Kritiky.cz > Recenze knih > Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce

Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce

k1

Už tře­tí komik­so­vá kní­žeč­ka bro­ok­lyn­ské kres­líř­ky Sarah Andersonové vyšla v češ­ti­ně, a opět sto­jí za kaž­dou koru­nu z inze­ro­va­ných 199 Kč.

Kočky úto­čí (Herding Cats, 2018) se netý­ká pou­ze stri­pů o živo­tě s kočka­mi (ač je jich požeh­na­ně), ale i kla­sic­kých útrap ze živo­ta intro­vert­ní hol­ky (mís­ta plná lidí, odsu­zo­vá­ní, inter­ne­to­vá fóra), úzkost­né poru­chy, roč­ních obdo­bí, femi­nis­mu, pro­kras­ti­na­ce a dal­ších témat, s nimiž někdy bojo­va­la vět­ši­na z nás.

Komiksy jsou svou uni­ver­zál­nos­tí a roz­to­mi­lou, jed­no­du­chou kresbou snad­no vztáh­nu­tel­né na život kte­ré­ho­ko­liv (mla­dé­ho) dospě­lé­ho a doká­ží potě­šit, nebo ale­spoň zažít pocí­tit souná­le­ži­tost – že to, s čím boju­je­me nebo z čeho máme radost, je vlast­ně nor­mál­ní.

Knížka je ten­to­krát roz­dě­le­na na dvě čás­ti – po komik­so­vé čás­ti při­chá­zí krat­ší část vyprá­vě­cí, kde Sarah Andersenová popi­su­je, jaký je život uměl­ky­ně a co dělat, pokud jste si vybra­li stej­nou kari­é­ru nebo se také řadí­te mezi kre­a­tiv­ní jedin­ce. Vypráví o svém boji s kri­ti­kou a odsu­zo­vá­ním oko­lím, ovšem jed­ním dechem dodá­vá, že to za to stej­ně sto­jí. Takže se zkrát­ka nevzdá­vej­te, vez­mě­te si košík koťat na klín na uklid­ně­nou, a jdě­te tvo­řit. A číst. Kočky úto­čí.

Hodnocení: 100 %

Nakladatelství: Albatros

  • #1953: Morgavsa a Morgana: Dračí chůvy - 90 %10. dubna 2019 #1953: Morgavsa a Morgana: Dračí chůvy - 90 % Morgavsa a Morgana: Dračí chůvyVydalo nakladatelství Grada Publishing v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví […]
  • #1920: Štěky Broka Špindíry: Psí kusy v cirkusy - 95 %22. února 2019 #1920: Štěky Broka Špindíry: Psí kusy v cirkusy - 95 % Štěky Broka Špindíry: Psí kusy v cirkusyVydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 179 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví […]
  • #1917: Pečeme s Kafkou - 85 %19. února 2019 #1917: Pečeme s Kafkou - 85 % Pečeme s Kafkou (Baking With Kafka)Vydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Baking With Kafka" v roce 2017. České vydání má 160 stran a prodává se v plné […]
  • #1943: Sněhulení - 55 %27. března 2019 #1943: Sněhulení - 55 % SněhuleníVydáno nakladatelstvím Konektor XB-1 v brožované vazbě v roce 2018. Kniha má 128 stran a prodává se za cenu 330 Kč.Scénář: Roman BílekKresba: Pavel Talaš"Sněhulení" je strip, […]
  • Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková26. prosince 2016 Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková Možná dle názvu budete čekat vyprávění o cestě psa Blůmy, jak dosáhl dokonalosti. Nenechte se zmást názvem, žádné vyprávění se nekoná. Pes Blůma ví, že kdyby se začal učit ve stáří, […]
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...