Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kosti a skalp - Konečně takový hororový western, na který jsem dlouho čekal.

Kosti a skalp - Konečně takový hororový western, na který jsem dlouho čekal.

Kosti
Kosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už dlou­ho se sna­žím najít něja­ký horo­ro­vý wes­tern, kte­rý by mě sku­teč­ně dostal. A tak je cel­kem logic­ké, že jsem se na sní­mek „Bone Tomahawk“ těšil, mimo jiné i pro­to, že je to sní­mek sakra­ment­sky dob­ře obsa­ze­ný. Kurt Russell v hlav­ní roli, ale k tomu ješ­tě můj oblí­be­nec Patrick Wilson, nebo Matthew Fox, Sig Haig či David Arquette. Už jen pro ty her­ce sto­jí za to se na „Bone Tomahawk“ kouk­nout.

  Správný šerif.

Ale tak je asi cel­kem jas­né, že člo­věk má oba­vy z toho, co nako­nec uvi­dí. Jenže v tomhle pří­pa­dě se oba­vy nena­pl­ni­ly a já před sebou mám sku­teč­ně kou­sek, kte­rý můžu pova­žo­vat za sak­ra dob­rý wes­tern s výbor­ný­mi prv­ky a ano, někte­ré z nich jsou dokon­ce i horo­ro­vé. Přesto mám pocit, že S. Craig Zahler našel tako­vou aku­rát­ní mez, kdy je mož­né nato­čit dob­rý wes­tern a k tomu o něm uva­žo­vat ješ­tě jako o horo­ru.

To vypadá nebezpečně.

Příběh je tako­vý cel­kem pří­mo­ča­rý. Do malé­ho měs­teč­ka při­chá­zí jeden grá­zl (Arquette), kte­rý při­šel o par­ťá­ka (Haig). O toho při­šel díky tomu, že se dosta­li, kam nemě­li. Něco žije v divo­či­ně a chce to zabí­jet. A to něco při­šlo i do měs­teč­ka za grázlem a odnes­lo si to s sebou jed­nu ženu a jed­no­ho chla­pí­ka. Šerif (Russell), man­žel une­se­né (Wilson) a ješ­tě pár lidí se vydá­vá na úze­mí bes­tií, kte­ré tohle pro­ved­ly. Musejí své milo­va­né a zná­mé zachrá­nit.

  Dopadnou stejně?

Cesta sama o sobě zabí­rá nej­ví­ce času z celé­ho fil­mu, kte­rý si ply­ne pěk­ně poma­lým tem­pem. K wes­ter­nu se to roz­hod­ně hodí, ale tro­chu to vytvá­ří domně­ní toho, že vlast­ně nemá pořád­ně co při­jít. Jenže ono při­jde. Oni se dosta­nou do cíle a vy najed­nou zírá­te, jak to do prde­le může být hnus­né. A ono je to hnus­né. Je to sak­ra hnus­né a gore je zde v jedi­né scé­ně pre­zen­to­vá­no tak, že víc podob­ných scé­na ani vidět nechce­te.

  Zloduchům je konec.

Takže ano, koneč­ně jsem viděl horo­ro­vý wes­tern – oprav­du je to více wes­tern než horor, ale to je dob­ře – kte­rý je nesmír­ně dob­rý a kte­rý zatím můžu posta­vit na pie­destal toho­to podiv­né­ho sub­žán­ru, kte­rý by mohl fun­go­vat, ale obje­vu­je se straš­ně málo tvůr­ců, kdo jsou schop­ni toho fun­go­vá­ní sku­teč­ně docí­lit. „Bone Tomahawk“ je výbor­nou ukáz­kou toho, že je to mož­né a že to jde pořád­ně drs­ně.

Hodnocení: 85 %


Photo © RLJ Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,71085 s | počet dotazů: 235 | paměť: 58154 KB. | 10.08.2022 - 10:11:33