Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelný pelíšek - babička Markéta přispěje se svými bylinkami k menšímu zázraku

Kouzelný pelíšek - babička Markéta přispěje se svými bylinkami k menšímu zázraku

112142 350 0 fit
112142 350 0 fit

zuzanaPospisilova3

Babička Markéta byla v pod­sta­tě kla­sic­kou babič­kou - vaři­la a pek­la pro své vnuč­ky Markétku a Viktorku, vyrá­bě­la mar­me­lá­dy, avšak také sbí­ra­la bylin­ky. Dá se říci, že ji vnuč­ky pova­žo­va­ly za kou­zel­nou babič­kou. Jednoho dne si vza­la košík a šla do lesa opět sbí­rat léči­vé rost­li­ny. U toho si o nich zpí­va­la. Najednou jí u nohou něco šimra­lo a jako­by naří­ka­lo. Když se podí­va­la dolů, spat­ři­la malé­ho pej­ska, kte­rý na ní smut­ně kou­kal. Babička se shá­ně­la po jeho páníč­ko­vi, ale nikde nikdo. Zatím sbí­ra­la dále, až se roz­hod­la jít domů. Pejsek rasy jezev­čí­ka se roz­ho­dl, že ji za kaž­dou cenu dopro­vo­dí, Babička si ho také hned pojme­no­va­la - Pajda.

Doma však měla vel­ké­ho němec­ké­ho ovčá­ka Dyga a tro­chu se obá­va­la co na Pajdu bude říkat. Dygo byl však oka­mži­tě přá­tel­ský. Druhý den babič­ce volal její syn Martin, aby se jen tak ujis­til, že je v pořád­ku. Babička, tedy jeho mamin­ka mu pro­zra­di­la, že si našla nové­ho pří­te­le. Když to říkal doma, tak se všich­ni hned zají­ma­li, jaký asi bude. Mysleli totiž, že jde o člo­vě­ka. V sobo­tu ráno vyrá­že­li s celou rodi­nou k babič­ce. Maminka pře­mýš­le­la, jest­li má při­vézt i něja­ký dárek pro babič­či­na nové­ho pří­te­le. Když se u babič­ky zjis­ti­lo, že jde o pej­ska, byli všich­ni nad­še­ní. Děvčata měly totiž doma fen­ku Anušku, ale ani v nejmen­ším nemě­ly poně­tí, co způ­so­bí bylin­ky babič­ky Markéty s jejich milo­va­nou psí sleč­nou a kama­rád­kou.

Autorka je zná­má tím, že píše tako­vé ty kla­sic­ké pohád­ky. Sice se nejed­ná vylo­že­ně o něja­ké prin­cez­nov­ské pří­běhy, tedy v těch kni­hách, kte­ré jsem od ní čet­la, ale to nezna­me­ná, že jsou špat­né. Ba prá­vě nao­pak. Tohle je dal­ší moc hez­ké vyprá­vě­ní. Ilustrace jsou jako vždyc­ky sice stříd­měj­ší na můj vkus, ale o to vůbec nejde. Má 64 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Zuzana Pospíšilová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 20. 10. 2020


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71188 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56734 KB. | 06.07.2022 - 06:35:57