Kritiky.cz > Speciály > Koně v díle Karla Maye - Syrr

Koně v díle Karla Maye - Syrr

horse animal outdoors rural 1911400

Syrr byl hřeb­cem per­ské­ho panov­ní­ka v romá­no­vém cyk­lu „V říši stří­br­né­ho lva“ a v „Ardistan a Džinnistan“. Za nor­mál­ních okol­nos­tí na něm mohl jez­dit pou­ze šáh, niko­ho jiné­ho nepo­slou­chal a nepro­půj­čil se k jízdě, jen stál a stál. Pak ho ovšem šáh poslal ke Karovi, aby zjis­til, zda ho bude zví­ře poslou­chat. Kara ben Nemsí se vyptá­val Džafara na Syrrovy vlast­nos­ti. Zjistil, že Syrr milu­je jabl­ka a nerad spí ve stá­ji. Ostatní koně netr­pí, ale ani jim neu­bli­žu­je, pros­tě od nich ode­jde. Je šťas­ten a vese­le frká, když dosta­ne stu­de­nou lázeň.

„Když jsme pro­chá­ze­li zahra­dou, utr­hl jsem dvě jabl­ka, jed­no oby­čej­né a dru­hé sib-y-kišmiš, jabl­ko voní­cí po hro­zin­kách. V kaž­dé dla­ni po jed­nom jabl­ku, nabí­dl jsem je koni obě záro­veň. Nechňapl po nich dych­ti­vě, nýbrž je pozor­ně oči­chal a sáhl po voní­cím. Šakara podotkla:

„Effendi, to není oby­čej­ný kůň. Ovládá svou chuť a vybí­rá si; nepod­dá­vá se hlta­vos­ti, nýbrž zkou­ma­vé­mu smys­lu. A hleď, jak zvol­na žvý­ká, téměř jako člo­věk, pochut­ná­va­jí­cí si na něja­ké lahůd­ce. Jiný kůň by se byl už dáv­no zmoc­nil i dru­hé­ho jabl­ka. -- Nyní si je bere, téměř tiše, váha­vě, jako by tobě k vůli chtěl sníst i méně chut­né jabl­ko. Syrr je ušlech­ti­lý kůň. Už ho mám ráda!“

Popleskala ho dla­ní po ple­ci, jak bývá koním licho­ce­no. Kůň zve­dl před­ní nohu a trhl zdvi­že­ným oho­nem. Popleskání mu bylo nemi­lé. Pro mne důle­ži­tý pokyn! Došli jsme k pra­me­ni, necha­li ho, aby se napil. Nejprve zku­sil, jak voda chut­ná, a pak se napil, občas ustá­val. Potom jsem ho zave­dl do poza­dí na pas­t­vi­nu a začal mu rozpí­nat postroj. Spatřil jsem, že Syrr je vra­ník, ale jaký! Vraník s dvo­ji­tou hří­vou! Bez nejmen­ší­ho jas­né­ho mís­teč­ka! Hustý ohon dosa­ho­val téměř až k zemi. Srst měl hed­váb­ně měk­kou a bob­ro­vě jem­nou, takřka ješ­tě čer­něj­ší než čer­nou, kone­ček kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho chlu­pu zářil, jako by se byl zto­pil ve svět­lé, brillan­to­vé tink­tu­ře, tak­že se jem­ně, ale pře­ce zce­la zře­tel­ně blýskal. Něco tako­vé­ho jsem dosud nikdy nespat­řil. Šakara údi­vem sprásk­la ruce a zvo­la­la:

„Miški en nur! (záři­vý vra­ník). Pohádka má tedy prav­du! Jsou vra­ní­ci nad uhel tmavší a pře­ce září­cí jako démant! Když star­ci sedě­li u tábo­ro­vé­ho ohně a vypra­vo­va­li o onom báječ­ném koni, jenž v noci tryskem běží od hvězdy k hvězdě a hle­dá ducha, jenž by na něm mohl jez­dit, tu to byl vždy tako­vý miš­ki en nur. Jeho srst si osvo­ji­la třpyt hvězd; sebe hod­né­ho jezd­ce však dodnes nena­šel.“ [7].


Použitá literatura

[1] MAY, Karel. Pouští: Román z cyk­lu Ve stí­nu Padišaha. Praha: Jan Toužimský, 1930. Cit. s. 365 - 366.
[2] MAY, Karel. Šut : Návraty k Haddedihnům : Román z cyk­lu Ve stí­nu Padišaha. Praha: Jan Toužimský, 1931. Cit. s. 374.
[3] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 183 - 184.
[4] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 186.
[5] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 197.
[6] MAY, Karel. Vinnetou, rudý gentle­man : 3. díl. Praha: Jos. R. Vilímek, 1901. Cit. s. 365.
[7] MAY, Karel. Ahriman Mirza : Román z cyk­lu V říši stří­br­né­ho lva. Český Těšín: Laser, 1992. Cit. s. 185


Foto: Pixabay  

Části seriálu:  Koně v díle Karla Maye

  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály
  • Koně v díle Karla Maye - Ríh21. srpna 2019 Koně v díle Karla Maye - Ríh Kara ben Nemsí dostal legendárního hřebce Ríha (= Vítr) jako dárek od šejka Haddedínů Mohameda Emina za pomoc proti nepřátelům. Když mu Kara ben Nemsí položil ruku mezi uši a zvolal […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […] Posted in Speciály
  • Žut - Hrdinové a padouši28. srpna 2018 Žut - Hrdinové a padouši Kostým Kary ben Nemsího oblékl Lex Barker. Producent dobře věděl, že by nemělo smysl obsadit do hlavní role jiného herce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou podle literární […] Posted in Speciály
  • Karel May versus Orient28. června 2020 Karel May versus Orient V následujícím textu se pokusím porovnat Mayovy informace o Arabech a islámu s jinými zdroji. Vzhledem k rozsahu informací v Mayových knihách se zaměřím jen na jejich zlomek. Varování: […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...