Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Galerie > Krásno

Krásno

P1212091
P1212091
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Adam a Michal, kama­rá­di z dět­ství, se po dva­ce­ti letech vra­ce­jí do Šumperka, do měs­ta, odkud „utek­li“, ale kde stá­le žije jejich minu­lost. Michalova mat­ka je mrt­vá něko­lik let, Michalův otec umí­rá v den jejich pří­jez­du. Přesto chtě­jí při­jít na kloub tomu, zda byl otec oprav­du zaple­ten do smr­ti mat­ky, kte­rou našli uto­pe­nou v jeze­ru Krásno, a jakou roli v tom hrá­la jeho nová žena. Dvojice se roz­hod­ne vzít spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou a tím roz­to­čí spi­rá­lu neza­dr­ži­tel­ných kata­strof... A to vše s náde­chem jakési čer­né kome­die, neboť film je plný absurd­ních situ­a­cí (jak napří­klad najít na malém měs­tě nájem­né­ho vra­ha?), osob­ních tragé­dií (situ­a­ce podob­ná té, kte­rou ve fil­mu ztvár­ňu­je deví­ti­le­tý syn Ondřeje Sokola Adam, se sku­teč­ně sta­la) či vtip­ných momen­tů ze živo­ta (ano, ve fil­mu oprav­du uvi­dí­te polo­na­hé­ho Ondřeje Sokola).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12138 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58370 KB. | 13.08.2022 - 13:30:41