Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!

KralArtus

Král Artuš ve služ­bách řím­ské­ho impé­ria? Tak tohle lze oprav­du jen stě­ží strá­vit.Snad niko­ho neu­ra­zím a nedo­tknu se jeho citů, když řek­nu, že ten­to film je abso­lut­ní pič…..! Poslední dobou mi váž­ně při­pa­dá, že se ze mě stal hod­ně nároč­ný divák, kte­ré­mu se nezavdě­čí­te jen tak něčím, ane­bo se pros­tě jenom teď točí samé nic neří­ka­jí­cí fil­mo­vé bra­ky. Už si ani pořád­ně nepa­ma­tu­ji, kdy jsem napo­sle­dy napsal recen­zi, kte­rá by daný film vylo­že­ně chvá­li­la.
Řeknete si: „Jdi do háje, Duku. Král Artuš je pros­tě Král Artuš a ty nám to nevy­vrá­tíš!“ Ano, jis­tě, kaž­dý má prá­vo cho­vat v sobě svůj vlast­ní názor a kaž­dý má pocho­pi­tel­ně i svůj vkus, ale kon­krét­ně na tomhle fil­mu se shod­la vět­ši­na recen­zis­tů a já se k nim nyní při­po­ju­ji.

Chápu, že se auto­ři sna­ži­li vytvo­řit něco nové­ho, něco dosud nepo­zna­né­ho a „neo­kou­ka­né­ho“, ale věř­te mi, co je moc, to je moc.

- Král Artuš jakož­to rytíř ve služ­bách Říma.
- Rytíři kula­té­ho sto­lu v poně­kud cha­bém počtu (jako­by by je snad sko­li­la moro­vá epi­de­mie, nebo co).
- Britové, boju­jí­cí pro­ti svým vlast­ním lidem ve jmé­nu Říma.
- Žádný tajem­ný meč Excalibur, žád­ný hod­ný kou­zel­ník Merlin, žád­ný milost­ný troj­ú­hel­ník Artuš-Guinevera-Lancelot.
- Žádné hle­dá­ní Svatého Grálu.

To všech­no a mno­hem víc jed­no­znač­ně mlu­ví pro­ti tomu­to fil­mu. Celou dobu se nic moc nedě­je a když už se něco děje, máte pocit, že si z vás auto­ři snad vystře­li­li. Ani bitvy, na kte­rých je vlast­ně celý film posta­ven, nejsou to pra­vé oře­cho­vé.
Z kaž­dé­ho fil­mu by si měl divák s sebou odnést aspoň něco, ale­spoň malou část, kte­rá na něj zapů­so­bi­la a udě­la­la dojem. Ve mně ale zůsta­lo doko­na­lé prázd­no. S posled­ní­mi titul­ky jsem si při­pa­dal, jako­by film vlast­ně ješ­tě ani neza­čal. Marně jsem hle­dal poin­tu, mar­ně jsem se pokou­šel vyba­vit si něja­ký obzvlášť sil­ný moment. Nakonec se mi jed­na část pře­ci jen vyba­vi­la, ale to, že jsem o tom musel tak dlou­ho pře­mýš­let, už o mno­hém svěd­čí. Líbilo se mi krát­ké střet­nu­tí hor­dy Sasů s posled­ním zbyt­kem Artušových rytí­řů na zamrz­lém jeze­ře. Nevím proč, ale takhle scé­na na mě udě­la­la nej­vět­ší (a záro­veň i jedi­ný) dojem.

Upřímně, nechá­pu, co na tomhle fil­mu moh­lo stát 120 mili­ó­nů dola­rů. Něco podob­né­ho by si mohl nato­čit kaž­dý někde na cha­lu­pě u lesa, za pár tisíc, mož­ná ani to ne. A ješ­tě bych tipo­val, že by to bylo mno­hem pove­de­něj­ší.

Mám-li ten­to film ohod­no­tit tře­mi slo­vy, řek­nu asi toto: Nuda, nuda, nuda! Potřebujete-li nut­ně něja­ké­ho Krále Artuše vidět, já osob­ně tře­ba nedám dopus­tit na staré­ho dob­ré­ho Seana Conneryho. To bys­te měli vidět! Ale tohle? Pouze na vlast­ní nebez­pe­čí. Na vlast­ní nebez­pe­čí, že se ukou­še­te nudou a navíc bude­te pořád­ně zkla­má­ní, neboť od tako­vé­ho fil­mo­vé­ho jmé­na, jako je král Artuš, bude­te čekat roz­hod­ně víc, než vám holly­wo­od­ští sníl­ci nabíd­nou.

O ději se ten­to­krá­te zmi­ňo­vat nebu­du, pro­to­že oprav­du není o čem psát. Byl by to pou­ze bez­du­chý blá­bol.

Hodnocení toho­to fil­mu: 2/5 (pod­prů­měr­né)
poznám­ka auto­ra: a to jen díky krás­né Keiře Knightley – aspoň se bylo na co dívat 🙂 – scé­ně na ledo­vém jeze­ře a hlav­ně díky sil­né­mu duchu této legen­dy


Foto: Buena Vista International


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Král Artuš30. srpna 2004 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […]
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • 30 minut po půlnoci - Největší hon na člověka v historii10. května 2020 30 minut po půlnoci - Největší hon na člověka v historii Dostat se na stopu teroristických vůdců je práce zoufale zdlouhavá a výsledek není nikdy jistý. Film 30 minut po půlnoci sleduje při práci agentku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prvních […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje...1. března 2019 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje... Piráti z Karibiku jsou snad čímkoliv, avšak rozhodně ne filmem, který by se do kina pomalu přikradl, skoro neslyšně, v přítmí stínů jiných projektů a bez jakéhokoliv zájmu ze strany […]
  • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […]
  • Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu             OBSAH              Společnost Lucasfilm představuje snímek Rogue One: Star Wars Story, který je prvním z nové série samostatných filmů ze světa Star Wars, jenž fanoušci znají […]
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení9. března 2019 Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]
  • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
Další naše články...