Kritiky.cz > Filmové premiéry > Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty

Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty

DSC 0541

Po dneš­ní novi­nář­ské pro­jek­ci fil­mu před­sta­vil reži­sér a scé­náris­ta  Petr Kolečko dvo­ji­ci here­ček, kte­ré se muse­ly vypo­řá­dat s pří­bě­hem dvo­ji­ce plá­žo­vých volej­ba­lis­tek. Svou pří­pra­vu na roli při­blí­ži­la Petra Hřebíčková i Denisa Nesvačilová. Pískové kur­ty sice nabí­zí spor­tov­ní pro­stře­dí, ale důle­ži­těj­ší jsou pro žen­ské hrdin­ky jejich vzta­hy s muži. Pohodovou atmo­sfé­ru fil­mu pod­tr­hu­je také fil­mo­vá hud­by. Ústřední píseň zazpí­val autor Marcel Procházka.

I když se doba tep­lých let­ních dnů poma­lu krá­tí, film Přes prs­ty je pří­jem­ným při­po­me­nu­tím, že chy­by umí udě­lat kaž­dý, ale je dob­ré je zby­teč­ně neo­pa­ko­vat.

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,72398 s | počet dotazů: 222 | paměť: 51058 KB. | 06.05.2021 - 11:02:07
X