Kritiky.cz > Filmové premiéry > Král zlodějů

Král zlodějů

Cirkus je jen teh­dy, když je malej lup.Hlavním hrdi­nou je dese­ti­le­tý ukra­jin­ský chla­pec Barbu, kte­rý žije v chudé zapad­lé osa­dě. Se záva­nem vel­ké­ho vzdá­le­né­ho svě­ta při­jde do osa­dy býva­lý cir­ku­so­vý artis­ta Caruso, kte­rý chlap­ce kou­pí od rodi­čů a slí­bí mu úspěš­nou kari­é­ru v cir­ku­se. Na jeho nalé­há­ní odkou­pí i jeho star­ší sest­ru Mimmu a obě děti pro­pa­šu­je do Berlína. Tam však děv­če pota­jí pře­dá do nevěs­tin­ce a Barbu nechá zasvě­tit do tajů krá­de­ží a zlo­dě­jin.
Mezi mužem a chlap­cem se vytvá­ří zvlášt­ní vztah. Zpočátku Barbu Carusa obdi­vu­je a sle­pě mu věří. Bývalý cir­ku­sák zase v tma­vo­o­kém chlap­ci vidí syna, kte­ré­ho nikdy neměl a před­sta­ví ho i své druž­ce Júlii, tvr­dě pozna­me­na­né dáv­nou neho­dou v šapi­tó. Do bez­cit­né maši­né­rie obcho­du s dět­mi se mícha­jí potla­čo­va­né, dáv­no zapo­me­nu­té city a sny...

Režisér Ivan Fíla se inspi­ro­val sku­teč­ný­mi pří­ho­da­mi dětí, se kte­rý­mi se setkal v Itálii a Německu začát­kem 90. let.

Slovenská fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie nomi­no­va­la film za Slovensko do šir­ší­ho výbě­ru na 76. ceny Americké fil­mo­vé aka­de­mie Oscar v kate­go­rii Nejlepší zahra­nič­ní film a na Zlatý Globus.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Král zlodějů10. března 2004 Král zlodějů Cirkus je jen tehdy, když je malej lup.Hlavním hrdinou je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady […]
  • Teminátor:Genisys – první dojem30. června 2015 Teminátor:Genisys – první dojem Taťka Terminátor jako ochránce mladičké Sarah Connorové se musí otáčet v novém filmu, kde se to hemží roboty v různé fázi vývoje. To starý dobrý Terminátor se drží své osvědčené kombinace […]
  • ctverec125x12515. listopadu 2003 Sentiment O filmu Adept se vydal za filmovým režisérem na penzi, jehož dílo jsme měli v úctě, aby se svým filmem přiblížil k myšlení, cítění a tvorbě; tedy udělal film. Okolnosti […]
  • Na krátko30. května 2018 Na krátko Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí […]
  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […]
  • Total Recall (2012) - 70 %11. srpna 2012 Total Recall (2012) - 70 % Vítejte v Recallu. Zase. Tentokrát bez Arnolda, Marsu a mutantů. Když sem se tehdy před lety dozvěděl, že se chystá remake Totalu Recall tentokrát bez Arnolda Schwarzeneggera, kroutil […]
  • Filmové premiéry v řijnu 20111. října 2011 Filmové premiéry v řijnu 2011 06. 10. 11 - Elitní zabijáci Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům elitní vojenské jednotky. Thriller Garyho McKendryho slibuje výjimečný zážitek. Vznikl podle kontroverzního […]
  • 17. 8. 201717. srpna 2017 17. 8. 2017 Filmové premiéry dnešního dne. Po strništi bos Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena […]
  • Piráti z Karibiku - Na konci světa - Potřetí a tentokráte v asijských vodách.16. března 2007 Piráti z Karibiku - Na konci světa - Potřetí a tentokráte v asijských vodách. Člověk si uvaří kafe, pohodlně se usadí a vydá se nejkratší cestou na internet – v domnění, že tam narazí na nějaké šťavnaté informace ohledně třetích Pirátů z Karibiku. Už se vám něco […]
  • Medvědí bratři19. února 2004 Medvědí bratři V novém vzrušujícím animovaném dobrodružství z produkce studia Walta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní Americe, kde se odehrává příběh chlapce Kenaie. Jeho život se […]