Kritiky.cz > Pro domov > Kouzlo kovových trubek

Kouzlo kovových trubek

img a288463 w1994 t1498828575

Doplňky a deko­ra­ce, kte­ré jsou vyro­be­né z tru­bek, se skvě­le vyjí­ma­jí v inte­ri­é­ru, kte­rý je ladě­ný moder­ně, nebo industri­ál­ně. Preferujete-li ten­to styl vyba­ve­ní své­ho domo­va, jsou tyto netra­dič­ní a nápa­di­té doplň­ky pro vás to pra­vé.
Většina lidí si pod pojmem trub­ky, nebo potru­bí před­sta­ví nevzhled­ný pří­vod vody, ane­bo ply­nu. Použijeme-li však sta­ré a vyslou­ži­lé insta­la­tér­ské trub­ky zce­la jinak, než je v domác­nos­tech běž­né, může­me dosáh­nout nesku­teč­ných, fan­tas­tic­kých a kre­a­tiv­ních doplň­ků, kte­ré posu­nou váš inte­ri­ér na zce­la jiný stu­peň. Použijeme-li všech­nu naši fan­ta­zii, může­me z roz­lič­ných tru­bek vyro­bit nesku­teč­ně nápa­di­té a jedi­neč­né deko­ra­ce.

trubky

Trubky jako moderní nábytek

Trubky si již oblí­bi­li i byto­ví návr­há­ři, kte­ří je rádi vyu­ží­va­jí pro výro­bu kolej­nic, sto­lů, židlí, ale dokon­ce i poste­lo­vých rámů. Trubky se mohou pou­žít i k výro­bě:
o   sví­ti­del
o   polic
o   kniho­ven
Najde se jis­tě ješ­tě mno­ho a mno­ho dal­ších věcí. Jako mate­ri­ál tru­bek veli­ce ele­gant­ně vypa­dá napří­klad měď. Uplatnění těch­to trub­ko­vých doplň­ků se nachá­zí napří­klad v kou­pel­nách ane­bo v kuchy­ních. Postačí pou­ze při­způ­so­bit jejich vzhled a pou­ži­tí pro danou míst­nost, kde se mají tyto trub­ko­vé deko­ra­ce a kusy nábyt­ku umís­tit.  Z tru­bek je mož­né vytvo­řit vkus­né a ide­ál­ní skla­do­va­cí a úlož­né pro­sto­ry, napří­klad pro:

lesk

o   oble­če­ní
o   nádo­bí
o   kni­hy
o   ruč­ní­ky
o   lož­ní prádlo
o   nářa­dí

Z jakých kovů je možné trubky použít

Měděné trub­ky jsou ceno­vě draž­ší, ale jsou ide­ál­ní pro
o   sto­ja­ny na svíč­ky, nebo novi­ny
o   věšá­ky na oble­če­ní
Měď vypa­dá veli­ce ele­gant­ně a luxus­ně a není tře­ba ji nějak při­bar­vo­vat.
Ocelové trub­ky jsou veli­ce odol­né. Z toho důvo­du je vhod­né oce­lo­vé trub­ky pou­žít na výro­bu nábyt­ku, u kte­ré­ho se před­po­klá­dá vyš­ší nos­nost. Mohou to být
o   roz­sáh­lé poli­co­vé sys­témy
o   věšá­ky na vět­ší množ­ství oble­če­ní
o   židle
o   pul­ty
o   knihov­ny
Jsou-li navíc oce­lo­vé trub­ky pozin­ko­va­né, mají neotře­lý stří­br­ný vzhled.

  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […] Posted in Pro domov
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […] Posted in Pro domov
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […] Posted in Pro domov
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Moderní dětský pokoj19. března 2020 Moderní dětský pokoj Dětský pokoj vašich ratolestí už něco pamatuje nebo je ještě v miminkovském stylu a vaše děti už dávno nejsou miminky? Pusťte se do pořádné proměny pokoje pro vaše děti a proměňte ho […] Posted in Pro domov
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […] Posted in Pro domov
  • Krupobití svépomocí3. dubna 2020 Krupobití svépomocí Od té doby, co fungují pojišťovny, objevil se jeden fenomén. Tím je snaha pojišťovnu nějakým způsobem obalamutit a přijít tak výhodně k zisku. Někdy to dělají lidé, kteří se dostali do […] Posted in Pro domov
  • Koupelna v novém a moderním stylu28. dubna 2020 Koupelna v novém a moderním stylu Na co se zaměřit při rekonstrukci nebo budování nové koupelny: 1.)    výběr vany nebo sprchového koutu 2.)    vhodný dekor dlaždiček 3.)    […] Posted in Pro domov
  • Zahrada od profesionála5. května 2020 Zahrada od profesionála Nedílnou součástí každého domu, ať už nového, staršího či řadového je samozřejmě zahrada. Je logické, že si většina lidí přeje mít zahradu krásnou a udržovanou. Vždyť právě zahrada je […] Posted in Pro domov
  • Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi24. května 2020 Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi Již jste vyzkoušeli, jak správně umístěná zrcadla vykouzlí z vašeho malého bytu mnohem větší prostor? A jak dokáží rozzářit potemnělé místnosti? Protože toto vše zrcadla dokáží, vytvořit […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...