Krásné ruce a nehty

img a287316 w1731 t1497945855

Každé ženě zále­ží na vzhle­du rukou a pře­de­vším neh­tů, moder­ní svět krá­sy nabí­zí spous­tu růz­ných pro­cedur, kte­ré nám pomo­hou s péčí o ruce a neh­ty. Nám tyto pro­cedu­ry uleh­čí život a šet­ří nám čas, péče o naše ruce je důle­ži­tá.
dlouhé gelové nehty
Péče nejen o neh­ty
Mnoho žen se zamě­řu­je na krá­su svých neh­tů, ale musí­me dbát i o naši pokož­ku. Pokožka na rukou je veli­ce zatě­žo­vá­na a vysta­vo­vá­na nepří­z­ni­vým vli­vům. Používáme ruce kaž­dý den v prá­ci a i v domác­nos­ti, to pokož­ce na rukou ško­dí. Dopřejme pro­to pokož­ce Parafínový zábal rukou! Parafínje vosk, kte­rý zís­ká­vá­me z ropy a umí per­fekt­ně udr­žo­vat a pře­dá­vat tep­lo. Parafín je dopl­něn o vita­mí­ny a von­né ole­je, kte­ré peču­jí o naše ruce.
malování na nehty
Účinky para­fí­no­vé­ho zába­lu
·         pro­kr­vu­je naši pokož­ku
·         pře­dá­vá tep­lo, kte­ré uvol­ňu­je naše klou­by a sva­ly
·         ruce zane­chá hlad­ké a odpo­či­nu­té
·         vyži­vu­je také neh­ty, pře­de­vším je zpev­ňu­je

Péče o neh­ty
Krásné neh­ty jsou naší vizit­kou, a pro­to dopřá­vej­me našim neh­tům kva­lit­ní mani­k­ú­ru a péči.
1.      Gelové neh­ty
Gelová úpra­va neh­tů je vhod­ná pro ženy růz­né­ho věku a mód­ní­ho sty­lu.  Gelové neh­ty se nej­ví­ce apli­ku­jí ženám, kte­ré mají své neh­ty zni­če­né a láma­vé. Pomocí umě­lých neh­tů, kte­ré se lepí na naše pří­rod­ní neh­ty, si může­me zvo­lit dél­ku a tvar dle našich poža­dav­ků.  Díky tvr­dé­mu gelu se neh­ty nelá­mou a všech­ny neh­ty vypa­da­jí stej­ně. Stačí, když si vybe­re­me bar­vu, jsou i růz­né doplň­ky na neh­ty v podo­bě malo­va­ných kvě­tin, vzo­rů nebo si může­me nechat na nehet nale­pit třpy­ti­vý kamí­nek.
2.       Manikúra a lako­vá­ní
Obyčejná a jed­no­du­chá péče o naše neh­ty, kos­me­tic­ké saló­ny nabí­zí úpra­vu, zastři­že­ní, vyčiš­tě­ní neh­tů.  Následně nám neh­ty nala­ku­jí dle naše­ho přá­ní a neh­ty pro­ma­sí­ru­jí pří­jem­ným ole­jem, kte­rý dodá vita­mí­ny. Nevýhodou je odlu­po­vá­ní laku, neh­ty nám nevy­dr­ží nala­ko­va­né a upra­ve­né dlou­ho. Gelové neh­ty opro­ti kla­sic­ké mani­kúře vydr­ží 3 - 4 týd­ny.
manikérky při práci
Kosmetické saló­ny nabí­zí spous­tu slu­žeb na péči a krá­su našich neh­tů a rukou.  Už si jen vybrat tu svo­ji a dopřát sobě a svým rukám tu správ­nou péči!


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!25. července 2019 Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit! Zatímco pro některé ženy je sexy spodní prádlo každodenním chlebem, pro jiné je naopak neprobádaným územím, na které se z nějakého důvodu ostýchají vydat. Pakliže patříte k ženám, které […]
  • Vaření pro děti do jednoho roku3. října 2019 Vaření pro děti do jednoho roku Po období kojení přecházejí děti postupně na pevnou stravu. Nebojte se zkoušet různé suroviny již od šesti měsíců věku. Děti do jednoho roku nepotřebují jíst maso každý den, proto jim […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!30. srpna 2019 Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na kterém hodláte pořádně oslavit příchod nového roku. Vyrazit si poslední den v roce na nějakou […]
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […]
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]