Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Koho chcete jako vítěze Survivor 2023?

Koho chcete jako vítěze Survivor 2023?

Foto: Vytvořeno umělou inteligencí - Bing AI
Foto: Vytvořeno umělou inteligencí - Bing AI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dva kme­ny se utká­va­jí o pře­ži­tí v nej­tvrd­ší rea­li­ty show na svě­tě. Hrdinové a Rebelové musí čelit hla­du, boles­ti, výzvám a pře­kva­pe­ním. Brzy se spo­jí do jed­no­ho kme­ne, ze kte­ré­ho vzejde vítěz letoš­ní série Survivor Česko & Slovensko. Který z nich má vaši pod­po­ru?

Survivor 2023 nabíd­ne napí­na­vé zvra­ty a těž­ší pod­mín­ky pro sou­tě­ží­cí. Budou muset sta­vět si pří­střeš­ky bez nástro­jů, roz­dě­lá­vat oheň kře­sadlem, sná­šet hlad, stesk a nepo­hod­lí. A hlav­ně se vyrov­nat se svý­mi pro­tiv­ní­ky a jejich stra­te­gií.

Kmen Hrdinů

​Každý z nich je pro něko­ho vzo­rem - fot­ba­lis­ta, misska, poke­ris­ta. Všichni z kme­ne Hrdinů s čer­ve­nou vlaj­kou si vydo­by­li své mís­to na slun­ci i za cenu rizi­ka.

 • Václav Matějovský
 • Barbora Mlejnková
 • Petr Havránek
 • Josef Kůrka
 • Kateřina Klinderová
 • Petr Švancara
 • Karolína Krézlová
 • Andrea Bezděková
 • Filip Jánoš
 • Soňa Sedláčková

Kmen Rebelů

Na dru­hé stra­ně jsou Rebelové s mod­rou vlaj­kou. Jsou odhod­la­ní poru­šit jaká­ko­li pra­vi­dla, stej­ně jako to udě­la­li ve svých živo­tech, aby dosáh­li svých cílů. Kmen tvo­ří prů­vod­ky­ně, tech­nik, mak­léř nebo atlet­ka. Mají spo­leč­ný adre­na­lin, ost­rost a chyt­rost.

 • Ludmila Puldová
 • Jiří Hanousek
 • Žaneta Skružná
 • Matěj Quitt
 • Adam Bůžek
 • Hana Gelnarová
 • Tomáš Weimann
 • Tereza Schejbalová
 • Johana Fabišíková
 • Martin Konečný

Kdo je váš favo­rit na vítě­ze v sou­tě­ži Survivor 2023?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,88225 s | počet dotazů: 273 | paměť: 61866 KB. | 26.09.2023 - 14:33:09