Kritiky.cz > Filmové premiéry > Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku

Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku

film plakat 2013

Ve fil­mu bylo vyu­ži­to cel­kem 29 kol. Z toho 4 kola na kolo­vou, 1 kolo na kolo­vou na stě­ně v bytu Václava Postráneckého, 3 dět­ská kola, 9 hor­ských kol hlav­ních her­ců, 3 hor­ská kola jezd­ců v bike­par­ku a 6 kol pro kom­par­zis­ty 3 hor­ská kola Tenkrátů (posta­vy z fil­mu). Kola na kolo­vou byla zapůj­če­na z TJ Sokol v Praze.

Za celé natá­če­ní došlo cel­kem k 5 ti pádům z kola, kte­ré se obe­šly kro­mě odře­nin a jed­no­ho vymknu­té­ho kot­ní­ku, bez vět­ší­ho zra­ně­ní.

Každý herec najez­dil v rám­ci natá­če­ní kolem 90 kilo­me­t­rů, což je para­dox­ně méně, než sli­bu­jí, že uje­dou ve fil­mu. Výjimkou je Pavel Nečas, kte­rý mezi někte­rý­mi loka­ce­mi rád pře­jíž­děl na kole, a najez­dil tak mno­hem více kilo­me­t­rů než ostat­ní.

Co nej­ne­ob­vyk­lej­ší­ho muse­la pro­duk­ce sehnat? Kombajny, kte­ré byly zapůj­če­né 2. Jeden byl od země­děl­ce v Rakovníku a dru­hý byl země­děl­ce z Českého Rudolce. Žlutá míchač­ka při­je­la až z Moravy.

Soutěže se může­te zúčast­nit na strán­kách fil­mu Bajkeři.

Zdroj : Falcon

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,68621 s | počet dotazů: 231 | paměť: 47045 KB. | 28.02.2021 - 13:25:09