Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Koho to vlastně hraje Robert Jašków?

Koho to vlastně hraje Robert Jašków?

15f88f0e7d 104040444 o2
Když jsem v pon­dě­lí koneč­ně viděl film Masaryk, zalí­bil se mi ved­le tra­dič­ně per­fekt­ní­ho výko­nu Karla Rodena i epi­zod­ní výstup Roberta Jaškówa v roli Emanuela Moravce. Když však dal­ší den hle­dám toho­to her­ce na por­tá­lu imdb.com, vypad­ne na mne tato fot­ka:
Robert jako Jan Masaryk.
Při pohle­du na ten­to obrá­zek jsem zma­ten. Říkam si, zda-li jsem si celou dobu neple­tl Rodena s Jaškówem, kte­rý si pak stři­hl i rolič­ku pana Moravce. Nebo, jest­li Jašków Masaryka nehrál a Roden jen namlu­vil. Když už se zdá­lo, že se asi oprav­du zbláz­ním, napadlo mě, podí­vat se obšír­ně­ji na Jaškówovu fil­mo­gra­fii. A hned prv­ní, resp. posled­ní film mi všech­no objas­nil. Představitel mafi­á­nů, drs­ných pol­dů a zfe­to­va­ných doko­to­rů si oprav­du zahra­je Jana Masaryka, stej­ně jako Karel Roden. Tuto roli si vyzkou­ší ve fil­mu Milada, kte­rý bude vyprá­vět o neprá­vem popra­ve­né Miladě Horákové.
Aby toho neby­lo málo, zmi­ňo­va­ný film Masaryk před­sta­vil v roli Jana Syrového her­ce Divadélka Sklep Roberta Nebřenského, což je tak­též matou­cí, neboť tuto posta­vu ztvár­nil v jed­né epi­zo­dě cyk­lu České sto­le­tí taky Robert Jašków. Tento pro­s­to­vlasý člo­věk je tedy uni­ver­zál­ní herec pleša­tých postav čes­kých dějin. Pokud mu fazó­na vydr­ží, mož­ná jej brzy uvi­dí­me jako Jana Šrámka. Těšíme se!!

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53494 s | počet dotazů: 240 | paměť: 54863 KB. | 03.08.2021 - 02:00:19