Kritiky.cz > Pro domov > Koupelna jako obytná místnost

Koupelna jako obytná místnost

img a294375 w1993 t1506340657

Není tomu až tak dlou­ho, co mno­hým rodi­nám musel mís­to kou­pel­ny sta­čit ško­pek se stu­de­nou vodou a jed­nou za týden luxus­ní kou­pel v nec­kách. V létě to vše zastá­val neda­leký ryb­ník. V dobách násle­du­jí­cích se už ti šťast­něj­ší zmoh­li na jakousi kou­pel­nu, kte­rá zastá­va­la hned něko­lik funk­cí.
1)    Místnost, kde se mohl člo­věk umýt – tekou­cí tep­lá voda zajis­té nemě­la chy­bu.
2)    Místnost, kte­rá byla záro­veň prá­del­nou – auto­ma­tic­ké prač­ky byly zatím hud­bou budouc­nos­ti.
3)    Místnost, kde se věše­lo prádlo – pokud neby­la k dis­po­zi­ci půda nebo bal­kón, neby­la jiná mož­nost.
prostorná luxusní koupelna
V dneš­ní době, kdy se veli­ce dbá na design všech míst­nos­tí, by asi tato uni­ver­zál­nost nepro­šla. Dnešní kou­pel­ny muse­jí být jak funkč­ní, tak i este­tic­ky doko­na­lé. Jenže na neu­stá­lé uklí­ze­ní není v dneš­ní uspě­cha­né době čas. Proto je potře­ba kou­pel­nu chytře pro­mys­let. Není potře­ba se vyhý­bat tomu, aby v moder­ní a sty­lo­vé kou­pel­ně byla prač­ka a úkli­do­vé pro­střed­ky.

Koupelnová elegance

I přes­to, že kou­pel­na v posled­ní době neza­zna­me­na­la žád­nou výraz­něj­ší revo­lu­ci, někte­ré nové prv­ky se pře­ci jen obje­vi­ly. Nebo se ale­spoň více pro­je­vi­ly. Trendem dneš­ních dnů je barev­ná stříd­most.
o   Bílá barva pat­ři­la do této míst­nos­ti vždy. Vždyť bílá je zna­kem čis­to­ty.
·        Dá se ale oži­vit deko­rem svět­lé­ho nebo tma­vé­ho dře­va ane­bo obkla­dač­ka­mi, kte­ré mají tma­vé moti­vy.
koupelna s vanou
Velice ele­gant­ně půso­bí kom­bi­na­ce bílé s čer­nou. Někteří lidé (zejmé­na ženy) pro­hla­šu­jí, že by moh­li v kou­pel­ně snad i byd­let. Je jim tam pros­tě dob­ře a uží­va­jí si roz­maz­lo­va­cích kou­pe­lí. Proto je veli­ce vhod­né si kou­pel­nu zútul­nit a dodat jí oso­bi­tos­ti.
o   Jestliže nám sem sví­tí při­ro­ze­né svět­lo, není pro­blém umís­tit na polič­ky poko­jo­vé rost­li­ny. Vlhké pro­stře­dí jim roz­hod­ně pro­spě­je.
o    Není výjim­kou najít v kou­pel­ně i kře­síl­ka, tabu­re­ty a jiný obyt­ný náby­tek.
V kou­pel­ně má být zkrát­ka co nej­pří­jem­ně­ji.  


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Novinka mezi seriály: Vice Principals31. července 2016 Novinka mezi seriály: Vice Principals Seriál Vice Principals se odehrává převážně ve škole. Stávající ředitel školy odchází a někdo musí nastoupit na jeho místo, ale jsou tu rovnou dva zástupci ředitele, kteří mají o toto […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]