Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Hrabe

Pár slov o auto­ro­vi: Václav Hrabě byl jedi­ný před­sta­vi­tel beat­nic­ké gene­ra­ce u nás. Psal poezii, kte­rou poz­dě­ji zhu­deb­nil Vladimír Mišík (Variace na rene­sanč­ní téma). Jednalo se o vel­mi talen­to­va­né­ho bás­ní­ka. Jeho poezie byla pře­de­vším melan­cho­lic­ká a vel­mi pro­cí­tě­ná. Tragicky zemřel ve svých pět­a­dva­ce­ti letech na otra­vu ply­nem.

První dojmy: Po prv­ních pár stra­nách jsem byla sku­teč­ně pře­kva­pe­ná. U vět­ši­ny poezie, kte­rá je o něco star­ší, jsem byla zkla­ma­ná, pro­to­že pře­ce jenom to je něco jiné­ho, než co se píše dnes. Avšak tato sbír­ka poezie mě zau­ja­la už svou prv­ní bás­ní. Všechno je psa­né tak pro­cí­tě­ně a oprav­do­vě, že mě to až vnitř­ně zasáh­lo.

Cílová sku­pi­na: Cílová sku­pi­na nejde přes­ně určit. Jsem si jis­tá, že jak se ta kni­ha líbi­la mně, moh­la by se líbit mým rodi­čům, i pra­ro­di­čům. Jednotlivé bás­nič­ky jsou zvuč­né, tak­že si mys­lím, že by se líbi­ly i dětem, když však opo­me­ne­me to, že by jim nedo­chá­zel děj.

Doporučila bych ji k matu­ri­tě? Proč? Rozhodně bych Blues pro bláz­ni­vou hol­ku dopo­ru­či­la zařa­dit do sezna­mu k matu­ri­tě jako jed­nu z dvou povin­ných poezií. Nádherně se čte a myš­len­ka se dá taky doce­la snad­no inter­pre­to­vat.

Je snad­né o kni­ze mlu­vit? Ano, pod­le mého názo­ru je kni­ha ori­en­to­va­ná spí­še na poci­ty, jako je smu­tek nebo lás­ka. Shodla jsem se na tom i se svý­mi vrs­tev­ní­ky, že pokud hle­dá­te kni­hu poezie, o kte­ré není těž­ké mlu­vit, je to prá­vě tahle.

Je lehce zapa­ma­to­va­tel­ná a čti­vá? Nejsem si jis­tá, jak bych měla posu­zo­vat zapa­ma­to­va­tel­nost a čti­vost kni­hy poezie, ale řek­la bych, že jak jed­no, tak dru­hé jsou vel­mi dob­ré. Kniha obsa­hu­je jenom pár bás­ni­ček, kte­ré máte během půl hodi­ny pře­čte­né, tak­že ta čti­vost je vůbec vel­ká a hlav­ní myš­len­ku si taky zapa­ma­tu­je­te.

Co kni­ha čte­ná­řo­vi může dát? Když opo­me­nu fakt, že jde o úžas­ný čte­nář­ský záži­tek, což ne všich­ni oce­ní, Václav Hrabě je scho­pen na vás pře­nést poci­ty, kte­ré popi­su­je ve svých bás­ních. Jsou zde také bás­ně, kte­ré mají něja­kou hlub­ší myš­len­ku, kte­ré si mys­lím, že můžou obo­ha­tit kaž­dé­ho.

Popiš kni­hu 2 slo­vy: melan­cho­lie, poci­ty

Procentuální hod­no­ce­ní: 97%

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pozdě k ránu - Karel Hlaváček22. listopadu 2017 Pozdě k ránu - Karel Hlaváček Pár slov o autorovi: Karel Hlaváček tvořil v období české dekadence a byl představitel českého symbolismu. Kromě toho, že byl básník, výtvarně přispíval do časopisu Moderní revue. Obsah: […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Ta třetí22. prosince 2017 Ta třetí „Mánek jede za Mildou, plné oči a plné srdce nejasných a vzrušujících podobenství.“ (str. 209) Autor: Jaroslav Havlíček 320 stran Pár slov o autorovi: Jaroslav Havlíček byl […]
  • Petr a Lucie8. ledna 2018 Petr a Lucie „A protože byl v onom tvárném věku, kdy se duše – s povrchem ještě příliš hebkým – pokrývá vráskami při sebemenších závanech zvenčí a rozechvěně se utváří pod jejich letmými dotyky, cítil […]
  • Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165)28. listopadu 2017 Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165) Originální název: Im Westen nichts Neues Autor: Erich Maria Remarque 184 stran Pár slov o autorovi: Německý spisovatel a dramatik. V osmnácti letech, po ukončení školy narukoval […]
  • Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov2. března 2018 Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov Pár slov o autorovi: Anton Pavlovič Čechov byl prozaik, dramatik a mistr povídky. Věnoval se především popisování mezilidských vztahů a v tomto ohledu také používal psychologická […]
  • Cantervillské strašidlo2. listopadu 2017 Cantervillské strašidlo Pár slov o autorovi: Anglický autor irského původu. Během studia na něj měli velký vliv dekadentní názory. Díky tomu se stal ústřední postavou hnutí dekadentů (oslava krásy, nepřijímání […]
  • Miláček15. listopadu 2017 Miláček  „Dýchat, spát, pít, jíst, pracovat, snít – všechno, co děláme – znamená umírat. I žít nakonec znamená umírat!“ (str. 123) Autor: Guy de Maupassant 356 stran Nakladatelství […]
  • Další zápisky starého prasáka19. října 2017 Další zápisky starého prasáka „Zjistil jsem, že když už se nedá utrpení vydržet, dají se dělat jen tři věci – opít se, zabít se nebo se smát. Já se obyčejně opíjím a směju.“ (strana 48) Originální název: More Notes of […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]