Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Korálkové vánoční ozdoby – třpytivé zastavení

Korálkové vánoční ozdoby – třpytivé zastavení

20220209 205706
20220209 205706
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mgr. Sylva Šporková není v obo­ru ruč­ní výro­by žád­ným nováč­kem. Nevšední fan­ta­zii i zruč­nost uplat­ni­la ve svých před­cho­zích pub­li­ka­cích, a to v Kouzlení s razít­ky, vyda­ném roku 2012, stej­ně jako Scrapbooking, dále v Tvoříme ve vin­tage sty­lu z roku 2014 a ve Velikonočním tvo­ře­ní, vytiš­tě­ném v roce 2015. S kolek­ti­vem auto­rů se rov­něž podí­le­la na kni­ze s názvem Vánoce, pojed­ná­va­jí­cí o zvy­cích, pra­nos­ti­kách, recep­tech i deko­ra­cích. Tímto dílem vol­ně nava­zu­je na úspěš­né před­cho­zí Vánoční ozdo­by z korál­ků z roku 2019.

Krása tva­rů z fou­ka­ných per­li­ček nabý­vá na obli­bě oko­lo roku 1910. Po roce 1948 domá­cí výro­ba zanik­la a v 90. letech ji obno­vi­la jedi­ná fir­ma, Rautis z Poniklé v Krkonoších. V pro­sin­ci 2020 byla výro­ba per­lič­ko­vých ozdob zapsá­na na Reprezentativní seznam nema­te­ri­ál­ní­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví lid­stva UNESCO.

Brožurka obsa­hu­je pět hlav­ních kapi­tol dle způ­so­bu výro­by ozdob, od jed­no­duš­ších po slo­ži­těj­ší. Nejprve nás sezná­mí s mate­ri­á­ly vhod­ný­mi pro výro­bu, od tyči­nek, vos­ko­va­ných perel i mač­ka­ných skle­ně­ných korál­ků a kři­délek na andíl­ky po drá­tě­né zákla­dy pro hvězdy. Mgr. Šporková nás pro­ve­de výro­bou od nářa­dí až po výsled­nou deko­ra­ci. Naučíme se sklá­dat nej­růz­něj­ší dru­hy hvěz­di­ček, vlo­ček, srdí­ček, andě­lů či stro­meč­ků. Nechybí ani méně tra­dič­ní vzo­ry, jako věnec, nůž­ky, pavou­ček, váž­ka nebo pro­sto­ro­vé deko­ra­ce. Jejich tvor­ba bývá slo­ži­těj­ší, ale výsled­ný efekt je vel­mi půso­bi­vý. Dovnitř může­me umís­tit zvon­ky, vel­ké korál­ky i skle­ně­né šiš­ky. Půvabnou atmo­sfé­ru vykouz­lí ozdo­by s tyčin­ka­mi, napří­klad koší­ček, váhy či půl­li­tr. Zájemci zde nalez­nou rov­něž mini­a­tu­ry, kte­ré se sta­ly mód­ní již ve 30. letech 20. sto­le­tí. Čtenáři si mohou slo­žit větr­ný mlýn, vozík, sáň­ky, leta­dlo, kočá­rek či jízd­ní kolo. Velmi mě zau­ja­ly ople­te­né vánoč­ní kou­le, troj­roz­měr­ný stro­mek a zvo­ne­ček. Poněkud netra­dič­ní je ovšem figur­ka ješ­těr­ky. Nechybí ani tipy na tvo­ře­ní s dět­mi, při němž je mož­né vyu­žít peříč­ka, dře­vě­né nebo kovo­vé korál­ky a plas­to­vé kou­le.

Jednotlivé návo­dy jsou sro­zu­mi­tel­né a dopro­vá­zí je mno­ho názor­ných foto­gra­fií. Musím pochvá­lit pře­krás­nou gra­fic­kou úpra­vu od Mg.A Kateřiny Krédlové, díky níž je lis­to­vá­ní tím­to tex­tem pas­tvou pro oči.

Přestože se tato kni­ha věnu­je vánoč­ní tema­ti­ce, je mož­né dle ní tvo­řit po celý rok.

Autorka: Šporková, Sylva

Název: Korálkové vánoč­ní ozdo­by

Vydavatelství: GRADA Publishing, a.s.

Formát: 170 × 240 mm

Počet stran: 72 stran

Datum vydá­ní: 2021

ISBN: 978-80-271-3239-3

Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Malý Mikuláš - Původní komiks30. září 2018 Malý Mikuláš - Původní komiks Malý Mikuláš je kluk k nezaplacení. Nejen že je zvídavý a aktivní, ale dokáže kolem sebe vytvořit akční atmosféru plnou humoru a ještě svým duchovním otcům dokáže zajistit slávu i peníze. […] Posted in Recenze knih
  • #1993: Storm: Kroniky Pandarve - 80 %5. června 2019 #1993: Storm: Kroniky Pandarve - 80 % Storm: Kroniky Pandarve (Storm: De Kronieken van Pandarve)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako příběhy "Storm 10: De Kronieken van […] Posted in Recenze komiksů
  • Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Představitelka Olgy má mít, dle vašich slov, smysl pro humor a oči, které berou za srdce. Bylo náročné najít herečku, která by tato kritéria splňovala? Ano, bylo. Měli jsme opravdu velké […] Posted in Rozhovory
  • #1834: Umbrella Academy 2: Dallas - 85 %25. října 2018 #1834: Umbrella Academy 2: Dallas - 85 % Umbrella Academy 2: Dallas (The Umbrella Academy: Dallas)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "The Umbrella Academy: Dallas" v roce […] Posted in Recenze knih
  • Star Trek: Do temnoty24. září 2021 Star Trek: Do temnoty Ani nevím co si nám o tomto filmu pořádně myslet. Jako fanoušek Star Treku, který viděl i staré filmy a mám rád to, že se ve scénářích klade důraz na nějakou logiku děje a návaznost či […] Posted in Krátké recenze
  • Osamělý svobodný muž – 1824. ledna 2019 Osamělý svobodný muž – 18 Posted in Komiks
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […] Posted in Spoilery
  • Star Trek: Picard8. října 2019 Star Trek: Picard Jeden z nejslavnější kapitánů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na televizní (internetové) televize. Picard po kapitánu Pikeovi se vrací do seriálu, který byl nazván Star Trek: […] Posted in Trailery
  • Melinda Folse: Konečně mám koně! A svůj sen!2. května 2017 Melinda Folse: Konečně mám koně! A svůj sen! Pokud se začtete už do obsahu – ach, já vím, odporný zlozvyk… možná stejně jako já máte už pocit, že dál číst nemusíte, že máte prostě jasno. Protože: Spolehlivým signálem, že jste v […] Posted in Recenze knih
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS Leonardo DiCaprio ztvárnil kaleidoskopickou škálu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po rozmařilého Jordana Belforta ve snímku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,68294 s | počet dotazů: 252 | paměť: 61486 KB. | 26.11.2022 - 13:11:10