Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kosti a skalp - Konečně takový hororový western, na který jsem dlouho čekal.

Kosti a skalp - Konečně takový hororový western, na který jsem dlouho čekal.

Kosti
Kosti

Už dlou­ho se sna­žím najít něja­ký horo­ro­vý wes­tern, kte­rý by mě sku­teč­ně dostal. A tak je cel­kem logic­ké, že jsem se na sní­mek „Bone Tomahawk“ těšil, mimo jiné i pro­to, že je to sní­mek sakra­ment­sky dob­ře obsa­ze­ný. Kurt Russell v hlav­ní roli, ale k tomu ješ­tě můj oblí­be­nec Patrick Wilson, nebo Matthew Fox, Sig Haig či David Arquette. Už jen pro ty her­ce sto­jí za to se na „Bone Tomahawk“ kouk­nout.

  Správný šerif.

Ale tak je asi cel­kem jas­né, že člo­věk má oba­vy z toho, co nako­nec uvi­dí. Jenže v tomhle pří­pa­dě se oba­vy nena­pl­ni­ly a já před sebou mám sku­teč­ně kou­sek, kte­rý můžu pova­žo­vat za sak­ra dob­rý wes­tern s výbor­ný­mi prv­ky a ano, někte­ré z nich jsou dokon­ce i horo­ro­vé. Přesto mám pocit, že S. Craig Zahler našel tako­vou aku­rát­ní mez, kdy je mož­né nato­čit dob­rý wes­tern a k tomu o něm uva­žo­vat ješ­tě jako o horo­ru.

To vypadá nebezpečně.

Příběh je tako­vý cel­kem pří­mo­ča­rý. Do malé­ho měs­teč­ka při­chá­zí jeden grá­zl (Arquette), kte­rý při­šel o par­ťá­ka (Haig). O toho při­šel díky tomu, že se dosta­li, kam nemě­li. Něco žije v divo­či­ně a chce to zabí­jet. A to něco při­šlo i do měs­teč­ka za grázlem a odnes­lo si to s sebou jed­nu ženu a jed­no­ho chla­pí­ka. Šerif (Russell), man­žel une­se­né (Wilson) a ješ­tě pár lidí se vydá­vá na úze­mí bes­tií, kte­ré tohle pro­ved­ly. Musejí své milo­va­né a zná­mé zachrá­nit.

  Dopadnou stejně?

Cesta sama o sobě zabí­rá nej­ví­ce času z celé­ho fil­mu, kte­rý si ply­ne pěk­ně poma­lým tem­pem. K wes­ter­nu se to roz­hod­ně hodí, ale tro­chu to vytvá­ří domně­ní toho, že vlast­ně nemá pořád­ně co při­jít. Jenže ono při­jde. Oni se dosta­nou do cíle a vy najed­nou zírá­te, jak to do prde­le může být hnus­né. A ono je to hnus­né. Je to sak­ra hnus­né a gore je zde v jedi­né scé­ně pre­zen­to­vá­no tak, že víc podob­ných scé­na ani vidět nechce­te.

  Zloduchům je konec.

Takže ano, koneč­ně jsem viděl horo­ro­vý wes­tern – oprav­du je to více wes­tern než horor, ale to je dob­ře – kte­rý je nesmír­ně dob­rý a kte­rý zatím můžu posta­vit na pie­destal toho­to podiv­né­ho sub­žán­ru, kte­rý by mohl fun­go­vat, ale obje­vu­je se straš­ně málo tvůr­ců, kdo jsou schop­ni toho fun­go­vá­ní sku­teč­ně docí­lit. „Bone Tomahawk“ je výbor­nou ukáz­kou toho, že je to mož­né a že to jde pořád­ně drs­ně.

Hodnocení: 85 %


Photo © RLJ Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • Věc21. dubna 2022 Věc Věc je americký sci-fi horor z roku 1982, který natočil John Carpenter podle scénáře Billa Lancastera. Film byl natočen podle novely Johna W. Campbella Jr. z roku 1938 Kdo tam jde? a […] Posted in Speciály
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 %16. března 2022 Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 % V kinematografii rapidně ubývá témat. Proto si bude třeba zvyknout, že uvidíme již viděné, případně přetavené do nového hávu. Film „Gangster Squad“ je přesně ten případ. Přesto je zajímavý […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moonfall – Recenze – 40 %4. února 2022 Moonfall – Recenze – 40 % Režisér Roland Emmerich, tvůrce katastrofických filmů jako Den nezávislosti, Den poté nebo 2012, se vrátil po řadě let ke svému nejužívanějšímu žánru se snímkem Moonfall, v němž se Měsíc […] Posted in Filmové recenze
  • 'Moonfall': Roland Emmerich říká "f*** the moon"3. února 2022 'Moonfall': Roland Emmerich říká "f*** the moon" Měsíc náhle změní svou oběžnou dráhu a hrozí, že se srazí se Zemí ve filmu Moonfall, epickém snímku Rolanda Emmericha, který spojuje tropy katastrofických filmů, dalekosáhlé konspirační […] Posted in Filmové recenze
  • Moonfall3. února 2022 Moonfall Neznámá síla vychýlila Měsíc z oběžné dráhy kolem Země. Poslala jej směrem, který bude znamenat konec života, jak jej známe. Do jeho kolize se Zemí zbývají pouhé týdny a ničivé záplavy, […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora31. ledna 2022 Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora Podvodník a podvodník se spojí s kočovným karnevalem, aby se naučil novým trikům, které by mohl přenést do velkoměsta ve filmu Ulička přízraků, živé, bohatě propracované aktualizaci […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66251 s | počet dotazů: 229 | paměť: 56066 KB. | 22.05.2022 - 19:29:14