Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Hrabe

Pár slov o auto­ro­vi: Václav Hrabě byl jedi­ný před­sta­vi­tel beat­nic­ké gene­ra­ce u nás. Psal poezii, kte­rou poz­dě­ji zhu­deb­nil Vladimír Mišík (Variace na rene­sanč­ní téma). Jednalo se o vel­mi talen­to­va­né­ho bás­ní­ka. Jeho poezie byla pře­de­vším melan­cho­lic­ká a vel­mi pro­cí­tě­ná. Tragicky zemřel ve svých pět­a­dva­ce­ti letech na otra­vu ply­nem.

První dojmy: Po prv­ních pár stra­nách jsem byla sku­teč­ně pře­kva­pe­ná. U vět­ši­ny poezie, kte­rá je o něco star­ší, jsem byla zkla­ma­ná, pro­to­že pře­ce jenom to je něco jiné­ho, než co se píše dnes. Avšak tato sbír­ka poezie mě zau­ja­la už svou prv­ní bás­ní. Všechno je psa­né tak pro­cí­tě­ně a oprav­do­vě, že mě to až vnitř­ně zasáh­lo.

Cílová sku­pi­na: Cílová sku­pi­na nejde přes­ně určit. Jsem si jis­tá, že jak se ta kni­ha líbi­la mně, moh­la by se líbit mým rodi­čům, i pra­ro­di­čům. Jednotlivé bás­nič­ky jsou zvuč­né, tak­že si mys­lím, že by se líbi­ly i dětem, když však opo­me­ne­me to, že by jim nedo­chá­zel děj.

Doporučila bych ji k matu­ri­tě? Proč? Rozhodně bych Blues pro bláz­ni­vou hol­ku dopo­ru­či­la zařa­dit do sezna­mu k matu­ri­tě jako jed­nu z dvou povin­ných poezií. Nádherně se čte a myš­len­ka se dá taky doce­la snad­no inter­pre­to­vat.

Více na Kritiky.cz
Recenze: Cosmopolis - 55% Snímek Cosmopolis, který soutěžil v Cannes a nyní vstupuje do české distribuce, provázejí ...
Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti Lale je žid a kvůli tomu je poslán do koncentračního tábora Osvětim. Krátce po příjezdu se...
Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.1 Poláci se prý až příliš utápějí ve své minulost. To, ale vůbec není na škodu, pokud dí...
KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky Narodila se v Bratislavě, kde vystudovala jazykové gymnázium a poté VŠMU – obor herectví. V...
Zrzek | Tomáš Reitz ...

Je snad­né o kni­ze mlu­vit? Ano, pod­le mého názo­ru je kni­ha ori­en­to­va­ná spí­še na poci­ty, jako je smu­tek nebo lás­ka. Shodla jsem se na tom i se svý­mi vrs­tev­ní­ky, že pokud hle­dá­te kni­hu poezie, o kte­ré není těž­ké mlu­vit, je to prá­vě tahle.

Je lehce zapa­ma­to­va­tel­ná a čti­vá? Nejsem si jis­tá, jak bych měla posu­zo­vat zapa­ma­to­va­tel­nost a čti­vost kni­hy poezie, ale řek­la bych, že jak jed­no, tak dru­hé jsou vel­mi dob­ré. Kniha obsa­hu­je jenom pár bás­ni­ček, kte­ré máte během půl hodi­ny pře­čte­né, tak­že ta čti­vost je vůbec vel­ká a hlav­ní myš­len­ku si taky zapa­ma­tu­je­te.

Co kni­ha čte­ná­řo­vi může dát? Když opo­me­nu fakt, že jde o úžas­ný čte­nář­ský záži­tek, což ne všich­ni oce­ní, Václav Hrabě je scho­pen na vás pře­nést poci­ty, kte­ré popi­su­je ve svých bás­ních. Jsou zde také bás­ně, kte­ré mají něja­kou hlub­ší myš­len­ku, kte­ré si mys­lím, že můžou obo­ha­tit kaž­dé­ho.

Více na Kritiky.cz
JENOVÉFA BOKOVÁ Jenovéfa Boková (nar. 1992) je nejmladší dcerou politického aktivisty Johna Boka a malířky a ...
Throne of the Forest | Quest #ForTheThrone (HBO) - Dusk ...
O Schmidtovi Zatraceně vyvedená one man show v podání dokonalého Jacka Nicholsona....
Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? ...
Outland Zdarma pro Xbox 360 (kom­pa­ti­bil­ní s Xbox One).Dostupné: 01/12 - 15/12....

Popiš kni­hu 2 slo­vy: melan­cho­lie, poci­ty

Procentuální hod­no­ce­ní: 97%

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Pozdě k ránu - Karel Hlaváček22. listopadu 2017 Pozdě k ránu - Karel Hlaváček Pár slov o autorovi: Karel Hlaváček tvořil v období české dekadence a byl představitel českého symbolismu. Kromě toho, že byl básník, výtvarně přispíval do časopisu Moderní revue. Obsah: […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Ta třetí22. prosince 2017 Ta třetí „Mánek jede za Mildou, plné oči a plné srdce nejasných a vzrušujících podobenství.“ (str. 209) Autor: Jaroslav Havlíček 320 stran Pár slov o autorovi: Jaroslav Havlíček byl […]
  • Petr a Lucie8. ledna 2018 Petr a Lucie „A protože byl v onom tvárném věku, kdy se duše – s povrchem ještě příliš hebkým – pokrývá vráskami při sebemenších závanech zvenčí a rozechvěně se utváří pod jejich letmými dotyky, cítil […]
  • Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165)28. listopadu 2017 Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165) Originální název: Im Westen nichts Neues Autor: Erich Maria Remarque 184 stran Pár slov o autorovi: Německý spisovatel a dramatik. V osmnácti letech, po ukončení školy narukoval […]
  • Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov2. března 2018 Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov Pár slov o autorovi: Anton Pavlovič Čechov byl prozaik, dramatik a mistr povídky. Věnoval se především popisování mezilidských vztahů a v tomto ohledu také používal psychologická […]
  • Cantervillské strašidlo2. listopadu 2017 Cantervillské strašidlo Pár slov o autorovi: Anglický autor irského původu. Během studia na něj měli velký vliv dekadentní názory. Díky tomu se stal ústřední postavou hnutí dekadentů (oslava krásy, nepřijímání […]
  • Miláček15. listopadu 2017 Miláček  „Dýchat, spát, pít, jíst, pracovat, snít – všechno, co děláme – znamená umírat. I žít nakonec znamená umírat!“ (str. 123) Autor: Guy de Maupassant 356 stran Nakladatelství […]
  • Další zápisky starého prasáka19. října 2017 Další zápisky starého prasáka „Zjistil jsem, že když už se nedá utrpení vydržet, dají se dělat jen tři věci – opít se, zabít se nebo se smát. Já se obyčejně opíjím a směju.“ (strana 48) Originální název: More Notes of […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *