang­lic­ký­mi titul­ky.

Po pro­mí­tá­ní se divá­ci mohou těšit na mezi­ná­rod­ní after­par­ty Freaky Mondays v režii klu­bu Fléda.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88388 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58096 KB. | 13.08.2022 - 13:26:14