Kritiky.cz > Pro domov > Koupelna v novém a moderním stylu

Koupelna v novém a moderním stylu

img a282060 w1994 t1488882144

Na co se zamě­řit při rekon­struk­ci nebo budo­vá­ní nové kou­pel­ny:
1.)    výběr vany nebo spr­cho­vé­ho kou­tu
2.)    vhod­ný dekor dlaž­di­ček
3.)    kou­pel­no­vá skříň­ka, polič­ky a dal­ší úlož­né pro­sto­ry
4.)    zrca­dlo
5.)    sty­lo­vý koš na prádlo
koupelna s oknem
Po roz­hod­nu­tí, jakou si do vaší kou­pel­ny zvo­lí­te vanu nebo spr­cho­vý kout bude­te také řešit, do jaké bar­vy kou­pel­nu sla­dí­te a v jakém desig­nu budou dlaž­dič­ky? Chcete mít kou­pel­nu oprav­du sty­lo­vou, tak musí­te vědět, co je prá­vě v oblas­ti kou­pe­len tren­dy. Nemusíte zůstat jen u oby­čej­né bílé bar­vy. I při zaři­zo­vá­ní kou­pel­ny se může­te odvá­zat a pus­tit do růz­ných barev­ných kom­bi­na­cí. Tak jako do všech míst­nos­tí v domác­nos­ti, tak i do kou­pel­ny jsou vhod­né urči­té bar­vy, fan­ta­zii se ale meze nekla­dou a může­te se při jejich výbě­ru více odvá­zat.

Jakých barev se nemu­sí­te při zaři­zo­vá­ní kou­pel­ny obá­vat?
-          Oranžová
-          Hnědá
-          Červená
-          Černo-bílá
-          Šedivá
-          Žlutá
-          Zelená

Další nezbyt­nou sou­čás­tí je kou­pel­no­vá skříň­ka. Tu může­te tře­ba chytře umís­tit pod umy­va­dlo nebo ved­le zrca­dla, zkrát­ka tam, kde bude po ruce a nebu­de pře­ká­žet. Slouží k ulo­že­ní růz­ných kos­me­tic­kých nebo čis­ti­cích pří­prav­ků a dal­ších věcí. Bez ní se urči­tě neo­be­jde­te. Můžete ji dopl­nit úchy­ty v růz­ných designech pro ješ­tě lep­ší styl.

Také se neo­be­jde­te bez něja­ké­ho toho zrca­dla, kte­rá jsou k dostá­ní v růz­ných tva­rech, tady je to jen a jen na vás a na kon­krét­ním pro­sto­ru. Ideální umís­tě­ní je samo­zřej­mě nad umy­va­dlo.
sprchový kout
Nezapomínejte ani na kou­pel­no­vé doplň­ky, kte­ré v této míst­nos­ti nesmě­jí chy­bět. Některé mají také prak­tic­ké vyu­ži­tí a dají se poří­dit v moder­ním sty­lu. Jistě vyu­ži­je­te tře­ba rata­no­vý koš na prádlo nebo růz­né závěs­né polič­ky, kte­ré vyu­ži­je­te na kos­me­tic­ké pro­duk­ty.
Pokud bude vaše kou­pel­na pří­jem­ně barev­ně sla­dě­ná pod­le vaše­ho gusta, pak si bude­te moci napl­no uží­vat tře­ba rela­xa­ci ve vaně.

  • Moderní dětský pokoj19. března 2020 Moderní dětský pokoj Dětský pokoj vašich ratolestí už něco pamatuje nebo je ještě v miminkovském stylu a vaše děti už dávno nejsou miminky? Pusťte se do pořádné proměny pokoje pro vaše děti a proměňte ho […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Doma je i tam, kde nejsme každý den2. března 2020 Doma je i tam, kde nejsme každý den Jo, chataři a chalupáři. Pro ně je chata nebo chalupa takovým druhým domovem. Tráví tam sice mnohem méně času, než ve svém opravdovém domově, ale protože si tam jezdí odpočinout, těší se […]
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Dejte prostor vyniknout ratanu!14. dubna 2020 Dejte prostor vyniknout ratanu! Ratanové houpací křeslo je doslova symbolem pohody a relaxace. Jen si to představte, tento nádherný estetický solitér ve Vašem obývacím pokoji, dále pak tlumené světlo i hudba a vy […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...