Kritiky.cz > Filmové recenze > Král Artuš: Legenda o meči - 85 %

Král Artuš: Legenda o meči - 85 %

ArtNahl

Tím, že jde dnes do kin dal­ší film z his­to­ric­ké Anglie, tak bychom měli čekat vel­ké his­to­ric­ké dra­ma s posta­va­mi, kte­ré zná­me. Očekáváme krá­le Artuše, kou­zel­ní­ka Merlina a his­to­ric­ké věci. Něco jako Robina Hooda.

Nový film o Artušovi - Král Artuš: Legenda o meči - je jiný. Určitě nespl­ní tou­hy po his­to­ric­ké epo­še, kdy bylo 5. sto­le­tí a všich­ni umí­ra­li na běž­né nemo­ce nebo na úra­zy z bitvy.

Ti co zna­jí reži­sé­ra fil­my, man­že­la Maddony, Guy Ritchieho, tak urči­tě ví, co umí nato­čit. Pořádně se pro­sla­vil s fil­my o Sherlockovi Holmesovi, v hlav­ní roli Robert Downey Jr, kde ve dvou fil­mech pro­sla­vil napros­to doko­na­le svůj styl.

V novém Artušovi ve svém fil­mař­ském sty­lu, jenom jej pře­mís­til o 14 sto­le­tí dří­ve, stá­le to je v Londýně (Londynium), ale hlav­ní posta­va­mi je Artuš a dal­ší jeho slav­ní přá­te­lé.

Je to film, jak se po smr­ti Artušova otce doká­že syn krá­le, i přes odpor své­ho strý­ce, zno­vu vrá­tit na své krá­lov­ské křes­lo, aby se z něho stal vel­ký vla­dař.  K ces­tě za vítěz­stvím potká mno­ho kou­zel­ní­ků a mágů, mno­ho tem­na, mno­ho kou­zel, a vyhra­je.

Kdo zná reži­sé­ra, tak už ví, že nemá čekat kla­sic­ký film. Guy Ritchie dělá všech­no, co od něj máme oče­ká­vat. Rychlé a cel­kem pře­hled­né stři­hy, zpo­ma­le­né i zrych­le­né zábě­ry, rych­lé reka­pi­tu­la­ce, kte­ré reži­sé­ro­vi zabí­ra­jí jenom minu­ty a dozví­me se z nich ty nej­dů­le­ži­těj­ší oka­mži­ky, kte­ré by ostat­ní reži­sé­ři tře­ba nato­či­li na půl hodi­ny. Je tam i plno fla­sh­for­war­dů, kte­ré nahra­zu­jí někte­ré scé­ny, kte­ré by moh­ly být nud­né. Někteří ostat­ní reži­sé­ři by se moh­li od Guy Ritchie učit, jak by moh­li zkrá­tit nud­né čás­ti.

Hlavní dvě posta­vy, král Artuš a jeho strýc Vortigern, jsou ty nej­dů­le­ži­těj­ší. Charlie Hunnam se ve své roli vyží­vá, ale ten, na kte­rým film sto­jí co nej­ví­ce je Jude Law, kte­rý své­ho zlé­ho krá­le Vortigerna hra­je nej­lé­pe jak umí. Nesmíme zapo­me­nout i na pár her­ců z Her o trů­ny, jako je tře­ba Aidan Gillen, kte­ří dopl­ňu­jí herec­kou sesta­vy. Objeví se i Mikael Persbrandt z Hobita a vel­ký a důle­ži­tý štěk má i fot­ba­lis­ta David Beckham.

Nesmíme zapo­me­nout i na hud­bu, všich­ni asi oče­ká­vá­te kla­sic­kou hud­bu, kte­rá se obje­vi­la tře­ba v Robinu Hoodovi, ale pro ty je film zkla­má­ní. Jde spí­še o vikin­ské cho­rá­ly, kte­ré slo­žil Daniel Pemberton, autor hud­by tře­ba i na Krycí jmé­no U.N.C.L.E. Přesně se to hodí k tomu, jak reži­sér reží­ru­je, a tak jsem vyšel z kina nezkla­mán.

Je to pros­tě jiný film a člo­věk se na to bude muset při­pra­vit, pro­to­že to pros­tě není oby­čej­ný sní­mek, kte­rý by spl­ňo­val kri­té­ria pro nor­mál­ní fanouš­ky, kte­rým sta­čí nor­mál­ní nad­še­ní.

Je to pro mě vět­ší zába­va než Strážci Galaxie 2, více jsem se bavil a rádi si film kou­pím na digi­tál­ním nosi­či, abych si novo­do­bou ver­zi ang­lic­ké his­to­rie zopa­ko­val bez toho, aniž by mě někdo při sle­do­vá­ní rušil. Prostě pořád­ný LCD, pořád­ný bed­ny a fil­mo­vý záži­tek.


Král Artuš: Legenda o meči - 85 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]
  • Skyfall [90%]29. června 2018 Skyfall [90%] Jeho jméno je Bond, James Bond. Jeho zálibami jsou ženy, Martini a rychlá auta. Britskou špičku mezi akčními hrdiny filmového plátna snad netřeba představovat. Agent s povolením zabíjet se […]
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […]
  • Mumie - 65 %9. června 2017 Mumie - 65 % Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí. To je známá věc, že mumie mají tendenci probírat se z věčného spánku a pronásledovat své objevitele. A když se jedná o […]
  • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
  • Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty18. srpna 2019 Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty Další příběh akčního a důvtipného Sherlocka Holmese láká do kin obdivovatele netradičního zpracování režisérem Guy Ritchie. Bojovný intelektuál Sherlock Holmes( Robert Downey Jr.) se […]
  • Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger6. října 2019 Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger Krátce před tím, než vypukne válka Severu proti Jihu, se potkají a na první pohled do sebe zamilují půvabná Ada (Nicole Kidman) a fešák Inman (Jude Law). Po zbytek filmu pak divák sleduje, […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!5. dubna 2004 Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film! Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tramvají, možná jste si reklamy na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na linkách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nejspíš vás ničím zvláštním nezaujala. V […]
  • Captain Marvel - Obsah & O filmu6. března 2019 Captain Marvel - Obsah & O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios uvádí snímek Captain Marvel, zcela nové dobrodružství z dosud nezmapovaného období v historii filmového světa společnosti Marvel, […]