Krásná zahrada kdekoliv

img a301488 w1996 t1511561005

Každý den vidí­me časo­pi­sy a soci­ál­ní sítě plné inspi­ra­ce, vídá­me krás­né fot­ky sní­da­ní ve slu­neč­né zahra­dě plné kvě­tin, ale bohu­žel kaž­dý si toto nemů­že dovo­lit.
Máme pro vás tako­vý malý typ, jak si udě­lat kaž­do­den­ní let­ní sní­da­ni jako z pohád­ky! Stačí vám k tomu oprav­du malý pro­stor, z pane­lá­ko­vé­ho bal­kó­nu se dají vykouz­lit krás­né let­ní zahra­dy. Postačí nám pár truh­lí­ků, zemi­na a něco na pose­ze­ní.
snídaně venku
Můžeme zvo­lit spous­ta dru­hů truh­lí­ků, napří­klad truh­lí­ky kera­mic­ké, plas­to­vé, samo zavla­žo­va­cí či závěs­né. Také může­me zvo­lit tu správ­nou veli­kost pod­le veli­kos­ti bal­kó­nu a v nepo­sled­ní řadě i bar­vu do kte­ré bude­me chtít celou naši „zahra­du“ vést.
Dále je vel­mi důle­ži­té, jaké rost­li­ny si do našich kvě­ti­ná­čů zvo­lí­me, kaž­dé rost­li­ně se bohu­žel v urči­tém pro­stře­dí daří jinak. Rostliny vhod­né na bal­kon jsou napří­klad sed­mi­k­rás­ky, lobel­ky, nesta­řec ame­ric­ký, bego­nie, fuch­sie, růz­né dru­hy mušká­tů a petúnie. Ovšem pokud si bude­me chtít vypěs­to­vat něco k sněd­ku či něja­ké bylin­ky urči­tě se jim bude na bal­kó­ně také líbit, napří­klad raj­ča­ta a jaho­dy si v tako­vých pod­mín­kách vedou vel­mi dob­ře.
květiny na balkoně
Musíme mys­let na to na jaké svě­to­vé stra­ně se náš bal­kón nachá­zí. Například tako­vá fuch­sie, pan­tof­lí­ček či cle­ma­tis se hodí spí­še na sever­ní stra­ny, nema­jí pří­liš rádi pří­mé slun­ce. Na již­ní stra­nu se nej­ví­ce hodí mušká­ty, petúnie a citru­sov­ní­ky. Na východ­ní stra­ně se nej­ví­ce daří hor­ten­zii, azal­ce, okras­né­mu tabá­ku i bam­bu­su. Na zápa­dě se pak daří nej­ví­ce bylin­kám, pro­to­že nehro­zí, že by je spá­li­lo pří­mé slu­neč­ní svět­lo.
Také si musí­me zvo­lit něja­ké vhod­né pose­ze­ní, obchod­ní řetěz­ce nám nabí­ze­jí spous­tu vari­ant, může­me si kou­pit stůl z pří­rod­ních mate­ri­á­lů nebo nao­pak z plas­tů, kovu či skla. S podob­ným výbě­rem se setká­me i u židlí či lavi­ček.
Každý si vybe­re pod­le svých pre­fe­ren­cí, život­ní­ho sty­lu a pod­le svých mož­nos­tí. S chu­tí do toho i tato malá změ­na Vám doká­že zpří­jem­nit rána.


Krásná zahrada kdekoliv
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Podzimní zútulnění bytu27. února 2020 Podzimní zútulnění bytu Každé roční období je krásné. Často si sice stěžujeme, že už zase začíná podzim, a pak bude zima. Že máme mnohem radši to teplo a sluníčko. Ano, léto je pro mnohé z nás nejkrásnějším […]
  • Zahrada – místo, kde je nám dobře15. ledna 2020 Zahrada – místo, kde je nám dobře Zahrada u domu už neplní pouze funkci zásobárny ovoce a zeleniny na zimu, ale především má sloužit jako oáza, ve které si můžeme uzdravit unavené tělo i pocuchané nervy. Proto vzniká úplně […]
  • Nový a moderní domov za pár kaček13. února 2020 Nový a moderní domov za pár kaček Máte pocit, že váš domov by si zasloužil změnu? Necítíte se dobře ve svém domě a působí na vás depresivně? Chtěli byste se naopak cítit lehce, svěže a moderně? To půjde jen těžko, pokud […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […]
  • Feng shui na zahradě27. prosince 2019 Feng shui na zahradě Klid a harmonie v zahradě, která je vytvořena s pomocí čínského učení Feng Shui, je samotným balzámem pro duši již při pohledu na tuto zahradu. Takto vybudovaná zahrada nám bude přinášet […]